Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Zriaďovateľ školyRNDr.Dušan Bosák0556798969bosak.dusan@gymbosak.sk
Riaditeľka školyRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969melisova.miriam@gymbosak.sk
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr.Ivana Šmelková0556748969smelkovaivana@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičov  
 Michaela Grocká 
 Mgr.Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRNDr.Dušan Bosák
SídloDneperská 2, 04012 Košice
Telefón0556748969
E-mailgymbosak@gymbosak.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy sa pravidelne stretávala (v čase pandémie, v on-line priestore) a prerokovala požiadavky a návrhy rodičov a žiakov školy, smerujúce k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 161

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
Príma23
Sekunda21
Tercia16
Kvarta20
Kvinta26
Sexta19
Septima17
Oktáva17
O0

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25   
ZPS0   
Na dohodu4   

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02929
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu02929

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia. Na výučbu predmetov Informatika a Programovanie sme zabezpečili aj učiteľov s praxou z prostredia IT platforiem.

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže
2. miesto (kat. Inovačný projekt) FIRST® LEGO® League·Regionálne kolo
1. miesto (kat. Robot Game) FIRST® LEGO® League·Regionálne kol
3. miesto (kat. Základné hodnoty) FIRST® LEGO® League·Regionálne kolo
2. miesto (kat. Dizajn Robota) FIRST® LEGO® League·Regionálne kolo
1. miesto (kat. Celkoví víťazi) FIRST® LEGO® League·Regionálne kolo
Tím "G4+2" 3. miesto (kat. Robot Dizajn) FIRST® LEGO® League·Celosvetové k
Tím "G4+2" 2. miesto (kat. Celkoví víťazi) FIRST® LEGO® League·Celoštátne kolo
Tím "G4+2" 2. miesto (kat. Robot Game) FIRST® LEGO® League·Celoštátne kol
ím "Dneperské kočky" 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím) Scratch Match·Celoštátne kolo·2020/2021 Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
2. miesto (kat. S) IHRA·Celoštátne kol
Michal Novák Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika) Stredoškolská odborná činnosť·Celoštátne ko
Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák 3. miesto (kat. JuniorAPP) Junior Internet Amavet·Celoštátne ko
Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice Konferencia IT v praxi 2021·Celoštátne kolo
Michal Novák 1. miesto (odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika) Stredoškolská odborná činnosť·Krajské k

Vedomostný kvíz AJ-MAT-BIO-SVK-USA

Aj s takouto otázkou sa stretli naši gymnazisti v dnešný druhý školský deň súc „odlepení“ od monitorov počítačov a užívajúc si konečne prítomnosť spolužiakov, kamarátov, rovesníkov. Aj keď sa dnes slniečku nedarilo presadiť a bolo sychravo, ako sa na 15. december patrí, nebránilo nám to v tom, aby sme si užili príjemnými rozhovormi naplnenú prechádzku okolo Jazera. Všetci si pozorne všímali školu a jej okolie. Bola to totiž jedna z avizovaných tém v našom dnešnom kvízovom predpoludní. Nebolo to zas až také jednoduché – otázky bolo treba na chodbách a v triedach najprv nájsť, potom zaloviť v pamäti v priečinkoch zvaných dejepis a občianska náuka a napokon bolo treba aj čítať – a to nie len tak, ale s porozumením. Dievčatá zo sexty dnes podporil aj Samo a opäť boli skvelou organizačnou pomocou , priam pravou rukou učiteľov. Sladká odmena po skvelo strávenom dni si napokon našla svoje zaslúžené miesto u všetkých zúčastnených.

 

Matematická Pytagoriáda 2020 Dňa 10.12.2020 sme súťažili v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda

 

Internetová matematická olympiáda

V utorok 24.novembra 2020 sme sa zúčastnili 13.ročníka internetovej matematickej olympiády,

v ktorej súťažilo 118 tímov z Čiech a Slovenska.

