• Precvičili sme si mozgové závity

     • V škole aj v živote sú tie najjednoduchšie riešenia častokrát lepšie než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde nie je. Nuž, niekedy nie je na škodu zapojiť svojskú logiku, sedliacky rozum a oprášiť aj vedomosti zo školských lavíc.Mozgové závity a šikovné prsty si mohli naši žiaci precvičiť v štvrtok 17.12.2020 pri riešení rôznych logických úloh. Bola medzi nimi aj známa Einsteinova hádanka, ktorú podľa neho vraj dokážu vyriešiť iba 2% populácie - dneperskí žiaci s tým nemali žiaden problém, zvládli to hravou zadnou. Logiku a šikovnosť prstov potrénovali pri hádankách so špajchľami a strihaní Möbiovho pásu. Postreh si overili pri hre "elektrika", v ktorej signál šírili tľapkaním - je to o niečo pomalšie, ako elektro-magnetický signál, ale zábavy je pri tľapkaní určite viac. Konštruktérske schopnosti prejavili v leteckej polhodinke, ktorá začala tvorbou lietadiel rôznej konštrukcie z papiera, ich zalietavaním a nakoniec súťažou na presnosť pristátia. Deň v škole ukončili úspešným vylúštením Sudoku.Počasie nám síce neprialo, ale zo školy aj tak dneperčatá odchádzali s dobrou náladou.

     • Mirka Kuľková a septima vytvárali hoaxy

     • Dnes sa žiaci septimy zúčastnili workshopu s Mirkou Kuľkovou zo Starportu na tému "Rozvoj mediálnej gramotnosti". ŽIaci z nižších ročníkov sa snažili identifikovať kritériá podľa ktorých dokážeme odlíšiť kriticky fakty od názorov. My, septimáni sme pokročili a išli na to opačne. Zahrali sme sa na konšpirátorov. Dozvedeli sme sa  ako sa dajú rozpoznať falošné správy. Taktiež nám Mirka popísala rôzne znaky hoaxov a diskutovali sme o známych príkladoch. Neskôr sme si mohli vytvoriť vlastnú nepravdivú správu, ktorá by odrážala najčastejšie a najpopulárnejšie témy súčasného obdobia. Dnešný workshop nás viedol k hlbšiemu zamysleniu sa vo vzťahu ku  kritickému  príjmaniu rôznych informácií.

     • Vedomostný kvíz AJ-MAT-BIO-SVK-USA

     • 16.12.2020 sme sa prešli popri Hornáde. Počasie nám síce neprialo, ale teplý čaj v škole to napravil. Rozdelili sme sa do troch tímov a súťažili sme vo vedomostnom kvíze, ktorý prevetral naše vedomosti v témach: AJ, matematika, ľudské telo, Slovensko, USA. 

     • Čo je to za jazero? Aha, veď je to naše Jazero

     • Aj s takouto otázkou sa stretli naši gymnazisti v dnešný druhý školský deň súc „odlepení“ od monitorov počítačov a užívajúc si konečne prítomnosť spolužiakov, kamarátov, rovesníkov. Aj keď sa dnes slniečku nedarilo presadiť a bolo sychravo, ako sa na 15. december patrí, nebránilo nám to v tom, aby sme si užili príjemnými rozhovormi naplnenú prechádzku okolo Jazera. Všetci si pozorne všímali školu a jej okolie. Bola to totiž jedna z avizovaných tém v našom dnešnom kvízovom predpoludní. Nebolo to zas až také jednoduché – otázky bolo treba na chodbách a v triedach najprv nájsť, potom zaloviť v pamäti v priečinkoch zvaných dejepis a občianska náuka a napokon bolo treba aj čítať – a to nie len tak, ale s porozumením. Dievčatá zo sexty dnes podporil aj Samo a opäť boli skvelou organizačnou pomocou , priam pravou rukou učiteľov. Sladká odmena po skvelo strávenom dni si napokon našla svoje zaslúžené miesto u všetkých zúčastnených.
       

     • Čo je najväčší poklad dneperskej?

     • Dnes, 14.12.2020 súťažili žiaci prímy - tercie v hre "Čo je najväčší poklad dneperskej?" Slniečko nám prialo. Sextánky Baška, Mirka a Romanka vymenili na chvíľu pozície študentiek za profesorské. Viedli žiakov na stanovištiach a v rozstrele si pripravili pre nich experimenty, ktorých riešenia určili celkovú víťazku, ktorou sa stala Laura Šimová :) Výborný deň pre všetkých zúčastnených. Naše oči si na chvíľu odpočinuli od monitorov,  čerstvý vzduch nám prevetral "šedé bunky mozgové", slniečko nám pomohlo prostredníctvom UVB z provitamínu 7-dehydrocholesterolu endogénnou reakciou v koži produkovať vitamín D3.  Aby sme nezabudli - viete čo je najväčší poklad dneperskej? Ste to vy, naše deti. Bez vás by dneperská nebola dneperskou, školou do ktorej radi chodíme. 

