2017/18

Fotogaléria

O škole

Profil školy

VEDENIE ŠKOLY
 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: RNDr. Dušan Bosák

RIADITEĽKA ŠKOLY: RNDr. Miriam Melišová-Čugová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY: Mgr. Ivana Šmelková

 

 

V ČOM SME INÍ? PONÚKAME...

...SKÚSENOSŤ: 23 rokov existencie - kvalifikovaní učitelia - kontinuálne vzdelávanie učiteľov - účasť na projektoch Európskej únie zvyšujúcich kvalitu výučby - kombinácia tradičných a inovatívnych metód výučby

 

...STAROSTLIVOSŤ: škola rodinného typu - individuálny prístup - konzultačné hodiny - podpora talentov - domáce a zahraničné študijné i poznávacie pobyty - možnosť štúdia v zahraničí - mimoškolské aktivity - technické vybavenie školy

 

...BUDÚCNOSŤ: zameranie na programovanie a informatiku - posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky - možnosť profilácie - účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch - spolupráca s vysokými školami a firmami

 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Súkromné gymnázium
Email školy: gymbosak@gymbosak.sk
Telefón: +421 905166612
Adresa školy: Dneperská 1, 040 12 Košice
Facebook: www.facebook.com/dneperska
Instagram: www.instagram.com/dneperska