• Termíny

    • 28.09.2018     Ukončenie prihlasovania žiakov na MS 2019

     01.10.2018     Začiatok zberu údajov o žiakoch prihlásených na MS 2019

     31.10.2018     Ukončenie zberu údajov o žiakoch prihlásených na MS 2019

     12.03.2019     EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

     13.03.2019     EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk

     14.03.2019     EČ a PFIČ MS - matematika

      

      

     MS 2019 – ÚFIČ – harmonogram

     27.05. 2019 (pondelok): 7,30 – slávnostné otvorenie

     • SJL: 8:00 – 14:20

     • ANJ: 8:00 – 14:20

     • INF: 8:00 – 12:40

     • CHE: 10:20 – 12:30

      

     28.05.2019 (utorok):

     • SJL: 8:00 – 14:20

     • ANJ: 8:00 – 14:20

     • MAT: 8:00 – 14:30

     • BIO: 8:00 – 9:50

     • GEG: 10:20 – 12:20

      

     29.05.2019 (streda):

     • FYZ: 8:00 – 9:20

     • DEJ: 8:00 – 11:20

     • OBN: 9:30 – 11:30