• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Regionálne kolo

    • D1 Team

    • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
    • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
  • 2021/2022

    • D1 Team

    • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
    • D1 Team

    • 1. miesto (kat. Robot Game)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
  • Medzinárodné kolo

    • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

    • Víťazný tím
    • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Dneperské kočky

    • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
    • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
    • D1 Team

    • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
    • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
    • D1 Team

    • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
    • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
  • 2020/2021

  • Regionálne kolo

    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 1. miesto (kat. Robot Game)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
  • Celosvetové kolo

    • Tím "G4+2"

    • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
    • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
  • Celoštátne kolo

    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Robot Game)
    • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "Dneperské kočky"

    • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
    • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
     Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
    • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

    • 2. miesto (kat. S)
    • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Michal Novák

    • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
    • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
    • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

    • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
    • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: BorderWander
    • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

    • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
    • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: BorderWander