 Našu školu reprezentovali dva tímy:

Tím septimánov sa umiestnil celkovo na 38.mieste, v rámci Slovenska na 15.mieste a v rámci Košického kraja na 3.mieste. V tíme spolupracovali:

Matej Olekšák 

Michal Novák 

Frederik Tóth 

Jakub Tomáš Palovčík

Ondrej Varga

Marek Fekete

Oliver Poliačik

 

Tím sextánov sa umiestnil celkovo na 118.mieste, v rámci Slovenska na 46.mieste a v rámci Košického kraja na 6.mieste. V tíme spolupracovali

Róbert Švihla

Martin Doro

Róbert Lukač

Miriam Melišová

Jakub Regenda

Patrik Žihala

Peter Šafranko

 

Matematická súťaž Attomat

27.11.2020 sme sa zúčastnili individuálnej matematickej súťaže Attomat, kde sme uspeli takto:

Natália Tornauerová (Prima): 54/10    umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

 

LilianaKolcunová(Sekunda): 48/4      umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

Dievčatá, skvelé ste,srdečne gratulujeme !

Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp.

Prímu až Kvartu OG.  Súťaž organizuje nezisková organizácie P-MAT so sídlom Bratislave

 

Okresné kolo v Geografickej olympiáde

·         Začiatkom februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy. Všetci súťažiaci z nášho gymnázia sú úspešní riešitelia. V kategórii E: Samuel Tomčo, Adam Vrba, Emily Semancová (Kvarta), v kategórii F: Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Marcus Koterle (Sekunda).

·         Postup do krajského kola z tretieho miesta si vybojoval Samuel Tomčo a Liliana Kolcunová. Srdečne blahoželáme

 

.

Postúpili sme do celosvetového kola robotickej súťaže

Dneperský "Dream team" G4+2 to po štyroch rokoch dokázal !!! Vďaka 2. miestu v celoslovenskom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge si vybojoval postup do celosvetového kola tejto robotickej súťaže. To sa bude toho roku konať trochu netradične - virtuálne v dňoch 24.-27.06.2021 v Grécku. Sme na VÁS všetci nesmierne hrdí a budúci týždeň veľmi držíme palce;)

 

 

#dneperskekocky búrajú mýty o ženách v IT

Prišli, videli, zvíťazili ... Aj takto by sa dal opísať nedávny úspech skupinky dievčat z našej školy. Tím #dneperskekocky v podaní – Nataše Kovalčíkovej, Liliany Kolcunovej a Esther Šiňanskej - sa stal vo svojej vekovej kategórii celoslovenským víťazným tímom súťaže v programovaní ScratchMatch. V duchu myšlienky „Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu“ súťaž od roku 2017 organizuje občianske združenie Aj Ty v  IT. Tento rok sa do nej zapojilo 92 dievčat a spolu poslalo 68 projektov. Naše „kočky“ odbornú porotu zaujali vlastnou počítačovou hrou zo sveta peňazí s názvom „PiggyBank“ vytvorenou v prostredí spomínaného programovacieho nástroja Scratch. K neuveriteľnému úspechu blaželáme a už teraz sa tešíme, na nové "ženské" IT nápady;)

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Rozvoj mediálnej gramotnosti, alebo Mirka s kvintouByť konštruktívne kritický a kriticky myslieť je neodmysliteľnou výbavou každého človeka úspešne zvládajúceho neustále rastúci nápor informácií z okolitého sveta. Ako sa v tejto spleti zorientovať a ako nepodľahnúť každodenným nástrahám vo forme rôznych zjednodušení – o tom mali v rámci dnešného online stretnutia možnosť uvažovať s nám už známou Mirkou Kuľkovou so startupového programu Starport aj žiaci Kvinty. Aktívnym prístupom dokázali, že sa už v čase dospievania zaradili medzi ľudí uvedomujúcich si dôležitosť objektívnych informácií a hľadania súvislostí medzi nimi. Médiá lákajúce jednoduchým vzbudzovaním emócií by v ich prípade určite nemali úspech. Ďakujeme za možnosť podnetnej a obohacujúcej diskusie.

