• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Okresné kolo

    • Dávid Korečko

    • 2. miesto (kat. 2B)
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2018/2019
    • - postup do krajského kola