2017/18

Fotogaléria

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
ZriaďovateľRNDr.Dušan Bosák

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák0556748969gymbosak@gymbosak.sk
ZRŠRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556748969gymbosak@gymbosak.sk
ZRŠMgr.Ivana Šmelková0556748969gymbosak@gymbosak.sk

Rada školy

Rada školy – Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice

 

Radu školy Súkromného gymnázia tvoria:

a)      dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov:

·         Mgr.Ingrid Melichová

·         PaedDr.Tatiana sokolská, od 06.06.2017  Mgr.Peter Albert

 

b)       jeden zástupca nepedagogických zamestnancov :

·         Mikuláš Varga

 

c)       traja zástupcovia rodičov:

·         Ľudmila Tkáčová

·         Michaela Grocká

·         Mgr.Adriana Saloňová

 

d)       jeden zástupca žiakov:

·         Silvia Švihlová

 

e)      e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

·         RNDr.Dušan Bosák

·         Mgr.Ferenčák

·         Mgr.Monika Pachingerová

·         Jozefína Nováková

Poradné orgány školy

Názov PKVedúciZastúpenie predmetov
Humanitné predmetyMgr.Hana LaktičováSJL, OBN, DEJ, HUV, VVY, ETV, NAV,
Cudzie jazykyMgr.Ingrid MelichováANJ, NEJ, RUJ
Prírodovedné predmetyMgr.Jana KozákováBIO, CHE, FYZ, GEG
Matematika a informatikaMgr.Júlia ČiernaMAT, INF, PRO, ZAA

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 156

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Sekunda221
Tercia222
Kvarta191
Kvinta242
Sexta241
Septima112
3.G101
Príma230

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2020
prijatí1818
% úspešnosti9090

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJASWAFYAPMASRBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESYESVETV
Sekunda1,77    1,82    1,36    
Tercia1,91    1,55    1,68    
Kvarta2    1,79    1,95    
Kvinta2,21    2    1,83    
Sexta1,57    1,65    1,61    
Septima2,09    1,55 11,75 1,73    
3.G2,1    1,9 11 1,3    
Príma1,52    1,52    1,26    

TriedaFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJKNJKRJMNZMKTMKTMATNBVNAS
Sekunda 1,141,5911,731,09      1,73  
Tercia 1,861,5 2,451,14      2,05  
Kvarta 2,261,74 1,531,47      2,42  
Kvinta 1,831,96 1,921,14      2,5  
Sexta 1,521,65 1,911,36      2,26  
Septima 1,55  1,731,18      1,55  
3.G 2,1  21      2,3  
Príma  1,31 1,13      1,7  

TriedaNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPROPYERUJSDH
Sekunda1,61,68           2 
Tercia2,221,68           1,67 
Kvarta1,562,05           2,3 
Kvinta2,13          1,5 1,88 
Sexta21,57         1,22 1,17 
Septima1,751,91           1,67 
3.G21,9           1,5 
Príma1,41,26           1,22 

TriedaSEBSEDSEGSENSJLSAKSPSSPRSWJTHDTSVTEVTRHUsPŽUKL
Sekunda    1,82  1  1    
Tercia    2,14  1 11    
Kvarta    2,05  1 11    
Kvinta    2,04  1  1    
Sexta    1,61  1  1    
Septima13 21,82 2,51  1   1
3.G1,331,251,6 1,8 1,751  1   1
Príma    1,57  1  1    

TriedaVYUVYTVYVZAA
Sekunda  1 
Tercia1   
Kvarta    
Kvinta   1
Sexta   1
Septima    
3.G    
Príma  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Sekunda22163300000
Tercia22108400000
Kvarta1966700000
Kvinta24861000000
Sexta24117501000
Septima1171300000
3.G1061300000
Príma23194000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Sekunda222240101,822240101,8200,00
Tercia22201891,73201891,7300,00
Kvarta192577135,632571135,3260,32
Kvinta243935167,273906166,02291,25
Sexta243110132,863098132,34120,52
Septima111157105,181132102,91252,27
3.G101357135,701326132,60313,10
Príma23200287,04200287,0400,00

Výsledky externých meraní

Súkromné gymnázium sa v šk.roku 2016/17 nezúčastnilo o externého merania MONITOR

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V šk.roku 2016/17 sa na Súkromnom gymnáziu nematurovalo.

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Študenti Súkromného gymnázia neabsolvujú praktickú časť MS.

