• Termíny

    • 28.09.2018     Ukončenie prihlasovania žiakov na MS 2019

     01.10.2018     Začiatok zberu údajov o žiakoch prihlásených na MS 2019

     31.10.2018     Ukončenie zberu údajov o žiakoch prihlásených na MS 2019

     12.03.2019     EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

     13.03.2019     EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk

     14.03.2019     EČ a PFIČ MS - matematika