Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 15/2021/37 Dodávka jedálnych kupónov 945,78 s DPH Obj. 15/2021/37 04.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/34 Dodávka obalov na tablety 380,00 s DPH Obj. 15/2021/34 03.02.2021 FOCUS COMPUTER s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/33 Dodávka jedálnych kupónov 853,86 s DPH Obj. 15/2021/33 02.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/27 Dodávka študijnej literatúry 1 857.25 s DPH Obj. 15/2021/27 07.12.2020 SOLUS Košice, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/21 Dodávka podlahy 2 171,52 s DPH Obj.15/2021/21 16.11.2020 OKO, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/19 Dodávka tabletov 4 250,00 s DPH Obj. 15/2021/19 10.11.2020 MICHMAN, s. r. o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/20 Dodávka zariadenia a didaktických pomôcok 10 500.00 s DPH Obj. 15/2021/20 10.11.2020 Škola.sk, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/11 Dodávka plastových okien 1 394,40 s DPH Obj. 15/2021/11 06.10.2020 Ing. Valentín Kurečko - Solid Invest Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/08 Dodávka reklamných služieb - billboardy 1 248.00 s DPH Obj. KE/326/10/2020 01.10.2020 BigMedia, spol. s r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/4 Dodávka notebookov 4 627.10 s DPH Obj. 15/2021/4 18.09.2020 Alza.sk s. r. o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/2021/3 Dodávka jedálnych kupónov 2 328,41 s DPH Obj. 15/2021/3 04.09.2020 Up Slovensko, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/32 Dodávka podlahy 4 343,04 s DPH Obj. 15/1920/32 01.07.2020 OKO, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/27 Dodávka plastových okien 2 788.80 s DPH Obj. 15/1920/27 26.05.2020 Ing. Valentín Kurečko - Solid Invest Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/17 Dodávka servisnej prehliadky, kontroly bŕzd, kontroly tlmičov 1 370.82 s DPH Obj. 15/1920/17 17.01.2020 VEKTOR s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/14 Dodávka podlahy 2 171.52 s DPH Obj. 15/1920/14 05.12.2019 OKO, s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/09 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020 4 800.00 s DPH Obj. 15/1920/09 07.11.2019 INVESTCOM s.r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka
Objednávka 15/1920/06 Dodávka reklamných služieb 1 152,00 s DPH Obj. KE/467/10/2019 29.10.2019 BigMedia, spol. s r.o. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice RNDr. Miriam Melišová-Čugová riaditeľka