• ANGLIČTINÁR ROKA

     • alebo Medzinárodná súťaž žiakov stredných škôl anglického jazyka

      Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnila medzinárodná súťaž ANGLIČTINÁR ROKA pod vedením pani prof. Kováčovej-Kolesárovej. Súťaž bola zrealizovaná online. Naša škola sa zapojila o 9:00. Žiaci mali 60 minút na vyplnenie všetkých úloh – čítanie, gramatika a posluch na úrovni B1 až C1. Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 22 žiakov z tried Sexta a Septima. Ich výsledky si môžete pozrieť tu - vysledky.pdf. Všetkých účastníkov z oboch zapojených krajín bolo 17 612 zo 750 škôl z 29 krajín. Maximálny počet bodov bol 98. Naša škola sa umiestnila na 374. mieste z celosvetového rebríčka. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Janko Varga zo Sexty s počtom bodov 86, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1467. mieste.
      2. miesto: Katarína Mihoková - celosvetové 2717. miesto s počtom bodov 81,5
      3. miesto: Maroš Popovič - celosvetové 2720. miesto (81,5)
      4. miesto: Viktória Mrázková - celosvetové 2910. miesto (80,5)
      5. miesto: Peter Ferenčík - celosvetové 3392. miesto (80,5)
      Všetkým zúčastneným gratulujeme!

     • Vianočný pozdrav

     • Krásne sviatky plné lásky a pohody, všetko najlepšie v novom roku Vám a všetkým priaznivcom Súkromného gymnázia praje pedagogický zbor a vedenie SG

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • sa už tradične uskutočnila aj v tomto školskom roku. Opäť nás potrápili geografické úlohy teoretického charakteru, no aj práca s atlasom. Ako sme si počínali - to je úloha pre p. profesorku Kozákovú - ktorá testy čoskoro opraví a vyhlási víťazov a celkové výsledky.

     • Dneperské vianočné trhy

     • Naši prímani a sekundáni vyrábali spolu s p. profesorkou Čiernou vlastné výrobky s vianočnou tematikou a tieto ponúkajú na Dneperských vianočných trhoch. Táto aktivita pomáha rozvíjať ich sociálne zručnosti, žiaci sa učia komunikovať a predávať vlastné výrobky. 

     • Olympiáda z ANJ a NEJ - školské kolo

     • V priebehu 1.-6. decembra prebehlo v našej škole školské kolo olympiády z Anglického a Nemeckého jazyka v kategórii 1A, 1B, 1C, 2A a 2B. Veľmi nás teší, že všetky úlohy žiaci zvládli na výbornej úrovni. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách v angličtine: Kategória 1A: 1. miesto Tomáš Paternák/Sekunda, 2. miesto Zvalená Mária/Sekunda, 3. miesto Semancová Emília/Príma; Kategória 1B (Tercia): 1. miesto Kacvinský Adam, 2. miesto Kissová Katarína, 3. miesto Lukáč Róbert; Kategória 2A (Sexta): 1. miesto Korečko Dávid, 2. miesto Varga Ján, 3. miesto Mihoková Katarína; Kategória 2B: 1. miesto Popovič Maroš, 2. miesto Zaytseva Nasťa, 3. miesto Mihalovitsová Adriana + Mrázková Viktória.
      Za NEJ do krajského kola postupuje Kocper Alex z Kvinty.
      Za ANJ do krajského kola postupujú žiaci umiestnení na prvom mieste vo svojej kategóri: 1A - Tomáš Pasternák, 1B - Adam Kacvinský, 1C - Zlatko Mutala, 2A - David Korečko, 2B - Maroš Popovič.

     • Juvenes Translatores

     • Aj v tomto školskom roku mali naši študenti Septimy a Sexty možnosť preukázať svoj talent, vedomosti a schopnosti v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores. Zámerom tejto celoeurópskej súťaže stredných škôl je podporiť používanie cudzích jazykov v Európe a poukázať na osobitosti prekladania. Naša škola tohto roku organizovala školské kolo a každoročne sa registruje do databázy škôl, z ktorých prebieha náhodný elektronický výber do celoeurópskeho kola. Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek dvojicu jazykov, zvíťazila však tradične angličtina. Bolo neskutočne náročné vybrať ten najlepší preklad. Všetci "prekladatelia" informáciu odovzdali čo najvernejšie, každý vo svojom preklade zanechal aj svoju osobitú pečať. Víťazkou školského kola je Viktória Mrázková zo Septimy. Blahoželáme jej aj ďalším autorom najlepších prác, ktorými sú Samuel Geletka, Lujza Alica Bodnárová, Ernest Šuhaj, Peter Ferenčík, Adriana Mihalovitsová (všetci zo Septimy) a Milan Marčák zo Sexty.

     • SH´S celoslovenské kolo

     • O Evke Melichovej z Tercie a jej úspešnom ťažení v Shakespeare´s Memorial 2017 sme už písali. Opäť sa pochválime - teraz Evka získala skvelé 2. miesto v celoslovenskom kole tejto súťaže v Bratislave. Gratulujeme :)

     • Recykláčik v MŠ Dneperská

     • Baška, Lujza, Juraj, Majko (Septima) a Paula, Dominik, Riško (Kvinta), alebo dajte im pevný bod a pohnú zemeguľou