• Profil školy

     • "Talent využíva príležitostí. Génius ich vytvára."
      [Jean Paul]

      Ako škola VÁM ponúkame:

      SKÚSENOSŤ
      29. školský rok | 542 absolventov | kvalifikovaní učitelia | kontinuálne vzdelávanie učiteľov | účasť zástupcov z IT praxe vo výučbe | zapojenie do projektov Európskej únie zvyšujúcich kvalitu výučby | kombinácia tradičných a inovatívnych metód výučby

      STAROSTLIVOSŤ
      škola rodinného typu | individuálny prístup | konzultačné hodiny | podpora talentov | domáce a zahraničné študijné i poznávacie pobyty | možnosť štúdia v zahraničí | mimoškolské aktivity | technické vybavenie školy | vlastné netbooky pre žiakov prvého ročníka

      BUDÚCNOSŤ
      z
      ameranie na programovanie a informatiku | posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky | možnosť profilácie | účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch | spolupráca s vysokými školami a firmami