Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
ZriaďovateľRNDr. Dušan Bosák

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Miriam Melišová-Čugová055/6748969 melisova@gymbosak.sk
ZRŠMgr. Ivana Šmelková055/6748969 smelkova@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičovJUDr. Adriána Saloňová 
 Michaela Grocká 
 Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 
iníMgr. Monika Pachingerová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK MatematikaMgr. Júlia ČiernaMAT, INF, FYZ 
PK Slovenský jazyk a literatúraMgr. Hana LaktičováSJL, OBN, ETI, DEJ, TSV 
PK Cudzie jazykyPaedDr. Andrea Kolesárová-KováčováANJ, NEJ, RUJ 
PK Prírodovedné predmetyMgr. Jana KozákováGEG, BIO, CHE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 177

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Tercia23 
Kvarta21 
Kvinta16 
Sexta24 
Septima22 
Oktáva11 
4.G12 
Príma18 
Sekunda23 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2020
prijatí1818
% úspešnosti9090

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJASWAFYAPMASRBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESYESVETV
Príma1,85    1,8    1,3    
Sekunda1,61    1,65    1,3    
Tercia1,78    1,91    1,43    
Kvarta2,2    1,6    1,85    
Kvinta1,82    1,47    2    
Sexta1,95    1,95    1,95    
Septima1,77    1,5 1,41,92 1,82    
4.G2,3      12,5      
Oktáva1,64      11,88      

TriedaFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJKNJKRJMNZMKTMKTMATNBVNAS
Príma  1,351 1      1,25  
Sekunda 1,261,2611,481,26      1,61  
Tercia 1,481,17 1,831,22      1,83  
Kvarta 2,41,25 2,151,25      2,2  
Kvinta 2,181,59 1,470      2,24  
Sexta 1,711,95 1,711,64      2,24  
Septima 1,41  1,771,45      2,14  
4.G     1,42,6     3,1  
Oktáva     1,361,73     1,82  

TriedaNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPROPYERUJSDH
Príma1,331,55           1,36 
Sekunda1,41,26           1,28 
Tercia1,61,13           1,88 
Kvarta2,221,8           1,91 
Kvinta1,75          1,47 1,89 
Sexta2,571,45         1,5 1,93 
Septima2,251,5           1,5 
4.G2,142,1           2,0 
Oktáva1,751,73           2,0 

TriedaSEBSEDSEGSENSJLSAKSPSSPRSWJTHDTSVTEVTRHUsPŽUKL
Príma    1,85  1  1    
Sekunda    1,57  1  1    
Tercia    1,87  1  1    
Kvarta    2,15  1 11    
Kvinta    1,94  1  1    
Sexta    1,95  1  1    
Septima11,17 1,421,77 1,181  1   1
4.G1,671,752,2 2 1,671,4  1   1
Oktáva13 21,82 1,51  1   1

TriedaVYUVYTVYVZAA
Príma  1 
Sekunda  1 
Tercia    
Kvarta    
Kvinta    
Sexta   1
Septima    
4.G    
Oktáva    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Sekunda22163300000
Tercia22108400000
Kvarta1966700000
Kvinta24861000000
Sexta24117501000
Septima1171300000
3.G1061300000
Príma23194000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Tercia232314100,612314100,6100,00
Kvarta202032101,602030101,5020,10
Kvinta172170135,242170135,2400,00
Sexta212426118,342424118,2520,10
Septima222861130,052822128,27391,77
Oktáva111356123,271322120,18343,09
4.G1213321111324110,3380,66
Príma20160584,23160584,2300,00
Sekunda23229699,83229699,8300,00

Výsledky externých meraní

Súkromné gymnázium sa v šk.roku 2016/17 nezúčastnilo o externého merania MONITOR

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB220(12/8)68,76%1970,53%191163  1,6020
Biológia 5(1/4)    41   1,205
Dejepis 5(3/2)    3 2  1,805
Geografia 4(2/2)    211  1,754
Chémia 5(1/4)    41   1,205
Informatika 7(7/0)    6 1  1,297
Matematika 9(8/1)54,07%9  72   1,229
Občianska náuka 5(2/3)    311  1,605
Slovenský jazyk a literatúra 20(12/8)72,67%2074,61%209722 1,8520

