• Súkromné gymnázium sa zapojí do projektu doučovania žiakov „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

          Aktuálne doučovanie vybraných žiakov školy bude realizované od 1. februára 2022 do 31. mája 2022 vo všeobecnovzdelávacích predmetoch. Program doučovania nastavili vyučujúci tak, aby vyrovnali rozdiely v  zručnostiach žiakov, ktoré vznikli na konci minulého školského roka z dôvodu dištančného vzdelávania. Témy doučovania tak reagujú na aktuálne potreby žiakov ako jednotlivcov. Do doučovania sa zapojí trinásť pedagogických zamestnancov, korí budú vzdelávať žiakov pravidelne každý týždeň.