 

Diskusia s Jánom Hrabčákom, zamestnancom firmy GoogleV stredu 18.11.2020 sme na on-line seminári z matematiky privítali pána Jána Hrabčáka, rodáka z Košíc, absolventa košického gymnázia aj košickej Technickej univerzity, ktorý je v súčasnosti zamestnaný vo firme Google. J.Hrabčák v prezentácii predstavil firmu Google, jej históriu, a popísal aj svoju cestu z Košíc cez pobočku Google v Írsku až do sídla firmy Google v Californii.Okrem informácií o samotnej firme či o technologickom vývoji za posledné roky sme sa dozvedeli aj o pracovných podmienkach zamestnancov a – čo študentov asi najviac zaujímalo – aj o tom, ako je možné stať sa zamestnancomfirmy Google. Množstvo informácií bolo doplnené odpoveďami na otázky - napr. o potrebnej úrovni angličtiny alebo o zmene ikôn v rôznych aplikáciách firmy Google v poslednom období.Mimochodom, on-line stretnutie sa uskutočnilo pomocou systému Google Meet.Účasť J.Hrabčáka na našej hodine môže byť silnou inšpiráciou, keď budúci maturant budú zvažovať, na ktorej vysokej škole by chceli pokračovať po skončení stredoškolského štúdia.

 

Ako nepodľahnúť nášmu mozgu, keď nás klame?Sme obklopení množstvom informácií. Niekedy sú to fakty, inokedy sú to domnienky a názory. Ako máme rozpoznať manipulácie, prečo chceme poznať dôveryhodnosť zdrojov a musíme čítať texty analyticky? Študenti sexty sa 16.11.2020 zúčastnili on-line workshopu “Kritické myslenie a mediálna gramotnosť”, ktorý viedla Mirka Kuľková, doktorandka medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe. Mirka je aktívnou členkou košického startupového programu Starport (https://www.starport.sk/), ktorý vedie náš bývalý žiak Stanley Mácha. Cieľom programu je dlhodobo podporovať začínajúcich mladých podnikateľov a študentov, ktorých lokálne aktivity zdravo ovplyvňujú aj náš ekosystém.

 

Precvičili sme si mozgové závityV škole aj v živote sú tie najjednoduchšie riešenia častokrát lepšie než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde nie je. Nuž, niekedy nie je na škodu zapojiť svojskú logiku, sedliacky rozum a oprášiť aj vedomosti zo školských lavíc.Mozgové závity a šikovné prsty si mohli naši žiaci precvičiť v štvrtok 17.12.2020 pri riešení rôznych logických úloh. Bola medzi nimi aj známa Einsteinova hádanka, ktorú podľa neho vraj dokážu vyriešiť iba 2% populácie - dneperskí žiaci s tým nemali žiaden problém, zvládli to hravou zadnou. Logiku a šikovnosť prstov potrénovali pri hádankách so špajchľami a strihaní Möbiovho pásu. Postreh si overili pri hre "elektrika", v ktorej signál šírili tľapkaním - je to o niečo pomalšie, ako elektro-magnetický signál, ale zábavy je pri tľapkaní určite viac. Konštruktérske schopnosti prejavili v leteckej polhodinke, ktorá začala tvorbou lietadiel rôznej konštrukcie z papiera, ich zalietavaním a nakoniec súťažou na presnosť pristátia. Deň v škole ukončili úspešným vylúštením Sudoku.Počasie nám síce neprialo, ale zo školy aj tak dneperčatá odchádzali s dobrou náladou

 

Mirka Kuľková a septima vytvárali hoaxDnes sa žiaci septimy zúčastnili workshopu s Mirkou Kuľkovou zo Starportu na tému "Rozvoj mediálnej gramotnosti". ŽIaci z nižších ročníkov sa snažili identifikovať kritériá podľa ktorých dokážeme odlíšiť kriticky fakty od názorov. My, septimáni sme pokročili a išli na to opačne. Zahrali sme sa na konšpirátorov. Dozvedeli sme sa  ako sa dajú rozpoznať falošné správy. Taktiež nám Mirka popísala rôzne znaky hoaxov a diskutovali sme o známych príkladoch. Neskôr sme si mohli vytvoriť vlastnú nepravdivú správu, ktorá by odrážala najčastejšie a najpopulárnejšie témy súčasného obdobia. Dnešný workshop nás viedol k hlbšiemu zamysleniu sa vo vzťahu ku  kritickému  príjmaniu rôznych informácií.

