•  Milí rodičia a priatelia našej školy,


     veríme, že spoločne s nami vnímate našu neustálu snahu o zlepšovanie vzdelávania Vašich detí. Vzdelávania ako rozvíjania osobností Vašich detí založeného na prirodzených zákonitostiach ich rozvoja a slobodnom rozvíjaní ich schopností podnecovaním ich aktivity, tvorivosti a samostatnosti. 

     Preto si dovoľujeme uchádzať sa o 2 % z Vašich daní.

     Aj to môže byť spôsob ocenenia a skvalitnenia našej práce.

      

     Ďakujeme,
     kolektív SG Dneperská

      

     Prijímateľ 2%: Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice, IČO: 31 25 72 67.
     Tlačivo na stiahnutie: DobraSkola_2023.pdf.