Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
ZriaďovateľRNDr.Dušan Bosák

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969gymbosak@gymbosak.sk
ZRŠMgr.Ivana Šmelková0556748969gymbosak@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičovJUDr. Adriána Saloňová 
 Michaela Grocká 
 Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 
iníMgr. Monika Pachingerová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK MatematikaRNDr.Katarína Ráczová, PhD.MAT, INF, FYZ 
PK Slovenský jazyk a literatúraMgr. Hana LaktičováSJL, OBN, ETI, DEJ, TSV 
PK Cudzie jazykyPaedDr. Andrea Kolesárová-KováčováANJ, NEJ, RUJ 
PK Prírodovedné predmetyMgr. Jana KozákováGEG, BIO, CHE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 164

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Kvarta24 
Kvinta16 
Sexta17 
Septima22 
Oktáva24 
Príma15 
Sekunda20 
Tercia23 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2929
prijatí2222
% úspešnosti7676

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJASWAFYAPMASRBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESYESVETV
Kvarta1,71    1,63    1,54    
Kvinta2,19    1,94    1,88    
Sexta2,18    2,29    1,94    
Septima2,18    211,291,57 2,14    
Oktáva1,79     11,82,85      
Príma2    1,6    1,8    
Sekunda1,9    1,6    1,6    
Tercia1,65    1,26    1,3    

TriedaFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJKNJKRJMNZMKTMKTMATMMNBV
Kvarta 2,211,65 2,22       1,83  
Kvinta 2,191,75 1,44       2,25  
Sexta 2,762 1,82       2,71  
Septima 2,36  1,95  3    2,5  
Oktáva      1,92        
Príma  1,671 1,73      2,13  
Sekunda 1,91,451 1,1      2,15  
Tercia 1,131,57 1,71,04      1,3  

TriedaNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPROPYERUJ
Kvarta 1,41,39         1,13 2,11
Kvinta 2,25          1,06 1,88
Sexta 21,94         1,35 1,86
Septima 2,632,14         1,45 1,86
Oktáva               
Príma 2            1,57
Sekunda 1,781,2           1,55
Tercia 1,21,13           1,33

TriedaSDHSEBSEDSEGSENSJLSJLMonSAKSPSSPRSWJTHDTSVTEVTRH
Kvarta     2   1,08  1,08  
Kvinta     1,94   1  1  
Sexta     2,06   1,06  1,13  
Septima 1,52,5 1,432,09  31,05  1  
Oktáva 1,51,672,612,25  21,08  1  
Príma     2   1  1  
Sekunda     1,95   1  1  
Tercia     1,48   1  1  

TriedaUsPŽUKLVYUVYTVYVZAA
Kvarta      
Kvinta      
Sexta      
Septima 1    
Oktáva 1    
Príma    1 
Sekunda    1 
Tercia      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Kvarta24152601000
Kvinta1656500000
Sexta1753900100
Septima2294801000
Oktáva24107610010
Príma1583400000
Sekunda20117200000
Tercia23158000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Kvarta24202586,12201085,49150,63
Kvinta16118874,25118874,2500,00
Sexta172478145,762464144,94140,82
Septima222845132,442835131,98100,47
Oktáva242400100,00229795,711034,29
Príma1593162,0793162,0700,00
Sekunda20163081,50163081,5000,00
Tercia23204188,74204188,7400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosťPriemerná úspešnosť v SR
Testovanie 9 - SJL2474,9%62,3%
Testovanie 9 - MAT2473,6%63,1%

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB219(12/7)70,79%1878,06%181351  1,3719
Biológia 4(3/1)    31   1,254
Dejepis 6(2/4)    311  1,605
Fyzika 2(1/1)    11   1,502
Geografia 3(2/1)    1 11 2,673
Chémia 4(3/1)    4    1,004
Informatika 8(7/1)    413  1,888
Matematika 9(8/1)44,18%8  5121 1,899
Občianska náuka 5(0/5)    311  1,605
Slovenský jazyk a literatúra 19(12/7)63,81%1880,16%1810522 1,7919

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Súkromné gymnázium nerealizuje praktickú časť MS

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety, ktoré ponúkame sú semináre a cvičenia, ktoré rozširujú ponuku voliteľných predmetov. Tieto predmety využívajú žiaci podľa vlastného záujmu.

Rozširujúce hodiny

Súkromné gymnázium nevyužíva rozšírené hodiny. Rozširujúce vzdelávanie umožňujeme našim žiakom realizáciou krúžkových aktivít.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP19215,58
DPP000
Znížený úväzok905,45
ZPS000
Na dohodu010
Spolu283 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01919
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu01919

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška50
2.kvalifikačná skúška50
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Shakespeare´s memorial1  1 
Olympiáda v ANJ221  
Olympiáda v NEJ11   
Juvenes Translatores1  1 
First Lego League4 4  
SOČka2 2  
AMAVET1  1 
Junior WEB1  1 