     • Matematická Pytagoriáda 2020

     • Dňa 10.12.2020 sme súťažili v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda takto:

      kategória P6 - trieda Príma: zúčastnilo sa 8 žiakov, z toho úspešní: 4

      kategória P7 - trieda Sekunda - zúčastnilo sa 5 žiakov, z toho úspešní: 3

      Úspešní riešitelia boli:

      Darina Kolesárová

      LilianaKolcunová

      Daniel Justin

      Zuzana Justinová

      NoemiVašigová

      Nataša Kovalčíková

      Natália Tornauerová

       

      Gratulujeme !

       

       

      Organizátor súťaže je Iuventa, Slovenský inštitút mládeže

      https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT.alej

     • Teoretické fyzikálne modely a ich simulácie

     • Na dnešnej on-line besede sme sa stretli s prof.RNDr. Milanom Žukovičom, spolugarantom doktorandského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Teoretická fyzika. Jeho predchádzajúce akademické pôsobiská boli Slovenská akadémia vied, Technická Univerzita v Košiciach, Univerzita Kyushu v Japonsku a Technická univerzita Kréty v Grécku.  Zistili sme, že časticové správanie a fyzikálne zákonitosti  implementujú fyzici do simulácií dnes prakticky vo všetkých odboroch. Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií. 

     • Internetová matematická olympiáda

     • V utorok 24.novembra 2020 sme sa zúčastnili 13.ročníka internetovej matematickej olympiády,

      v ktorej súťažilo 118 tímov z Čiech a Slovenska.

       

      Našu školu reprezentovali dva tímy:

      Tím septimánov sa umiestnil celkovo na 38.mieste, v rámci Slovenska na 15.mieste a v rámci Košického kraja na 3.mieste. V tíme spolupracovali:

      Matej Olekšák 

      Michal Novák 

      Frederik Tóth 

      Jakub Tomáš Palovčík

      Ondrej Varga

      Marek Fekete

      Oliver Poliačik

       

      Tím sextánovsa umiestnil celkovo na 118.mieste, v rámci Slovenska na 46.mieste a v rámci Košického kraja na 6.mieste. V tíme spolupracovali

      Róbert Švihla

      Martin Doro

      Róbert Lukač

      Miriam Melišová

      Jakub Regenda

      Patrik Žihala

      Peter Šafranko

       

      Srdečne gratulujeme !

      Súťaž organizoval Ústav matematiky,  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brne

      https://matholymp.fme.vutbr.cz

     • Matematická súťaž Attomat

     • 27.11.2020 sme sa zúčastnili individuálnej matematickej súťaže Attomat, kde sme uspeli takto:

      Natália Tornauerová (Prima): 54/10    umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

       

      LilianaKolcunová(Sekunda): 48/4      umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

      Dievčatá, skvelé ste,srdečne gratulujeme !

      Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp.

      Prímu až Kvartu OG.  Súťaž organizuje nezisková organizácie P-MAT so sídlom Bratislave

     • Všetko môže byť inak, ako sa na prvý pohľad zdá ...

     • V piatok 4.12. 2020 po vzore sexty a kvinty, aj  žiaci kvarty  diskutovali s Miroslavou Kuľkovou v rámci workshopu združenia Starport. Názorne a vecne im ukázala potrebu kritického prístupu k médiami prinášaným informáciám. Uvedomujeme si, že nie je dôležité len byť informovaný, ale aj disponovať informáciami objektívnymi. Ďakujeme za podnetnú a rozvíjajúcu hodinu.

     • Rozvoj mediálnej gramotnosti, alebo Mirka s kvintou

     • Byť konštruktívne kritický a kriticky myslieť je neodmysliteľnou výbavou každého človeka úspešne zvládajúceho neustále rastúci nápor informácií z okolitého sveta. Ako sa v tejto spleti zorientovať a ako nepodľahnúť každodenným nástrahám vo forme rôznych zjednodušení – o tom mali v rámci dnešného online stretnutia možnosť uvažovať s nám už známou Mirkou Kuľkovou so startupového programu Starport aj žiaci Kvinty. Aktívnym prístupom dokázali, že sa už v čase dospievania zaradili medzi ľudí uvedomujúcich si dôležitosť objektívnych informácií a hľadania súvislostí medzi nimi. Médiá lákajúce jednoduchým vzbudzovaním emócií by v ich prípade určite nemali úspech. Ďakujeme za možnosť podnetnej a obohacujúcej diskusie.

     • Diskusia s Jánom Hrabčákom, zamestnancom firmy Google

     •  

      V stredu 18.11.2020 sme na on-line seminári z matematiky privítali pána Jána Hrabčáka, rodáka z Košíc, absolventa košického gymnázia aj košickej Technickej univerzity, ktorý je v súčasnosti zamestnaný vo firme Google. J.Hrabčák v prezentácii predstavil firmu Google, jej históriu, a popísal aj svoju cestu z Košíc cez pobočku Google v Írsku až do sídla firmy Google v Californii.

