• Nadpis

     • VEDENIE ŠKOLY
       
      ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: RNDr. Dušan Bosák
      RIADITEĽKA ŠKOLY: RNDr. Miriam Melišová-Čugová
      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY: Mgr. Ivana Šmelková

       

      V ČOM SME INÍ? PONÚKAME...

      ...SKÚSENOSŤ: 24. rok existencie - kvalifikovaní učitelia - kontinuálne vzdelávanie učiteľov - účasť na projektoch Európskej únie zvyšujúcich kvalitu výučby - kombinácia tradičných a inovatívnych metód výučby

      ...STAROSTLIVOSŤ: škola rodinného typu - individuálny prístup - konzultačné hodiny - podpora talentov - domáce a zahraničné študijné i poznávacie pobyty - možnosť štúdia v zahraničí - mimoškolské aktivity - technické vybavenie školy

      ...BUDÚCNOSŤ: zameranie na programovanie a informatiku - posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky - možnosť profilácie - účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch - spolupráca s vysokými školami a firmami