Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 15/1920/27 Dodávka plastových okien 2 788.80 s DPH Obj. 15/1920/27 26.05.2020 Ing. Valentín Kurečko - Solid Invest Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/17 Dodávka servisnej prehliadky, kontroly bŕzd, kontroly tlmičov 1 370.82 s DPH Obj. 15/1920/17 17.01.2020 VEKTOR s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/14 Dodávka podlahy 2 171.52 s DPH Obj. 15/1920/14 05.12.2019 OKO, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/09 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020 4 800.00 s DPH Obj. 15/1920/09 07.11.2019 INVESTCOM s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/06 Dodávka reklamných služieb 1 152,00 s DPH Obj. KE/467/10/2019 29.10.2019 BigMedia, spol. s r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka