• Povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích, od 13.09.2021

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021

      Výnimky pri nosení respirátora tvoria o.i.:

      - žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      - pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je

      dostupná na tomto linku

     • Riaditeľské voľno - 14.09.2021

     • Riaditeľka Súkromného gymnázia Dneperská 1 oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní udeľuje študentom Prímy- Oktávy mimoriadne riaditeľské voľno na deň 14. 9. 2021 (utorok) z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16. 9. 2021.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka školy

     • Krúžková činnosť 2021/22

     • Milí naši študenti, momentálne pre vás pripravujeme ponuku krúžkovej činnosti. Chceme pokryť čo najširšie spektrum, majte preto chvíľku strpenie. Zoznam krúžkov zverejníme po 15.09.2021

     • Pokyny pre stravníkov ŠJ na šk.rok 2021/22

     •  

      Z dôvodu opatrení ministerstva školstva sa neodporúča zhromažďovanie a premiešavanie skupín žiakov, preto Vás prosíme o spoluprácu pri zápise do ŠJ. V prílohe textu je  zápisný lístok, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať zákonným zástupcom a doručiť do ŠJ. Na stravu budete prihlásení, len na základe vypisaného zápisného lístka.

       

      Odhlasovanie zo stravy je možné tromi rôznymi spôsobmi:  cez EduPage alebo telefonicky alebo osobne v ŠJ maximálne do 8.00 hod. ráno.

      Výška stravného je zasielaná na email, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený VS. Je veľmi dôležité, aby ste ho uvádzali pri platbe cez IB.

      Výška poplatkov za stravu:       

      - PRIMA  -    KVARTA  :  1,30€                                                          

      -  KVINTA  -   OKTÁVA:  1,41€

       

      Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný, si zakúpiť čipovú kartu.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať školskú jedáleň.

      Kontakt ŠJ:     tel.č.  055/674 36 31                         

      mail: szssjdneperska@gmail.com

       

       

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás slávnostne otvoriť nový školský rok dňa 02.09.2021 takto:

      Žiaci a rodičia Prímy - 02.09.2021 o 9:00 v Kultúrnom stredisku Jazero,  Spišské námestie 1, 040 12 Košice,

      Žiaci Sekundy - Oktávy - 02.09.2021 o 10:00 vo svojich triedach v našej škole

     • Samotesty pre žiakov

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a odberových tyčiniek na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o samotesty vyjadríte prostredníctvom prihlásenia v systéme Edupage. Prihlasovanie je dostupné od 23.08. do 25.08. 2021 do 23:50 h. 

     • Sexta pre tretiakov o vode

     • V rámci projektu MČ Košice nad Jazerom naši študenti pracovali s témou "Voda". Súčasťou projektu boli aj porovnávacie analýzy vlastných vzoriek vody a zisťovanie množstva vápenatých, horečnatých katiónov, chloridových aniónov a celkové pH. 28.06.2021 naučili žiaci sexty žiakov 3.A, 3.B a 3.C ako odmerať kvalitu vody vo vlastných vzorkách. Sextáni si tretiakov rozdelili do menších skupín, aby im mohli odpovedať na ich všetečné otázky. Tretiaci sami a pod dozorom sextánov realizovali úspešne merania.

     • Naši bývalí študenti sa k nám radi vracajú a my ich s láskou vidíme medzi nami

     • Stretnutia z reálneho života sú pre našich študentov vždy osožné. V týchto dňoch sme medzi nami hrdo prijali troch našich bývalých študentov, ktorí nám priniesli zaujímavé informácie z odborov v ktorých pracujú. Sme veľmi radi a ďakujeme im, že si aj napriek vysokej pracovnej vyťaženosti našli na nás čas: MUDr.Jakub Gazda FNsP Košice, Mgr.Denis Dostal Medical Science Liaison at Novartis Košice,  Milan Marčák študent University of Applied Sciences, Holandsko

     • Postúpili sme do celosvetového kola robotickej súťaže

     • Dneperský "Dream team" G4+2 to po štyroch rokoch dokázal !!! Vďaka 2. miestu v celoslovenskom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge si vybojoval postup do celosvetového kola tejto robotickej súťaže. To sa bude toho roku konať trochu netradične - virtuálne v dňoch 24.-27.06.2021 v Grécku. Sme na VÁS všetci nesmierne hrdí a budúci týždeň veľmi držíme palce;)

     • Kvarta - stretnutie s odborníčkou z oblasti prevencie

     • Kvarta dnes absolvovala preventívne stretnutie s npor. Ing. Emíliou GLOVČÍKOVOU, špecialistkou  zo Skupiny prevencie vnútorného oddelenia na OR PZ v Košiciach. Cieľom dnešného stretntia bolo uvedomiť si vzťah medzi šikanou a kyberšikanou, naučiť sa chrániť vlastnú identitu, uvedomiť si trestno-právnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nevnímať virtuálny priestor, ako priestor anonymný, v ktorom je všetko dovolené. Zistili sme, že nikdy nesmieme zdieľať, posielať elektronickou poštou akékoľvek naše citlivé údaje.

       

     • Cyber Security s odborníčkou z praxe

     • Cyklus prednášok s odborníkmi z praxe. pokračoval 14.06.2021 na stretnutí tercie, kvarty a sexty s odborníčkou z marketingovej agentúry Promiseo v Košiciach, ktorá nám vysvetlila spôsoby ako sa chrániť pre online zlodejmi a tiež princíp dvojfaktorovej autentifikácie, ktorá zvyšuje bezpečnosť našich účtov.

     • Online marketing s odborníkom z praxe

     • Dnes mali tercia, kvarta a kvinta prednášku k téme online marketing.

      Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii.  Digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je spojená s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho.

      Predstavuje skupinu nástrojov a metód používaných na propagáciu značky, výrobkov a služieb prostredníctvom internetu. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním online.

      Na začiatku prednášky nám p. Igor Lakatoš predstavil firmu Promiseo v ktorej pracuje, povedal nám čomu sa táto firma venuje a aká je jeho úloha v tejto firme , potom sme si prebehli výhody a nevýhody reklám, povedali sme si na čo všetko slúži internetový prehliadač Google a vysvetlil nám ako fungujú súbory Cookies . Na konci hodiny sme si zahrali súťaž na stránke Kahoot, v ktorej sme mohli vyhrať rôzne ceny .

     • #dneperskekocky búrajú mýty o ženách v IT

     • Prišli, videli, zvíťazili ... Aj takto by sa dal opísať nedávny úspech skupinky dievčat z našej školy. Tím #dneperskekocky v podaní – Nataše Kovalčíkovej, Liliany Kolcunovej a Esther Šiňanskej - sa stal vo svojej vekovej kategórii celoslovenským víťazným tímom súťaže v programovaní ScratchMatch. V duchu myšlienky „Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu“ súťaž od roku 2017 organizuje občianske združenie Aj Ty v  IT. Tento rok sa do nej zapojilo 92 dievčat a spolu poslalo 68 projektov. Naše „kočky“ odbornú porotu zaujali vlastnou počítačovou hrou zo sveta peňazí s názvom „PiggyBank“ vytvorenou v prostredí spomínaného programovacieho nástroja Scratch. K neuveriteľnému úspechu blaželáme a už teraz sa tešíme, na nové "ženské" IT nápady;)

     • Už cez víkend nás čaká celoslovenské finále

     • Vďaka celkovému 1. miestu v regionálnom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge ako jednej z troch divízií FIRST LEGO League čaká už tento víkend náš tím G4+2 v zložení: Matej, Mišo, Ondro, Naty, Lili, Esthi účasť v celoslovenskom finále.
      FIRST LEGO League vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa deti učia budovať a programovať vlastného robota a potom vykonávať rôzne misie v súťaži robotov. Každý rok, FIRST LEGO League Challenge má inú výzvu. Témou tejto sezóny 2020-2021 je RePLAYSM.

      K zaslúženému víťazstvu tímu G4+2 blahoželáme a v sobotu veľmi DRŽÍME PALCE!!!

     • Na začiatku bola detská zvedavosť ...

     • Nevinná detská zvedavosť či skôr záľuba v rozoberaní hračiek ho časom priviedla až k navrhovaniu a výrobe dosiek plošných spojov a programovaniu mikrokontrólerov. Tak takto nejako by sa dala jednou vetou opísať cesta nášho septimána Michala Nováka k jeho tohtoročným úspechom v podobe 1. miesta v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Elektrotechnika, hardvér, mechatronika a úspešného absolvovania celoslovenského kola tejto súťaže. K dosiahnutým úspechom blahoželáme a už teraz sme zvedaví, s akým ďalším projektom nás o rok Miško prekvapí;)

     • Aktivity v prírode - príma a sekunda

     • Žiaci primy a sekundy sa zúčastnili turistického pochodu v okolí školy. Vyrážali sme od školy, popri Hornáde na štrkovisko v Krásnej. Tam sme si urobili súťažno- zábavnú prestávku. Žiaci si zmerali sily v hádzaní "žabiek", rýchlosti zjedenia želatínových "žížaliek" bez použitia rúk. Následne sme sa pohli smerom ku Krásnej, kde sme si urobili prestávku na občerstvenie. Po krátkom oddychu sme sa vrátili do školy na zaslúžený obed. Deti tak zvládli pochod dlhý približne 10 km.