2017/18

Fotogaléria

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Otvorenie šk.roka 2018/19


  Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/19 bude 03.09.2018 o 9:00 v KS Jazero, Spišské námestie 1, Košice n/Jazerom

 • Letná škola chemického inžinierstva

  Baška, Lujza, Nasťa pozdravujú z Letnej školy chemického inžinierstva!

 • Výsledky EČ MS - anglický jazyk B - Košický kraj

  Do galérie Výsledky EČ MS - anglický jazyk B - košický kraj boli pridané fotografie.

 • Výsledky EČ MS anglický jazyk B2 - Košický kraj

  1. Gymnázium Poštová - 77,7

  2. Súkromné gymnázium Katkin park - 71,2

  3. Gymnázium Javorová,  Sp.N.Ves - 69,9

  4. Súkromné gymnázium, Dneperská 1 - 68,8

  5. Gymnázium Trebišovská 12 - 68,0

  6. Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava n/Bodvou - 66,9

  7. Gymnázium Park mládeže - 65,8

  8. Gymnázium Šrobárova - 64,4

  9. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 63,1

  10. Gymnázium Alejová - 61,9

  zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

 • Výsledky EČ MS slovenský jazyk - Košický kraj

  Výsledky EČ zo slovenského jazyka - Košický kraj:

  1. Gymnázium Poštová - 76,4

  2. Súkromné gymnázium Dneperská 1 - 72,7

  3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského - 70,3

  4. Súkromné gymnázium Katkin park - 70,2

  5. Gymnázium Šrobárova - 68,8

  6. Gymnázium Krompachy - 68,7

  7. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 68,6

  8. Gymnázium P. J. Šafárika - Sp. N. Ves - 67,6

  9. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Gymnázium Park mládeže - 67,4

  10. Gymnázium Trebišovská 12, Gymnázium Školská Sp. N. Ves - 66,4

  zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

   

 • Naše septimánky to dali


  Lujza Bodnárová, Baška Vargová a Nasťa Zaytseva svojim motivačným listom, dobrovoľníckou prácou v rámci Recykláčika a svojimi študijnými výsledkami presvedčili odbornú komisiu a boli vybrané na Letnú školu chemického inžinierstva, ktorá sa uskutoční 25.-29. 6. 2018 v Bratislave, Organizátorom je Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava.

  Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu, finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a SLOVNAFT, a.s. Program Letnej školy: 

  Cyklus prednášok

  Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum

  • Chemické inžinierstvo, prečo nie? - prof. Ľ. Jelemenský
  • Reaktory okolo nás - prof. Ľ. Jelemenský
  • Fyzika a chémia priemyselného reaktora - Ing. M. Variny

  Obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd

  • Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie - prof. Ľ. Jelemenský
  • Ochrana životného prostredia v SR - prof. J. Derco

  Exkurzia - prof. M. Drtil

  Čistiareň odpadových vôd Hamuliakovo a Vodné dielo Gabčíkovo

  Bioinžinierstvo a biotechnológia

  • Bunka ako výrobné zariadenie - Ing. V. Illeová
  • Laboratórne a priemyselné bioreaktory - Ing. M. Gramblička
  • Návrh priemyselného fermentora - doc. P. Ačai

  Laboratórne práce

  Účastník absolvuje v troch predpoludniach šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandmi, s garanciou vedúcich výskumných skupín. Z vybranej laboratórnej práce účastník v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi vypracuje a prednesie prezentáciu.

  1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
  2. Anaeróbny rozklad organických materiálov
  3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
  4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
  5. Membránová extrakcia
  6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
  7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
  8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
  9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
  10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
  11. Chromatografia
  12. Stanovenie enzýmovej aktivity
 • Nulté rodičovské združenie pre budúcich prímanov v šk.roku 2018/19

  Nulté rodičovské združenie pre budúcich prímanov v šk.roku 2018/19 sa uskutoční v pondelok, 25.06.2018 o 17,00 v triede Príma

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Výcvik reálnej sebaobrany alebo bezpečná cesta domov

  V rámci prevencií naši žiaci absolvovali trojhodinový teoretický a praktický výcvik v rámci projektu "Bezpečná cesta domov" realizovaný občianskym združením Reálna sebaobrana https://www.rbsd.sk/. 

