• Obedy prihlásenie/odhlásenie aj elektronicky

     • Prihlásiť, alebo odhlásiť sa z obeda zo ŠJ môžete od 03.10.2016 aj elektronicky cez aplikáciu edupage dneperska - v menu "Jedálny lístok". Prihlášku/odhlášku viete urobiť najneskôr v daný deň do 8:00

     • Heslo na E-klasák

     • Ak ste zabudli heslo ne E-klasák, napíšte prosím mail na gymbosak@gymbosak.sk .
      Ak si heslo prajete zmeniť, spolu s novým heslom uveďte pre kontrolu totožnosti okrem mena žiaka aj jeho rodné číslo.

     • Zasielanie známok prostredníctvom e-mailu

     • V prípade, ak máte záujem, aby Vám známky Vaších detí boli zasielané aj na váš e-mail, napíšte na gymbosak@gymbosak.sk vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko žiaka a triedu, do ktorej chodí. E-mail bude odosielaný raz za týždeň.