 

Teoretické fyzikálne modely a ich simulácieNa dnešnej on-line besede sme sa stretli s prof.RNDr. Milanom Žukovičom, spolugarantom doktorandského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Teoretická fyzika. Jeho predchádzajúce akademické pôsobiská boli Slovenská akadémia vied, Technická Univerzita v Košiciach, Univerzita Kyushu v Japonsku a Technická univerzita Kréty v Grécku.  Zistili sme, že časticové správanie a fyzikálne zákonitosti  implementujú fyzici do simulácií dnes prakticky vo všetkých odboroch. Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií. 

 

Všetko môže byť inak, ako sa na prvý pohľad zdá ...V piatok 4.12. 2020 po vzore sexty a kvinty, aj  žiaci kvarty  diskutovali s Miroslavou Kuľkovou v rámci workshopu združenia Starport. Názorne a vecne im ukázala potrebu kritického prístupu k médiami prinášaným informáciám. Uvedomujeme si, že nie je dôležité len byť informovaný, ale aj disponovať

 

Diskusia so študentmi VUT v Brne, 18.02.2021 zavitali medzi nás naši bývalí študenti Tánička Kohúteková, študentka Biomedicinskej techniky a bioinformatiky na fakulte elektrotechniky a komunikacnych technologii  a Dávid Tandlich, študent Chémie a technológie materiálov na Fakulte chemickej, obaja  z VUT v Brne (Vysoké učení technické). Porozprávali nám o svojich skúsenostiach z univerzitného štúdia a tiež o možnostiach pracovať v rôznych študentských spolkoch, ktoré sa spolupodieľajú na komplexnej príprave študentov.  Súčasťou ich štúdia  je aj program praxe, ktorú absolvujú povinne mimo školu, t.z. Tánička v nemocnici alebo v medicínskej firme a David vo výskumných laboratóriách konkrétnych výrobných firiem. Veľmi radi sme si tiež vypočuli, že nie sme sami v dištančnom štúdiu, a občas máme podobné pocity.  Niekedy sú chvíle, keď aj  vysokoškolským študentom sa veľmi nechce, ale podstatné je, že aj oni, aj my vieme, prečo študujeme a preto či chceme/nechceme, ideme ďalej a s radosťou. Z celého srdca im prajeme to najlepšie a tešíme sa, keď nám o pár rokov povedia, ako naložili so svojou budúcnosťou. 

 

Turisticko-športový deň, alebo dostávame sa do formyNávrat do školy je spojený aj s obnovovaním našich zručností a to nielen vo vedomostnej rovine. Dňa 28.04.2021 sme využili krásne počasie a v dvoch skupinách sme sa vybrali na túru, počas ktorej sme pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu, navštívili sme konskú farmu a zahrali sme si športové hry. A hlavne sme sa rozprávali a rozprávali :) Každá skupina podľa veku prekonala inú vzdialenosť. Mladší žiaci v tento deň pokorili 7km. Starší žiaci 10km. V tejto aktivite budeme pokračovať aj budúci týždeň. Dneperská sa dostávy do formy a pracuje aj na svojej fyzičke.

 

Učenie sa v prírode je trojrozmerné - prímaDnes sme s primou na hodine matematiky upevnili učivo o výške, trojuholnikoch a ich výškach. Pomocou olovničky sme si ozrejmili vzťah výšky a kolmice. Následne sme v skupinách rysovali- nerysovali trojuholníky s výškami na chodník. Deti sa zabavili. Naučili sa ako gumovať kriedy na chodníku 

Sexta pre tretiakov o vodeV rámci projektu MČ Košice nad Jazerom naši študenti pracovali s témou "Voda". Súčasťou projektu boli aj porovnávacie analýzy vlastných vzoriek vody a zisťovanie množstva vápenatých, horečnatých katiónov, chloridových aniónov a celkové pH. 28.06.2021 naučili žiaci sexty žiakov 3.A, 3.B a 3.C ako odmerať kvalitu vody vo vlastných vzorkách. Sextáni si tretiakov rozdelili do menších skupín, aby im mohli odpovedať na ich všetečné otázky. Tretiaci sami a pod dozorom sextánov realizovali úspešne merania.

