• Bádanie - časť Biológia (3. ročník): 2 extra vyučovacie hodiny týždenne

     Učebný predmet bádanie u žiakov tretieho ročníka rozvíja a prehlbuje poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

     Fotodokumentácia

      

               
          
     Zmysly 16.11..png
          
          
          
          

      

     Školský rok 2022/2023

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2022/2023 Sprava_BIO_09_11_2022.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2022/2023 Sprava_BIO_12_03_2023.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2022/2023 Sprava_BIO_04_06_2023.pdf  

      

     Školský rok 2021/2022

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2021/2022 Sprava_BIO_09_11_2021.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2021/2022 Sprava_BIO_12_03_2022.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2021/2022 Sprava_BIO_04_06_2022.pdf 

      

     Školský rok 2020/2021

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2020/2021 Sprava_BIO_09_11_2020.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2020/2021 Sprava_BIO_12_03_2021.pdf
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2020/2021 Sprava_BIO_04_06_2021.pdf