Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, milí študenti,

sme veľmi radi, že ste si zvolili pre svoje ďalšie štúdium práve našu školu, Súkromné gymnázium, Dneperská 1 v Košiciach. Tento modul Vám umožňuje podať elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk.roku 2022/23. Žiaci od prímy študujú aj dva cudzie jazyky.  Anglický jazyk je povinný pre všetkých.  V ponuke cudzie jazyky si vyberiete druhý cudzí jazyk. 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie elektronickej prihlášky.