• Najlepší angličtinári v súťaži Best in English

   Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári z oktávy zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín. Najlepší žiak bol z Estónska. Naša škola sa umiestnila na 422. mieste z celosvetového rebríčka, v rámci Slovenska na 46. mieste, v regióne na 8. mieste  Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Dávid Korečko zo Septimy s počtom bodov, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1875. mieste.

   Priebežne tohtoročné výsledky sú tiež optimistické. Oktávania ako Katarína Mihoková (99,5b zo117), Dávid Korečko (99b) a Milan marčák (98) a Ján Varga (87,5) zaútočili na popredné miesta. Preto verím, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

    

   Juvenes Translatores - Dneperskí prekladatelia v akcii

    

   Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores, súťaže pre najlepších mladých prekladateľov Európskej únie. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov mohli zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Naša škola mala to šťastie, že spomedzi množstva stredných škôl na Slovensku bola vylosovaná a dostala sa do výberu so spolu dvanástimi zvyšnými. Dňa 21. 11.2019 sa naši septimáni - Samo, Kamil, Paula, Rišo a Matej Ondrejkovič popasovali s tohtoročným prekladovým textom. Témou bolo, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Držíme prsty, aby ich preklady postúpili do užšieho výberu;)