Naši bývalí študenti sa k nám radi vracajú a my ich s láskou vidíme medzi namistretnutia z reálneho života sú pre našich študentov vždy osožné. V týchto dňoch sme medzi nami hrdo prijali troch našich bývalých študentov, ktorí nám priniesli zaujímavé informácie z odborov v ktorých pracujú. Sme veľmi radi a ďakujeme im, že si aj napriek vysokej pracovnej vyťaženosti našli na nás čas: MUDr.Jakub Gazda FNsP Košice, Mgr.Denis Dostal Medical Science Liaison at Novartis Košice,  Milan Marčák študent University of Applied Sciences, Holandsko

Kvarta - stretnutie s odborníčkou z oblasti prevencie Kvarta d absolvovala preventívne stretnutie s npor. Ing. Emíliou GLOVČÍKOVOU, špecialistkou  zo Skupiny prevencie vnútorného oddelenia na OR PZ v Košiciach. Cieľom dnešného stretntia bolo uvedomiť si vzťah medzi šikanou a kyberšikanou, naučiť sa chrániť vlastnú identitu, uvedomiť si trestno-právnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nevnímať virtuálny priestor, ako priestor anonymný, v ktorom je všetko dovolené. Zistili sme, že nikdy nesmieme zdieľať, posielať elektronickou poštou akékoľvek naše citlivé údaje.

Cyber Security s odborníčkou z praxe Cyklus prednášok s odborníkmi z praxe. pokračoval 14.06.2021 na stretnutí tercie, kvarty a sexty s odborníčkou z marketingovej agentúry Promiseo v Košiciach, ktorá nám vysvetlila spôsoby ako sa chrániť pre online zlodejmi a tiež princíp dvojfaktorovej autentifikácie, ktorá zvyšuje bezpečnosť našich účtov.

Online marketing s odborníkom z praxeDnes mali tercia, kvarta a kvinta prednášku k téme online marketing. Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii.  Digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je spojená s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho. Predstavuje skupinu nástrojov a metód používaných na propagáciu značky, výrobkov a služieb prostredníctvom internetu. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním online.Na začiatku prednášky nám p. Igor Lakatoš predstavil firmu Promiseo v ktorej pracuje, povedal nám čomu sa táto firma venuje a aká je jeho úloha v tejto firme , potom sme si prebehli výhody a nevýhody reklám, povedali sme si na čo všetko slúži internetový prehliadač Google a vysvetlil nám ako fungujú súbory Cookies . Na konci hodiny sme si zahrali súťaž na stránke Kahoot

Sexta pre tretiakov o vodeV rámci projektu MČ Košice nad Jazerom naši študenti pracovali s témou "Voda". Súčasťou projektu boli aj porovnávacie analýzy vlastných vzoriek vody a zisťovanie množstva vápenatých, horečnatých katiónov, chloridových aniónov a celkové pH. 28.06.2021 naučili žiaci sexty žiakov 3.A, 3.B a 3.C ako odmerať kvalitu vody vo vlastných vzorkách. Sextáni si tretiakov rozdelili do menších skupín, aby im mohli odpovedať na ich všetečné otázky. Tretiaci sami a pod dozorom sextánov realizovali úspešne merania.