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 38gymnázium - programovanieprogramovanie
Septima7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
3.G7902 J gymnázium informatika
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

Súkromné gymnázium neposkytovalo v šk.roku 2016/17 nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Študenti Súkromného gymnázia nemali v šk.roku 2016/17 rozširujúce hodiny, mali však možnosť individuálnych konzultácií.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP19215,58
DPP000
Znížený úväzok905,45
ZPS000
Na dohodu010
Spolu92 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov019 
asistentov učiteľa00 
    
spolu019 

Predmety vyučované nekvalifikovane

V šk.roku 2016/17 bol vyučovaný nekvalifikovane predmet Telesná a športová výchova - skupina dievčatá

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické10
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťaže  Výsledok v súťaži  Iné 
Mgr. Albert Organizovanie a realizácia zberu papiera v jesennom a jarnom období   Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica - príprava
Mgr. Kováčová - Kolesárová Shakespeare´s Memorial-výpomoc pri organizovaní    
Mgr. Kozáková Geografická olympiáda: KO, KK Jakub Baláž 2.miesto v OK, 7.miesto v KK organizácia RK SOČ
Mgr. Kurčáková Vianočný príbeh- esej (oprava)   organizácia RK SOČ
Mgr. Laktičová Hviezdoslavov Kubín -regionálne kolo                                    Vianočný príbeh- esej (oprava)                             Dni energie(regionálne kolo)- príprava ankety, prezentácie: Účasť: Eva Melichová - čestné uznanie                           , Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub, 3.miesto:Baláž Jakub                                             organizácia RK SOČ
Mgr. Melichová Shakespeare´s Memorial-Bratislava Eva Melichová-2. miesto, Viktória Mrázková-4. miesto  
Ing. Savčák AMAVET Účasť: Huňor Radovan, Majoroši Oskar, Padyšák Richard Deň otvorených dverí: ( príprava, organizácia) NXT robot, Python, Java
Dni energie(regionálne kolo): Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub,                                                    3.miesto:Baláž Jakub,                                           2.miesto:Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Šlachta Matej, Varga Ondrej Súťaž v Pythone (organizátor RNDr. Dušan BOSÁK) - príprava: Levická Katarína, Vajdelová Žaneta
Prezentovanie NXT robotov pred ZŠ Bukovecka: Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Varga Ondrej
 
Robotický Battle na Alejovej (krajské kolo: vlastna tvorba + racing + robotická výzva):  Účasť: Novák Michal, Olekšák Matej, Šľachta Matej  
Ing. Petrovský     Deň otvorených dverí, Prezentovanie počítačových programov a hier pre ZŠ Bukovecká
Mgr.Pliešovská Ruské slovo, DO Eva Melichová 3 . miesto krajské kolo, Andrej Faraonov 3. miesto krajské kolo, Bruno Michalík - úspešný riešiteľ Valentínsky ples, Deň nezabúdiek, Deň narcisov
Mgr.Svičin Medzitriedny turnaj chlapcov vo futbale 1.miesto- kvarta, 2. miesto- Kvinta, 3.miesto-sexta Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica- športové súťaže.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity pre verejnosť v šk.roku 2016/17

Imatrikulácia

Nestačí úspešne prejsť prijímacími skúškami, ale každý príman musí vyhovieť prísnym kritériám prijímacieho ceremoniálu starších študentov – Imatrikulácie do cechu študentského. Až potom sa stane právoplatným stredoškolákom.

Zber papiera

Zberom papiera každoročne podporujeme u žiakov a študentov environmentálne myslenie.  

Deň narcisov, Deň nezábudiek

Nenechávajú nás chladnými ani tieto významné akcie, na ktorých sa naši žiaci zúčastňujú ako dobrovoľníci.

Halloween

Deň, keď si užijeme smiech a zábavu. Škola ožije farbami a netypickými odevmi. Tak, ako sa na tento strašidelný deň patrí.

Dneperské Vianoce                                                                                                                    

V období blížiacich sa vianočných sviatkov pripravujú naši učitelia spolu s našimi deti hudobný vianočný program „Dneperské Vianoce.“

Dneperská kapustnica

Prvá sobota po Mikuláši je venovaná všetkým našim deťom, rodičom, učiteľom, absolventom, skrátka všetkým priateľom školy, pričom chýbať nemôže voňavá predvianočná kapustnica na záver.

 Venček

Tradícia je tradícia, a tak  koniec januára už niekoľko rokov patrí našim nádejným tanečníkom v štandardných, či latinsko-amerických tancoch a ich spoločnej venčekovej slávnosti za spoločnej účasti ich rodičov a učiteľov.

1. jún - MDD

Pre žiakov prímy až kvarty-  najkrajší deň v škole, plný zábavy, športových a vedomostných súťaží a hier.

IT tábor

Ani posledným zvonením sa brány našej školy nezatvárajú. Počas jarných a letných prázdnin organizujeme  IT tábory pre všetkých, ktorí  sa chcú  naučiť niečo nové, spoznať fantastické možnosti technológií a stretnúť nových kamarátov. Popri našich učiteľoch si zodpovednú prácu táborových vedúcich majú možnosť vyskúšať aj študenti vyšších ročníkov.  IT tábor ponúka mnoho zaujímavých aktivít, pri ktorých sa deti presvedčia o tom, že informatika  je nielen zaujímavou, ale aj zábavnou vedou.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V šk.roku 2016/17 sme realizovali projekt s podporou KSK " IT si náš"

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.roku 2016/17 na Súkromnom gymnáziu nebola vykonaná inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky


Škola má sídlo v budove bývalej základnej školy na Dneperskej ulici. Tieto priestory má škola prenajaté od magistrátu mesta Košice. Počet klasických učební : 11 s možnosťou pripojenia na internet

