• Vedenie školy

  •  

   Zriaďovateľ školy: Dobrá škola, n.o.

   kontakt: gymbosak@gymbosak.sk

   tel.: +421 905 654 490

   Riaditeľka školy: RNDr. Miriam Melišová-Čugová

   kontakt: gymbosak@gymbosak.sk, melisova.miriam@gymbosak.sk

   tel.: +421 951 006 417

   Zástupkyňa riaditeľky školy, Výchovný poradca: Mgr. Ivana Šmelková

   kontakt: gymbosak@gymbosak.sk, smelkova.ivana@gymbosak.sk

    

  • zatiaľ žiadne údaje