Naši bývalí študenti sa k nám radi vracajú a my ich s láskou vidíme medzi nami

Stretnutia z reálneho života sú pre našich študentov vždy osožné. V týchto dňoch sme medzi nami hrdo prijali troch našich bývalých študentov, ktorí nám priniesli zaujímavé informácie z odborov v ktorých pracujú. Sme veľmi radi a ďakujeme im, že si aj napriek vysokej pracovnej vyťaženosti našli na nás čas: MUDr.Jakub Gazda FNsP Košice, Mgr.Denis Dostal Medical Science Liaison at Novartis Košice,  Milan Marčák študent University of Applied Sciences, Holandsko

 

Kvarta - stretnutie s odborníčkou z oblasti prevencie - Kvarta  absolvovala preventívne stretnutie s npor. Ing. Emíliou GLOVČÍKOVOU, špecialistkou  zo Skupiny prevencie vnútorného oddelenia na OR PZ v Košiciach. Cieľom dnešného stretntia bolo uvedomiť si vzťah medzi šikanou a kyberšikanou, naučiť sa chrániť vlastnú identitu, uvedomiť si trestno-právnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nevnímať virtuálny priestor, ako priestor anonymný, v ktorom je všetko dovolené. Zistili sme, že nikdy nesmieme zdieľať, posielať elektronickou poštou akékoľvek naše citlivé údaje

 

Cyber Security s odborníčkou z praxe

Cyklus prednášok s odborníkmi z praxe. pokračoval 14.06.2021 na stretnutí tercie, kvarty a sexty s odborníčkou z marketingovej agentúry Promiseo v Košiciach, ktorá nám vysvetlila spôsoby ako sa chrániť pre online zlodejmi a tiež princíp dvojfaktorovej autentifikácie, ktorá zvyšuje bezpečnosť našich účtov.

Online marketing s odborníkom z praxe

Dnes mali tercia, kvarta a kvinta prednášku k téme online marketing.Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii.  Digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je spojená s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho.Predstavuje skupinu nástrojov a metód používaných na propagáciu značky, výrobkov a služieb prostredníctvom internetu. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním online.Na začiatku prednášky nám p. Igor Lakatoš predstavil firmu Promiseo v ktorej pracuje, povedal nám čomu sa táto firma venuje a aká je jeho úloha v tejto firme , potom sme si prebehli výhody a nevýhody reklám, povedali sme si na čo všetko slúži internetový prehliadač Google a vysvetlil nám ako fungujú súbory Cookies . Na konci hodiny sme si zahrali súťaž na stránke Kahoot, v ktorej sme mohli vyhrať rôzne ceny .

 

Cyber Security - sekunda, tercia, kvinta, sexta

09.06.2021 sme na našej škole mali vysoko aktuálnu besedu k téme Cyber Security s odborníkom z praxe, Ing.Zoltánom Köbölom - Software Engineer z firmy VismaLabs. 

 

 

 

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Naša škola je zapojená do dlhodobého projektu z OP Ľudské zdroje: Bádam, bádaš, bádame a krátkodobých projektov organizovaných Mestskou časťou Košice nad jazerom


Dlhodobá spolupráca s mestskou časťou Košice Nad jazerom v rámci projektov:

·         Malí veľkí kamaráti

·         Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

 

 

Dlhodobý projekt s PrF UPJŠ v Košiciach v rámci rozvoja zručností v chemickom laboratóriu:

·         be ready for the future

 

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/21 sme nemali inšpekciu na Súkromném gymnáziu.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

Materiálne vybavenie školy :

·         49 PC,

·         5 notebookov,

·         6 tlačiarní,

·         5 dataprojektorov,

·         2 scanery,

·         2 digitálne fotoaparáty,

·         2 video kamery, 2 spätné projektory,

·         videomikroskop,

·         interaktívna tabuľa,

·         materiálne vybavenie pre modernú výučbu fyziky – IP COACH,

·         všetky triedy sú napojené na internet pevným káblom alebo WIFI zariadením

·         pri využívaní didaktickej techniky  je učiteľom k dispozícii technik školy pre prácu s didaktickou technikou.

