2017/18

Fotogaléria

2 % dane

 

Milí rodičia a priatelia našej školy,


určite vnímate našu snahu poskytovať vašim deťom kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Preto si dovoľujeme uchádzať sa o 2 % z vašich daní.

Aj to môže byť spôsob ocenenia a skvalitnenia našej práce.

 

Ďakujeme,

kolektív SG Dneperská

 

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:     Tlačivo ,Údaje o prijímateľovi a Poučenie

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Súkromné gymnázium
Email školy: gymbosak@gymbosak.sk
Telefón: +421 905166612
Adresa školy: Dneperská 1, 040 12 Košice
Facebook: www.facebook.com/dneperska
Instagram: www.instagram.com/dneperska