• Valentínsky ples 2017
     • Valentínsky ples 2017

     • 24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :) 

    • DOD na Súkromnom gymnáziu
     • DOD na Súkromnom gymnáziu

     • Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

    • Odborná diskusia "Kyberšikana"
     • Odborná diskusia "Kyberšikana"

     • 13.02.2017 sme privítali na našej škole kriminologičku p.Šemegdovú, ktorá nám vysvetlila, ako a prečo sa musíme vo virtuálnom priestore chrámiť. Z diskusie napr. vyplynulo: Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma žiadne takzvané nové médiá). Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií. Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil. 

    • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO
     • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO

     • V okresnom kole geografickej olympiády medzi veľkou konkurenciou a v spleti mimoriadne náročných úloh vybojoval 3.miesto a postup do krajského kola JAKUB BALÁŽ zo Sekundy. Srdečne blahoželáme.

    • Môj vianočný príbeh - vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác
     • Môj vianočný príbeh - vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác

     • Cieľom súťaže bolo uvedomiť si výnimočnosť etického a emotívneho významu Vianoc, naučilť sa podeliť so svojimi zážitkami so spolužiakmi a precvičili si schopnosť zoštylizovať vlastný alebo fiktívny príbeh/ rozprávanie odohrávajúce sa počas Vianoc. Ocenení žiaci sú: R. Slanina, J. Juhás, M. Gramata , E. Melichová, S. Lehotská-Mikušová

    • Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu - 21.02.2017
     • Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu - 21.02.2017

     • Deň otvorených dverí na SG - 21.02.2017 od 10:00 v Dneperskej obývačke

      Program: BIO: ukážky práce s mikroskopom, minerálmi, torzom človeka FYZ: Turnaj mladých fyzikov a PIKOFYZ, GEO:  funkčné modely sopiek, prezentácie projektov, ANJ:  TEA and BISCUITS, pexeso, SENTENCE PUZZLE, PICTURE STORY, LITTLE RED RIDING HOOD, RUJ: čaj, pirôžky, matriošky, CHE: Street Food Dneperska, INF: web stránka, simulovanie animácie v Pythone, programovanie v Jave