• Profil školy


     • "Rastieme a dospievame s Vašimi deťmi"


      Ako škola VÁM ponúkame:

      SKÚSENOSŤ | 24. školský rok | 478 absolventov | kvalifikovaní učitelia | kontinuálne vzdelávanie učiteľov | účasť na projektoch Európskej únie zvyšujúcich kvalitu výučby | kombinácia tradičných a inovatívnych metód výučby

      STAROSTLIVOSŤ | škola rodinného typu | individuálny prístup | konzultačné hodiny | podpora talentov | domáce a zahraničné študijné i poznávacie pobyty | možnosť štúdia v zahraničí | mimoškolské aktivity | technické vybavenie školy

      BUDÚCNOSŤ | zameranie na programovanie a informatiku | posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky | možnosť profilácie | účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch | spolupráca s vysokými školami a firmami