• Názov projektu: 
     "be ready for the future"

     Popis projektu:
     V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú od decembra 2019 naši žiaci možnosť pravidelne experimentovať priamo v priestoroch univerzity. Pokusy realizujú v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom tejto spolupráce je získanie experimentálnych zručností, meranie dát a stanovenie záverov na základe správne prečítaných dát.