• Názov projektu: 
     "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu"

     Popis projektu:
     Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku koncom septembra 2019 v rámci tretieho ročníka projektu ocenila 20 prihlásených škôl. Medzi nimi nechýbalo ani naše gymnázium. Cieľom tohto programu je šírenie informácií o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Popri samotných faktoch o EÚ ide najmä o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - jeho význam pre náš každodenný život a potenciál pre zmenu Európy v budúcnosti podľa predstáv mladých.