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 5 gymnáziumgymnázium - programovanie
Septima7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
Oktáva7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
4.G7902 J gymnázium informatika
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP19215,58
DPP000
Znížený úväzok905,45
ZPS000
Na dohodu010
Spolu283 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov019 
asistentov učiteľa00 
    
spolu019 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška 1
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium610
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Shakespeare´s memorial1  1 
Olympiáda v ANJ221  
Olympiáda v NEJ11   
Juvenes Translatores1  1 
First Lego League4 4  
SOČka2 2  
AMAVET1  1 
Junior WEB1  1 

  Názov súťaže  Výsledok v súťaži  Iné 
Mgr. Albert Organizovanie a realizácia zberu papiera v jesennom a jarnom období   Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica - príprava
Mgr. Kováčová - Kolesárová Shakespeare´s Memorial-výpomoc pri organizovaní    
Mgr. Kozáková Geografická olympiáda: KO, KK Jakub Baláž 2.miesto v OK, 7.miesto v KK organizácia RK SOČ
Mgr. Kurčáková Vianočný príbeh- esej (oprava)   organizácia RK SOČ
Mgr. Laktičová Hviezdoslavov Kubín -regionálne kolo                                    Vianočný príbeh- esej (oprava)                             Dni energie(regionálne kolo)- príprava ankety, prezentácie: Účasť: Eva Melichová - čestné uznanie                           , Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub, 3.miesto:Baláž Jakub                                             organizácia RK SOČ
Mgr. Melichová Shakespeare´s Memorial-Bratislava Eva Melichová-2. miesto, Viktória Mrázková-4. miesto  
Ing. Savčák AMAVET Účasť: Huňor Radovan, Majoroši Oskar, Padyšák Richard Deň otvorených dverí: ( príprava, organizácia) NXT robot, Python, Java
Dni energie(regionálne kolo): Účasť: Horváth Richard,Hurný Samuel, Kiráľ Daniel, Masarik Jakub,                                                    3.miesto:Baláž Jakub,                                           2.miesto:Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Šlachta Matej, Varga Ondrej Súťaž v Pythone (organizátor RNDr. Dušan BOSÁK) - príprava: Levická Katarína, Vajdelová Žaneta
Prezentovanie NXT robotov pred ZŠ Bukovecka: Novák Michal, Olekšák Matej, Poliačik Oliver, Varga Ondrej
 
Robotický Battle na Alejovej (krajské kolo: vlastna tvorba + racing + robotická výzva):  Účasť: Novák Michal, Olekšák Matej, Šľachta Matej  
Ing. Petrovský     Deň otvorených dverí, Prezentovanie počítačových programov a hier pre ZŠ Bukovecká
Mgr.Pliešovská Ruské slovo, DO Eva Melichová 3 . miesto krajské kolo, Andrej Faraonov 3. miesto krajské kolo, Bruno Michalík - úspešný riešiteľ Valentínsky ples, Deň nezabúdiek, Deň narcisov
Mgr.Svičin Medzitriedny turnaj chlapcov vo futbale 1.miesto- kvarta, 2. miesto- Kvinta, 3.miesto-sexta Lyžiarsky výcvik- kvinta,sexta- Lopušná dolina. Novoročná kapustnica- športové súťaže.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola organizuje aktivity pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť, ktoré sa konajú ako v čase vyučovania, tak najmä v mimovyučovacom období:

Európsky futbalový turnaj

Recykláčik - spolupráca s MŠ Mestskej časti Košice-Nad jazerom

Zelená učebňa

Deň dobrovoľníctva

Po stopách Márie Terézie

Letná škola chcemického inžinierstva

Deň nezábudiek

Deň úsmevu

Pri organizovaní podujatí spolupracujeme s MŠ SR, Mestom Košice, KSK, Miestnym úradom MČ Košice- Nad jazerom...