      Okrem informácií o samotnej firme či o technologickom vývoji za posledné roky sme sa dozvedeli aj o pracovných podmienkach zamestnancov a – čo študentov asi najviac zaujímalo – aj o tom, ako je možné stať sa zamestnancomfirmy Google. Množstvo informácií bolo doplnené odpoveďami na otázky - napr. o potrebnej úrovni angličtiny alebo o zmene ikôn v rôznych aplikáciách firmy Google v poslednom období.Mimochodom, on-line stretnutie sa uskutočnilo pomocou systému Google Meet.

      Účasť J.Hrabčáka na našej hodine môže byť silnou inšpiráciou, keď budúci maturant budú zvažovať, na ktorej vysokej škole by chceli pokračovať po skončení stredoškolského štúdia.

     • Ako nepodľahnúť nášmu mozgu, keď nás klame?

     • Sme obklopení množstvom informácií. Niekedy sú to fakty, inokedy sú to domnienky a názory. Ako máme rozpoznať manipulácie, prečo chceme poznať dôveryhodnosť zdrojov a musíme čítať texty analyticky? Študenti sexty sa 16.11.2020 zúčastnili on-line workshopu “Kritické myslenie a mediálna gramotnosť”, ktorý viedla Mirka Kuľková, doktorandka medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe. Mirka je aktívnou členkou košického startupového programu Starport (https://www.starport.sk/), ktorý vedie náš bývalý žiak Stanley Mácha. Cieľom programu je dlhodobo podporovať začínajúcich mladých podnikateľov a študentov, ktorých lokálne aktivity zdravo ovplyvňujú aj náš ekosystém.

     • Mimoriadna úprava termínov jesenných prázdnin

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23. októbra 2020 jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo v dvoch etapách

      1. etapa: dňa 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok)

      2. etapa: dňa 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok)

     • Organizácia vyučovania v dňoch 26.10. - 27.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci v dňoch 26.10. - 27.11.2020 budú všetci žiaci Súkromného gymnázia vzdelávaní dištančnou formou. O ďalších prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

      Vážení rodičia, dovoľte nám poďakovať za Vaše slová uznania, ktoré adresujete pedagogickému zboru Súkromného gymnázia za organizáciu a realizáciu dištančného štúdia v súlade s rozvrhom hodín. Vaše povzbudenie nás zaväzuje učiť tak, aby štúdium z domu bolo pre Vaše deti časom, ktorý im pomôže rozvíjať svoje vzdelanie a poznanie.

      Milí študenti, keď sa pozrieme na vaše študijné obdobie od Vášho prvého nástupu do školy a predstavíme si ho ako maratón,  potom my dospelí môžeme stáť pri cieľovej páske, povzbudzovať vás, podávať vám nápoje, ale ste to vždy Vy, kto musíte maratón sami dokončiť. Nemôžeme Vás jednoducho vziať a odniesť do cieľa.  Dovoľte aby sme Vám aj my, Vaši učitelia poďakovali za Váš prístup k dištančnému vzdelávaniu. Nadobudli sme presvedčenie, že aj Vy sami, cítite dnes vlastnú zodpovednosť a uvedomujete si, že vzdelanie vám umožňuje byť vynaliezavými ľuďmi s netradičným myslením a konať odvážne rozhodnutia. Chceme, aby ste vedeli, že vidíme denne na monitoroch počas výučby, ako odvážne a zodpovedne pristupujete v diskusii pri hľadaní logických odpovedí na naše otázky, ako zodpovedne a samostatne pracujete aj počas domácej prípravy na vyučovanie. Ďakujeme za to, že nás inšpirujete.

       

     • Aktualizácia organizácie dní 21. - 23.10.2020

     • Vážení rodičia a milí žiaci, od zajtra do piatku (21.-23.10.2020) sa budeme  (príma-oktáva) vzdelávať dištančne z domu. V budove našej školy sú tri školy, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Vzhľadom na fakt, že RÚVZ rozhodol o karanténe celej SZŠ, nedokážeme v týchto dňoch personálne pokryť prezenčnú formu štúdia.

     • Aktualizácia organizácie dňa 19.10.2020

     • Dynamika dnešných dní mení niektoré rozhodnutia, a preto Vám oznamujeme, že v súlade s opatreniami RÚVZ:

      1. žiaci prímy-kvarty ostanú 19.10.2020 doma na dištančnom štúdiu v súlade s aktuálnym rozvrhom hodín

      2. nikto zo žiakov a učiteľov SG nie je k dnešnému dňu pozitívne testovaný

      3. vzhľadom na epidemiologické opatrenia sa celoplošne vydezinfikujú všetky spoločné priestory, vrátane ŠJ v budove školy

      4. žiaci prímy-kvarty nastúpia do školy na prezenčnú formu pravdepodobne dňa 20.10.2020