  Názov súťaže  Výsledok v súťaži  Iné 
Mgr. Albert Organizovanie a realizácia zberu papiera v jesennom a jarnom období   Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica - príprava
Mgr. Kováčová - Kolesárová Shakespeare´s Memorial-výpomoc pri organizovaní    
Mgr. Kozáková Geografická olympiáda: KO, KK Jakub Baláž 2.miesto v OK, 7.miesto v KK organizácia RK SOČ
Mgr. Kurčáková Vianočný príbeh- esej (oprava)   organizácia RK SOČ
Mgr. Laktičová Hviezdoslavov Kubín -regionálne kolo                                    Vianočný príbeh- esej (oprava)                             Dni energie(regionálne kolo)- príprava ankety, prezentácie: Účasť: Eva Melichová - čestné uznanie                           , Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub, 3.miesto:Baláž Jakub                                             organizácia RK SOČ
Mgr. Melichová Shakespeare´s Memorial-Bratislava Eva Melichová-2. miesto, Viktória Mrázková-4. miesto  
Ing. Savčák AMAVET Účasť: Huňor Radovan, Majoroši Oskar, Padyšák Richard Deň otvorených dverí: ( príprava, organizácia) NXT robot, Python, Java
Dni energie(regionálne kolo): Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub,                                                    3.miesto:Baláž Jakub,                                           2.miesto:Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Šlachta Matej, Varga Ondrej Súťaž v Pythone (organizátor RNDr. Dušan BOSÁK) - príprava: Levická Katarína, Vajdelová Žaneta
Prezentovanie NXT robotov pred ZŠ Bukovecka: Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Varga Ondrej
 
Robotický Battle na Alejovej (krajské kolo: vlastna tvorba + racing + robotická výzva):  Účasť: Novák Michal, Olekšák Matej, Šľachta Matej  
Ing. Petrovský     Deň otvorených dverí, Prezentovanie počítačových programov a hier pre ZŠ Bukovecká
Mgr.Pliešovská Ruské slovo, DO Eva Melichová 3 . miesto krajské kolo, Andrej Faraonov 3. miesto krajské kolo, Bruno Michalík - úspešný riešiteľ Valentínsky ples, Deň nezabúdiek, Deň narcisov
Mgr.Svičin Medzitriedny turnaj chlapcov vo futbale 1.miesto- kvarta, 2. miesto- Kvinta, 3.miesto-sexta Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica- športové súťaže.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola organizuje aktivity pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť, ktoré sa konajú ako v čase vyučovania, tak najmä v mimovyučovacom období:

Európsky futbalový turnaj

Recykláčik - spolupráca s MŠ Mestskej časti Košice-Nad jazerom

Zelená učebňa

Deň dobrovoľníctva

Po stopách Márie Terézie

Letná škola chcemického inžinierstva

Deň nezábudiek

Deň úsmevu

Pri organizovaní podujatí spolupracujeme s MŠ SR, Mestom Košice, KSK, Miestnym úradom MČ Košice- Nad jazerom...

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Deň dobrovoľníctva

Recykláčik

B) Krátkodobé

Európsky futbalový deň

Projekty zamerané na konkrétnu aktivitu v spolupráci s KSK, Mestom Košice, MC Košice - nad Jazerom

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ vzdelávania na našom gymnáziu sme postavili aj na tom, že učíme žiakov získavať tieto kompetencie:

1.    kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa (mimo iného je to potreba učenia na sebarealizáciu, efektívne učenie, práca s informáciami, samostatné pozorovanie experimentovanie, tvorivé spracovávanie a spätná väzba)

2.    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) (tam nám pôjde o využívanie informácií, vyjadrovanie a prezentovanie vlastnej práce, komunikáciu v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch, uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti)

3.    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky (tu chceme zlepšiť používanie matematického myslenia na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, zlepšiť používanie základov prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky)

4.    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: (pôjde nám o schopnosť efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a riešení problémov reálneho života)

5.    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy (žiak sa zdokonalí v rozpoznávaní problému, plánovaní spôsobu riešenia, kritickom myslení, využívaní vedomosti pre rôzne varianty riešenia ...)

6.    kompetencie (spôsobilosti) občianske (prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, chápe základné demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky..)

7.    kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne (spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, prispieva k diskusii v menšom aj väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania...)

8.    kompetencie (spôsobilosti) pracovné (zvažuje svoje predpoklady, chápe princípy podnikania, vie použiť vedomosti pri práci, je flexibilný pri inováciách..)

9.    kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočňovaniu svojich cieľov, plánuje a riadi nové projekty..)

10.  kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (orientuje sa v umeleckých smeroch, vie používať vhodné vyjadrovacie prostriedky, správa sa kultivovane a je empatický k prejavom iných kultúr..)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Veľmi dobré až výborné výsledky dosiahnuté v rámci externej časti MS.


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Súkromné gymnázium vytvára priaznivé podmienky pre psychohygienu svoich študentov tak, že optimalizuje sociálne vzťahy, posilňuje duševnú sviežosť a tvorivosť učiteľov a žiakov. Snahou vedenia je hľadanie možností vyhýbania sa jednotvárnosti v práci a vo voľnom čase, viesť študentov k zvládaniu náročných životných situácií (riešenie konfliktov) . Cieľom každého učiteľa je citlivo riešiť konfliktné situácie, objektívne hodnotiť žiaka, vytvárať priaznivé podmienky pre jeho ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dejepisný krúžok181Mgr. Ivana Pliešovská
Krúžok programovania161Ing.Jaroslav Petrovský
SJL zvládneme hravo161Mgr.Hana Laktičová
Krúžok programovania151Ing. Jaroslav Petrovský
Matematický krúžok 161Dr.Kováčová-Kolesárová
Biologický krúžok151Mgr. Jana Kozáková
Jazykové záludnosti161Mgr. Katarína Olejárová

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 4. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.09.2019