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Deň dobrovoľníctva

Recykláčik

B) Krátkodobé

Európsky futbalový deň

Projekty zamerané na konkrétnu aktivitu v spolupráci s KSK, Mestom Košice, MC Košice - nad Jazerom

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

Rozvoj zručnosti v digitálnej gramotnosti - ESF

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: šk.rok 2016/17

Druh inšpekcie: tematická

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ vzdelávania na našom gymnáziu sme postavili aj na tom, že učíme žiakov získavať tieto kompetencie:

1.    kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa (mimo iného je to potreba učenia na sebarealizáciu, efektívne učenie, práca s informáciami, samostatné pozorovanie experimentovanie, tvorivé spracovávanie a spätná väzba)

2.    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) (tam nám pôjde o využívanie informácií, vyjadrovanie a prezentovanie vlastnej práce, komunikáciu v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch, uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti)

3.    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky (tu chceme zlepšiť používanie matematického myslenia na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, zlepšiť používanie základov prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky)

4.    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: (pôjde nám o schopnosť efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a riešení problémov reálneho života)

5.    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy (žiak sa zdokonalí v rozpoznávaní problému, plánovaní spôsobu riešenia, kritickom myslení, využívaní vedomosti pre rôzne varianty riešenia ...)

6.    kompetencie (spôsobilosti) občianske (prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, chápe základné demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky..)

7.    kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne (spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, prispieva k diskusii v menšom aj väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania...)

8.    kompetencie (spôsobilosti) pracovné (zvažuje svoje predpoklady, chápe princípy podnikania, vie použiť vedomosti pri práci, je flexibilný pri inováciách..)

9.    kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočňovaniu svojich cieľov, plánuje a riadi nové projekty..)

10.  kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (orientuje sa v umeleckých smeroch, vie používať vhodné vyjadrovacie prostriedky, správa sa kultivovane a je empatický k prejavom iných kultúr..)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Veľmi dobré až výborné výsledky dosiahnuté v rámci externej časti MS.


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Súkromné gymnázium vytvára priaznivé podmienky pre psychohygienu svoich študentov tak, že optimalizuje sociálne vzťahy, posilňuje duševnú sviežosť a tvorivosť učiteľov a žiakov. Snahou vedenia je hľadanie možností vyhýbania sa jednotvárnosti v práci a vo voľnom čase, viesť študentov k zvládaniu náročných životných situácií (riešenie konfliktov) . Cieľom každého učiteľa je citlivo riešiť konfliktné situácie, objektívne hodnotiť žiaka, vytvárať priaznivé podmienky pre jeho ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dejepisný krúžok7 Mgr. Ivana Pliešovská
English Club23 Mgr. Richard Bělohlávek
Fyzikálny krúžok 7 RNDr. Tibor Révay
Krúžok programovania6 Ing. Jaroslav Petrovský
Matematický krúžok 7 Mgr. Júlia Čierna
Relaxačný krúžok10 Mgr. Jana Kozáková
Slovenský jazyk zvládneme hravo23 Mgr. Katarína Olejárová
Športové hry15 Mgr. Peter Svičin

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Súkromné gymnázium má kvalitnú spoluprácu s rodičmi študentov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné gymnázium má rozvinutú spoluprácu s týmito inštitúciami a združeniami:

- PrF UPJŠ

- Miestny úrad mestskej časti Košice - Nad Jazerom

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku

- firma Global Logic s.r.o. Košice

- KSK

Záver

Vypracoval: RNDr. Miriam Melišová-Čugová

V Košiciach, 9. novembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13. novembra 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala a schválila obsach Záverečnej správy o výchovno-vzdelávycích výsledkoch Súkromného gymnázia, dňa 12.11.2018

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil Záverečnú správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch Súkromného gymnázia v šk.roku 2017/18 dňa 12.11.2018