Odborné učebne :

 • Učebňa Informatika I – určená na výučbu informatiky a programovania
 • Učebňa Informatika II – určená na výučbu informatiky a programovania
 • Multimediálna učebňa – určená na výučbu s podporou v prostredí interaktívnej tabule
 • Učebňa IP Coach – určená na modernú výučbu fyziky v prostredí programu IP Coach, ktorý skvalitňuje výučbu fyziky na gymnáziu s využitím informačno-komunikačných technológií (počítačom podporovaný experiment, počítačové modelovanie a simulácie, interaktívne video).
 • Učebne anglického jazyka - 3

Telocvične: veľká telocvičňa, malá telocvičňa, posilňovňa

Školské ihrisko: 2, z toho 1 asfaltové pre basketbal a 1 trávnaté pre futbal

Materiálne vybavenie školy:

 • 45 PC,
 • 18 notebookov
 • 6 tlačiarní
 • 7 dataprojektorov
 • 2 scanery
 • 2 digitálne fotoaparáty
 • 2 video kamery, 2 spätné projektory
 • videomikrosko
 • 3 interaktívne tabule
 • 50 netbookov
 • materiálne vybavenie pre modernú výučbu fyziky – IP COACH
 • všetky triedy sú napojené na internet pevným káblom alebo WIFI zariadením
 • 2 telocvične

Pri využívaní didaktickej techniky je učiteľom k dispozícii technik školy pre prácu s didaktickou technikou

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ vzdelávania na našom gymnáziu sme postavili aj na tom, že učíme žiakov získavať tieto kompetencie:

1.    kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa (mimo iného je to potreba učenia na sebarealizáciu, efektívne učenie, práca s informáciami, samostatné pozorovanie experimentovanie, tvorivé spracovávanie a spätná väzba)

2.    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) (tam nám pôjde o využívanie informácií, vyjadrovanie a prezentovanie vlastnej práce, komunikáciu v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch, uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti)

3.    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky (tu chceme zlepšiť používanie matematického myslenia na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, zlepšiť používanie základov prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky)

4.    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: (pôjde nám o schopnosť efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a riešení problémov reálneho života)

5.    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy (žiak sa zdokonalí v rozpoznávaní problému, plánovaní spôsobu riešenia, kritickom myslení, využívaní vedomosti pre rôzne varianty riešenia ...)

6.    kompetencie (spôsobilosti) občianske (prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, chápe základné demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky..)

7.    kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne (spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, prispieva k diskusii v menšom aj väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania...)

8.    kompetencie (spôsobilosti) pracovné (zvažuje svoje predpoklady, chápe princípy podnikania, vie použiť vedomosti pri práci, je flexibilný pri inováciách..)

9.    kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočňovaniu svojich cieľov, plánuje a riadi nové projekty..)

10.  kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (orientuje sa v umeleckých smeroch, vie používať vhodné vyjadrovacie prostriedky, správa sa kultivovane a je empatický k prejavom iných kultúr..)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Súkromné gymnázium vytvára priaznivé podmienky pre psychohygienu svoich študentov tak, že optimalizuje sociálne vzťahy, posilňuje duševnú sviežosť a tvorivosť učiteľov a žiakov. Snahou vedenia je hľadanie možností vyhýbania sa jednotvárnosti v práci a vo voľnom čase, viesť študentov k zvládaniu náročných životných situácií (riešenie konfliktov) . Cieľom každého učiteľa je citlivo riešiť konfliktné situácie, objektívne hodnotiť žiaka, vytvárať priaznivé podmienky pre jeho ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dejepisný krúžok0 Mgr. Ivana Pliešovská
English Club0 Mgr. Marta Vojtková
Fyzikálny krúžok 0 RNDr. Tibor Révay
Krúžok programovania0 Ing. Jaroslav Petrovský
Matematický krúžok 0 Mgr.Júlia Čierna
Relaxačný krúžok0 Mgr. Jana Kozáková
Slovenský jazyk zvládneme hravo0 Mgr. Katarína Olejárová
Športové hry0 Mgr. Peter Svičin

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Súkromné gymnázium má kvalitnú spoluprácu s rodičmi študentov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné gymnázium má rozvinutú spoluprácu s týmito inštitúciami a združeniami:

- PrF UPJŠ

- Miestny úrad mestskej časti Košice - Nad Jazerom

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku

- firma Global Logic s.r.o. Košice

- KSK

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 23. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.októbra 2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala a schválila obsach Záverečnej správy o výchovno-vzdelávycích výsledkoch Súkromného gymnázia, dňa 24.10.2017

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil Záverečnú správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch Súkromného gymnázia v šk.roku 2016/17 dňa 26.10.2017

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Súkromné gymnázium
Email školy: gymbosak@gymbosak.sk
Telefón: +421 905166612
Adresa školy: Dneperská 1, 040 12 Košice
Facebook: www.facebook.com/dneperska
Instagram: www.instagram.com/dneperska