• MDD - aktivita - maľovanie na tvár
     • MDD - aktivita - maľovanie na tvár

     • Baška, Lujza, Laura -  facepainting - ukážky ich výtvorov na MDD

    • Recykláčik navštívil škôlku
     • Recykláčik navštívil škôlku

     • Baška Vargová zo Sexty, tímlíderka projektovej skupiny zameranej na zvýšenie citlivosti verejnosti voči plastovému odpadu navrhla a realizovala svoj nápad. Vyrobila pracovný zošit a postavičku Recykláčika pre škôlkárov. Spolu s Lujzou Bodnárovou navštívili 19.5. Súkromnú škôlku na Alejovej v Košiciach a pre deti pripravili zážitkové dopoludnie, ktorého cieľom bolo podporiť ich vzťah a zodpovednosť k prostrediu v ktorom  žijú. Za túto aktivitu im patrí veľké poďakovanie. Ukázali nám, že nie je ľahké meniť myslenie ľudí v mikropriestore, ale entiziazmus Baške vlastný nám ukázal, že všetko je možné :)

    • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov

     • Pri píležitosti Dňa učiteľov, bola ocenená Mgr.Marta Vojtková zria´dovateľom školy, RNDr.Boákom a starostkou mestskej časti Košice Nad Jazerom. 

      Prečo sme navrhli Mgr.Vojtkovú?

      • toto ocenenie je veľkým poďakovaním za mimoriadne zodpovedný a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie
      • jej práca je prínosom pre Súkromné gymnázium
      • je moderný pedagóg, vo svojej práci používa inovované prostriedky, ktoré spolu s jej empatiou umožňujú žiakom zvládnuť úskalia anglického  a nemeckého jazyka
      • aj zásluhou Mgr.Vojtkovej naši študenti získavajú úspechy na olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku

      Mgr.Vojtková má výborný vzťah k žiakom, zaujíma sa o nich, povzbudzuje a motivuje ich. Je spravodlivá a čestná, má pozitívne myslenie. Vytvára príjemnú atmosféru, má zmysel pre humor. Má veľké nároky na žiakov. Nerobí zo seba neomylnú, je schopná sebareflexie. Učiteľstvo je ňu poslanie a prejavuje sa to v týchto vlastnostiach: pracuje s entuziazmom, má vysokú motiváciu a zodpovednosť za prácu, majstrovsky ovláda didaktiku, ovláda rôzne vzdelávacie koncepcie a metódy, vytvára si však aj vlastné tvorivé vyučovacie metódy, prepojené do reálneho života, spolupracuje s kolegami, vie komunikovať so študentmi a ich rodičmi, váži si aj iných kolegov - odborníkov 

    • Valentínsky ples 2017
     • Valentínsky ples 2017

     • 24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :) 

    • DOD na Súkromnom gymnáziu
     • DOD na Súkromnom gymnáziu

     • Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

    • Odborná diskusia "Kyberšikana"
     • Odborná diskusia "Kyberšikana"

     • 13.02.2017 sme privítali na našej škole kriminologičku p.Šemegdovú, ktorá nám vysvetlila, ako a prečo sa musíme vo virtuálnom priestore chrámiť. Z diskusie napr. vyplynulo: Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma žiadne takzvané nové médiá). Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií. Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil. 

    • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO
     • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO

     • V okresnom kole geografickej olympiády medzi veľkou konkurenciou a v spleti mimoriadne náročných úloh vybojoval 3.miesto a postup do krajského kola JAKUB BALÁŽ zo Sekundy. Srdečne blahoželáme.

    • Môj vianočný príbeh - vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác
     • Môj vianočný príbeh - vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác

     • Cieľom súťaže bolo uvedomiť si výnimočnosť etického a emotívneho významu Vianoc, naučilť sa podeliť so svojimi zážitkami so spolužiakmi a precvičili si schopnosť zoštylizovať vlastný alebo fiktívny príbeh/ rozprávanie odohrávajúce sa počas Vianoc. Ocenení žiaci sú: R. Slanina, J. Juhás, M. Gramata , E. Melichová, S. Lehotská-Mikušová

    • Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu - 21.02.2017
     • Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu - 21.02.2017

     • Deň otvorených dverí na SG - 21.02.2017 od 10:00 v Dneperskej obývačke

      Program: BIO: ukážky práce s mikroskopom, minerálmi, torzom človeka FYZ: Turnaj mladých fyzikov a PIKOFYZ, GEO:  funkčné modely sopiek, prezentácie projektov, ANJ:  TEA and BISCUITS, pexeso, SENTENCE PUZZLE, PICTURE STORY, LITTLE RED RIDING HOOD, RUJ: čaj, pirôžky, matriošky, CHE: Street Food Dneperska, INF: web stránka, simulovanie animácie v Pythone, programovanie v Jave

       

       

       

    • Zimná časť celoslovenského seminára PIKOFYZ
     • Zimná časť celoslovenského seminára PIKOFYZ

     • Najlepší riešitelia celoslovenskej súťaže PIKOFYZ pozýva organizátor súťaže na zimné sústredenie ,  kde sa žiakom budú venovať matematici a fyzici. Súčasťou sústredenia sú jednak prednášky, jednak fyzikálne pokusy a logické hry. Sme veľmi radi, že svojou prácou sa medzi najlepších riešiteľov, ktorí sú na sústredenie pozvaní prebojovali aj naši žiaci Michal Novák, Matej Olekšák, ONdrej Varga, Štefan Kando a Alex Kocper.