• Termíny

    • 16.10.2019    Ukončenie prihlasovania žiakov na MS 2019 prostredníctvom záväznej prihlášky

     17.03.2020     EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

     18.03.2020     EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk

     19.03.2020     EČ a PFIČ MS - matematika

      

     MS 2020 – ÚFIČ – harmonogram: