• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromné gymnázium
   • Telefón
   • +421 951006417
   • Adresa školy
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
    Slovakia
   • IČO
   • IČO: 31262767
   • DIČ
   • DIČ: 2021459583
   • IBAN
   • IBAN: SK67 7500 0000 0040 2996 5787
   • Facebook
   • www.facebook.com/dneperska
   • Instagram
   • www.instagram.com/dneperska