• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018 / 2019

  • Celoštátne kolo

    • Pavol Padyšák

    • Cena poroty
    • Festival Vedy a Techniky AMAVET · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
    • sekcia: Informatika a počítačové inžinierstvo
     názov práce: δFinder
    • Ján Varga

    • Postup na EUCYS
    • Festival Vedy a Techniky AMAVET · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
    • sekcia: Informatika a počítačové inžinierstvo
     názov práce: Zabránenie podvádzaniu v e-športoch
  • Krajské kolo

    • Eva Melichová

    • 1. miesto
    • Shakespeare´s Memorial · Krajské kolo · 2018 / 2019
    • prednes poézie 2. kategória