• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Regionálne kolo

    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 1. miesto (kat. Robot Game)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
  • Celosvetové kolo

    • Tím "G4+2"

    • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
    • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
  • Celoštátne kolo

    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
    • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "G4+2"

    • 2. miesto (kat. Robot Game)
    • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
    • Tím "Dneperské kočky"

    • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
    • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
     Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
    • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

    • 2. miesto (kat. S)
    • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Michal Novák

    • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
    • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
    • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

    • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
    • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: BorderWander
    • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

    • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
    • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: BorderWander
  • Krajské kolo

    • Michal Novák

    • 1. miesto (odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
    • Stredoškolská odborná činnosť · Krajské kolo · 2020/2021
    • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
    • Septima tím

    • 3. miesto
    • Internetová matematická olympiáda · Krajské kolo · 2020/2021
    • Zloženie tímu: Matej Olekšák, Michal Novák, Frederik Tóth, Jakub Tomáš Palovčík, Ondrej Varga, Marek Fekete, Oliver Poliačik
  • Okresné kolo

    • Liliana Kolcunová

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Samuel Tomčo

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Štefan Kando

    • 1. miesto (kat. 2B)
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2020/2021
    • Róbert Marcus Koterle

    • 2. miesto (kat. 1A)
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Tím: G4+2

    • 3. miesto (celkové umiestnenie)
    • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Zloženie tímu: Esther Šiňanská, Michaela Matejová, Lucia Levická - Príma; Matej Olekšák, Michal Novák, Ondrej Varga, Oliver Poliačik - Sexta