·         trieda spĺňa hygienické požiadavky,

·         audiovizuálna technika, interaktívne dataprojektory, notebook, interaktívna tabuľa,

·         moderné učebné pomôcky,

·         trieda je upravená tak, aby sa v nej žiaci aj učiteľ cítili dobre a tiež v súlade s požiadavkami na bezpečnosť práce,

·         pracovné pomôcky sú zabezpečené tak, aby spĺňali aj dizajnovo aj didakticky súčasnosť

·         usporiadanie lavíc a zasadací poriadok umožňuje všetkým žiakom rovnako vidieť prácu na tabuli

·         v triede, resp.na školskej chodbe je vytvorená oddychová zóna pre žiakov a priestor na občerstvenie,

·         trieda je upravená tak, aby sme predišli rušivým momentom žiakov (žalúzie, chodba ktorá nie je priechodová)

 

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Súkromné gymnázium dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 4

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 34

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 23

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 22


 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2828
prijatí2424
% úspešnosti8585

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Rodičia záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu mali dve možnosti ako vyplniť prihlášku:

1. elektronická prihláška prostredníctvom EduPage gymbosak,

2. elektronická prihláška prostredníctvom ZŠ

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok  2021/22 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odbor 7902 J 00  gymnázium – osemročné štúdium

1. Uchádzači o štúdium na Súkromnom gymnáziu konajú prijímacie skúšky. Záujemca o štúdium zašle na Súkromné gymnázium riadne vyplnenú Elektronickú prihlášku (nájdete v sekcii „Pre záujemcov“) alebo papierovú prihlášku prostredníctvom ZŠ ktorú navštevuje.

2. Uchádzači o prijatie sú pozvaní na prijímacie skúšky prostredníctvom e-mailu, elektronickej schránky, alebo doručením papierovej pozvánky poštou.

3. Uchádzači na prijímacích skúškach zo SJL a MAT môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

 

Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

a. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;

b. ktorý dosiahol vyšší bodový bonus vo vedomostných súťažiach na ZŠ.  Každý výsledok v súťažiach  je ohodnotený bodmi tak, že:

- najvyšší počet bodov je udelený za 1.miesto vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí: 1.,2.,3 miesto, -

- najvyšší počet bodov je udelený za celoslovenskú úroveň vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí:  celoslovenská – krajská – regionálna – obvodná – školská

4. Prijímacia skúška sa koná  vždy v dni a dátume, ktoré je možné overiť na stránke MŠ SR a to v trvaní:

a. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,

b. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

 

5. Úspešní uchádzači budú po vyhodnotení písomných skúšok a zasadnutí Prijímacej komisie zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijmeme najviac 17 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest.

 6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravíme formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe odporúčania špeciálneho pedagóga.  Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

 7. Ak počet prijatých žiakov nenaplní zriaďovateľom školy stanovený počet, a o prijatie požiadajú žiaci, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky na iné gymnázium a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miest, riaditeľka školy ich výsledky prijímacej skúšky z MAT a SJL akceptuje. Po dôkladnom zvážení, žiaci môžu byť prijatí. 

 8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

 9. Dokladom o umiestnení a úrovni vo vedomostnej súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou priložená k prihláške na štúdium.

 10. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť prihlásiť sa pred konaním prijímacej skúšky na "Prípravné sobotné  dopoludnie", kde si upevnia a precvičia vybrané typové úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Pozvánka príde rodičom e-mailom, do elektronickej schránky alebo poštou. 

 

 

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
Príma7902 J gymnázium
Sekunda7902 J gymnázium
Tercia7902 J gymnázium
Kvarta7902 J gymnázium
Kvinta7902 J gymnázium
Sexta7902 J gymnázium
Septima7902 J gymnázium
Oktáva7902 J gymnázium

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ FCEANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPA
Príma1,92       1,63    1,54 
Sekunda1,95       2    1,62 
Tercia2,25       1,94    1,94 
Kvarta1,85       1,65    1,55 
Kvinta1,73       1,92    1,31 
Sexta1,95       2,26    1,63 
Septima2,12       1,41112,4 1,94 
Oktáva2,29        11,41   
O               

TriedaESYESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJ
Príma        1,71   1,33  
Sekunda      2,05 1,67   1,48  
Tercia      2,56 1,69  2,51,38  
Kvarta      1,9 1,4  21,4  
Kvinta      2,19 1,58  1,65   
Sexta      2,37 2,26  1,79   
Septima      1,94    1,59   
Oktáva             2,35 
O               

