• Názov projektu: 
     "Vernie, ver mi!"

     Popis projektu:
     Cieľom projektu bolo prostredníctvom robota menom Vernie, zostaveného z kreatívnej súpravy LEGO boost, nenásilné osvojenie si pravidiel bezpečnej a zodpovednej práce detí s digitálnymi technológiami. Deti sa radi hrajú a zároveň v istom veku akékoľvek rady i doporučenia rodičov či nás učiteľov z princípu ignorujú. A tak na "scénu" prichádza ich nový robotický kamarát Vernie, ktorý sa pri práci s digitálnymi technológiami cíti ako ryba vo vode. Vďaka konkrétnym príbehom zo života robota Vernieho ako bytosti z digitálneho sveta, sa deťom v prvej fáze projektu nastavilo zrkadlo ich, nie vždy žiadúceho, správania sa v tomto svete. V druhej fáze projektu deti samé, pod odborným dohľadom učiteľov, učili svojho nového kamaráta Vernieho pravidlá slušného správania sa v digitálnom svete. Projekt bol reazlizovaný vďaka Nadácii Orange v rámci programu e-Školy pre budúcnosť 2018/2019.