  Reálna sebaobrana využíva princípy základných fyziologických a psychologických reakcií ľudského tela. Tieto princípy sú založené na vedeckých poznatkoch fyziológie, psychológie, sociológie a skúsenostiach zo skutočných sebaobranných situácií. Reálna sebaobrana nie je konkrétnou "školou" alebo konkrétnymi "technikami" preto jej princípy môžu vhodne doplniť akýkoľvek bojový systém. Čokoľvek robíte v reálnej sebaobrane by malo spĺňať tieto tri princípy

  1. Techniky by mali vychádzať zo základných a prirodzených inštinktov ľudského tela s využitím obranných reflexných reakcií (flinch response)
  2. Mali by sme využívať hrubú motoriku, keďže počas stresovej situácie napadnutia, naše telo nie je schopné vykonávať pohyby jemnej motoriky, preto trénujeme techniky, v ktorých dochádzaj k využívaniu veľkých svalových skupín, a ktoré sú vykonateľné aj pri maximálnej fyzickej a psychickej záťaži.
  3. Nácvik technik pre sebaobranu by nemal zabrať dlhú dobu. Ak nácvik nejakej techniky alebo pohybu trvá roky, potom je pre sebaobranu nepoužiteľný.

  Nevyhnutnosťou prípravy na reálnu sebaobrannú situáciu je aj dostatočná fyzická pripravenosť. Aj v tomto vychádzame z vedeckých poznatkov o fyziológii človeka a zameriavame sa na krátkodobú výbušnú silu a intenzívnu záťaž, tak ako by to asi prebiehalo počas sebaobrannej situácie. zdroj: https://www.rbsd.sk/o-nas/

 • Výroba bazového sirupu z fyz-chemického hľadiska

  Sexta vyrábala bazový sirup

  Niekto môže vidieť za výrobou domáceho sirupu len gazdinku. Niekto iný vidí v procese výroby aj otázky, ktoré riešia práve fyzikálno-chemické zákonitosti. V každom prípade sexta vyrobila hotový produkt v biokvalite, a súčasne riešila exotermický proces, kalorimetriu, vnútorné teplo, pohyb častíc v tepelne zafarbenom prostredí, termostabilitu častíc s  dôrazom na uchovanie ich fyziologických vlastností.

 • Máme aj mimoškolské úspechy!

  Teší nás, ak sú naši žiaci úspešní v škole, ale sme nadšení, ak bodujú aj mimo nej. Ak sa svojej záľube venujú s takým nasadením, že vyčnievajú nad ostatných. Žiak našej Kvarty Ondrej Varga sa v piatok 18. mája zúčastnil majstrovstiev Slovenska v street dance a hip hope, odkiaľ si odniesol skvelý titul Vicemajster SR. Blahoželáme a tešíme sa spolu s ním!

 • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 17.05.2018

  Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch.

  BY72U - KU04Y - MY11E - RY77O - SA03O

 • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 14.05.2018

  Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch. 

  CY35E - GY86E - NA35Y - KY77U - HE82E - RE82O - PO00A - WE31Y - HE36A - WA80Y - GO45A - PU64E - NU55U - PO47U

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  JARNÝ ZBER PAPIERA

  Jarný zber papiera prebieha denne od 11. 5. do 18. 5. 2018. Papier môžete doniesť v čase od 7:15 do 7:55 hod a od 14:00 do 15:30 hod. Papier od vás prevezmeme na parkovisku pri prechode k telocvičniam. Zapojte sa do medzitriednej súťaže o zaujímavé ceny. Ďakujeme, že vám naše životné prostredie nie je ľahostajné.

 • Keď fyzická práca je relaxom

 • Školský videomikroskop II. - autor Milan Marčák

 • Zbierka pre SEBKA

  Zbierka pre SEBKA

   

  V dňoch 20.-23.4. sa naša škola zapojila do zbierky pre Sebastiána Juhása, žiaka 4. ročníka našej SZŠ. Sebkov príbeh je zverejnený na webe našej základnej školy, otvoriť ho môžete TU. Rozhodli sme sa pomôcť aj my, žiaci aj učitelia gymnázia. Spolu sme vyzbierali finančné príspevky vo výške 500,- €. Veríme, že mu tieto peniaze pomôžu v boji so zákernou chorobou. Ďakujeme za príspevky.

 • JUNIORINTERNET

  JuniorInternet je súťaž pre žiakov v tvorbe grafiky, webstránok, aplikácií pre smartfóny a web, pre blogerov. Žiaci našej školy sa prepracovali do celoštátneho kola tejto súťaže, ktorá počíta svoj 13. ročník. Reprezentovali nás - zo Sekundy Jakub Juhás v kategórií JuniorWEB - mladší žiaci a zo Sexty Oskar Majoroši v kategórii JuniorDESIGN - starší žiaci. A pozor! - Jakub Juhás so svojou webstránkou WEBCODER získal za svoju prácu skvelé 1. miesto! Tešíme sa a blahoželáme!

strana:

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Súkromné gymnázium
Email školy: gymbosak@gymbosak.sk
Telefón: +421 905166612
Adresa školy: Dneperská 1, 040 12 Košice
Facebook: www.facebook.com/dneperska
Instagram: www.instagram.com/dneperska