TriedaKRJMNZMKTMKTMat bádateľMAT MSbMAT T9bMATMATCVMMMsMMsSMT9MT9BNBV
Príma       1,42       
Sekunda       1,67       
Tercia       1,88       
Kvarta       1,7       
Kvinta       2,12       
Sexta       2,11       
Septima       2,06       
Oktáva       2,47       
O               

TriedaNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYE
Príma 1,57             
Sekunda 1,911,57            
Tercia 2,252            
Kvarta 1,111,7            
Kvinta 1,67           1,31 
Sexta 1,51,95          1,32 
Septima 1,671          1,12 
Oktáva               
O               

TriedaRUJSDHSEBSEDSEGSENSJL MSbSJL T9bSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9
Príma1,4        1,71   1 
Sekunda1,5        1,9   1,05 
Tercia2        2,31   1,06 
Kvarta1,82        1,75   1 
Kvinta1,6        1,85   1 
Sexta1,6        1,95   1,05 
Septima1,75 212,41   2,41  11 
Oktáva  2,672,672,571,14   2,76  1,751,06 
O               

TriedaST9BSWJT9MT9STHDTSVTEVTRHUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYVZAA
Príma               
Sekunda               
Tercia          1    
Kvarta          1    
Kvinta               
Sexta          1    
Septima         1     
Oktáva         1     
O               

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma23117500000
Sekunda2186700100
Tercia1646600100
Kvarta20115400000
Kvinta26126800000
Sexta1994600100
Septima17313100000
Oktáva1754710100
O000000000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Súkromné gymnázium využíva nástroje, ktoré vedú k úspešnému vykonaniu maturitnýách skúšok a tiež k úspešnému nielen prijatiu, ale aj absolvovaniu vysokej školy resp.univerzity

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet skupínVedúci
Krúžok finančnej gramotnosti1Mgr. Peter Albert
Matematika MS1RNDr. Katarína Ráczová, PhD.
Matematika T91RNDr. Miriam Melišová-Čugová
Prírodovedný krúžok1Mgr. Richard Bělohlávek
Slovenský jazyk MS1Mgr. Katarína Olejárová
Slovenský jazyk T91Mgr. Hana Laktičová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Foriem a možností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho, len treba chcieť a venovať úsilie a čas tejto činnosti, výsledok sa určite dostaví.

Naša škola spolupracuje s rodinou v dvoch formách, a to skupinovou formou spolupráce s rodičmi a individuálnou formou spolupráce.

Skupinové formy spolupráce:

 • prednášky a besedy na vybrané témy, ktoré sami rodičia považujú v súčasnosti za najaktuálnejšie (napr. Agresívne prejavy detí v škole, Šikana a jej formy, Detské neurózy...) – zabezpečuje podľa potreby Koordinátor prevencie
 • informovanie rodičov o inovačných programoch, inovovaných učebných plánoch a učebných osnovách v škole – zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • spolupráca s rodičmi a budovanie dôvery na vybraných školských aktivitách: Imatrikulácia, Vianočná besiedka, Stužková slávnosť, Deň športu, Deň detí

Individuálne formy spolupráce s rodičmi:

 • poskytovanie najvýznamnejších informácií o škole, vedení školy a jednotlivých učiteľoch, štruktúre vzdelávania - zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • pravidelné informovanie rodičov o pokroku dieťaťa v učení a správaní – aj prostredníctvom štyroch rodičovských združení / šk.rok
 • oboznamovanie s programom rodičovských združení vopred, aby si mohli pripraviť otázky a byť aktívnejší,
 • venovanie špeciálnej pozornosti neúplným rodinám, resp. rodinám s osvojeným dieťaťom,
 • pravidelné informovanie rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, nielen o problémoch.

Záver

Vypracovala RNDr.Melišová-Čugová, riaditeľka školy

V Košiciach, 22. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.10.2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odsúhlasila výsledky Záverečnej správy Súkromného gymnázia za šk.rok 2020/21, dňa 25.10.2021

Schválenie zriaďovateľom školy

Zria%dovateľ školy RNDr.Dušan Bosák, schválil výsledky Záverečnej správy za šk.rok 2020/21, dňa 26.10.2021