• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, milí študenti,

  sme veľmi radi, že ste si zvolili pre svoje ďalšie štúdium práve našu školu, Súkromné gymnázium, Dneperská 1 v Košiciach. Tento modul Vám umožňuje podať elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk.roku 2024/25. Žiaci od prímy študujú aj dva cudzie jazyky.  Anglický jazyk je povinný pre všetkých.  V ponuke cudzie jazyky si vyberiete druhý cudzí jazyk. 

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za vyplnenie elektronickej prihlášky.