• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Aj my sme boli piataci

      21.-22.11.2022 pripravili učitelia a študenti gymnázia pre piatakov z našej „Dneperskej
      základnej školy“ prvé kolo zábavno-súťažných popoludní s názvom „Aj my sme boli
      piataci“.
      Šikovné hlavičky, piataci spolu so študentmi z Prímy a Sekundy, cestovali po Afrike,
      spoznávali prírodu a zdolávali úlohy z matematiky aj biológie. Ich správnosť hodnotili veľkí
      kamaráti zo Sexty, Septimy a Oktávy. Boli to veľmi príjemné popoludnia, v ktorých všetci
      žiaci preukázali svoje vedomosti ale najmä nadviazali nové kamarátstva.
      Na piatakov sa tešíme opäť o mesiac - 12. a 13. decembra.
      Veríme, že sa stretneme a zabavíme.

     • Kurz prvej pomoci - tercia

      11 minút vie rozhodnúť o živote či smrti. 11 minút trvá v priemere záchrannej zdravotnej službe, kým príde na miesto určenia. Čas tesne po nehode je kľúčový pre záchranu života. Netreba sa spoliehať len na príchod záchranky. Chýbajúce vedomosti a nečinnosť oberajú zraneného o drahocenné sekundy. Preto sa žiaci tercie v rámci hodín životológie pripravovali na poskytnutie prvej pomoci a minulý týždeň sa zúčastnili Zážitkového kurzu prvej pomoci pod záštitou Slovenského Červeného kríža. Svoje teoretické vedomosti si precvičili aj prakticky pri rôznych situačných úlohách. Nadobudnutými zručnosťami možno niekomu v budúcnosti zachránia život.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

      Kika a Simi si čoraz viac uvedomujú vážnosť environmentálnych problémov, a preto sa ich riešeniu intenzívne venujú. V rámci dobrovoľníckej práce si vybrali cieľovú skupinu škôlkárov z MŠ Dneperská. Malých škôlkárov budú vzdelávať v oblasti environmentálneho videnia nášho sveta. Okrem toho im vybudujú nový záhon vo verejnom priestore pred ich škôlkou. Záhon využijú ako "učebňu" pre škôlkarov aby im vysvetlili vybrané prírodné cykly. Touto aktivitou si zlepšia svoje organizačné a komunikačné schopnosti, prácu s deťmi, vytrvalosť a trpezlivosť.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

      Dobrovoľnícke aktivity smerujú do akejkoľvek oblasti, kde vieme nezištne a s veľkým srdcom pomôcť bezbranným. Adam si vybral občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane a starostlivosti o opustené a týrané zvieratá. V rámci dobrovoľníctva chodí pomáhať OZ v ich práci, pomáha čistiť karanténu, zušľachťuje prostredie pre opustené zvieratá, učí sa s nimi pracovať, začína vidieť do problematiky nielen práce občianskych združení, ale tiež bude tri mesiace oporou a láskavou rukou pre ľuďmi opustené zvieratá.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

      Peter a Maťa nadviazali spoluprácu komunitným centrom pre osamelé matky v Košiciach. Ak sú ich deti choré a nemôžu chodiť do školy, vymeškajú vyučovanie. Ich matky musia pracovať a preto je pre tieto deti, keď ostanú samé doma, ťažké porozumieť učivu, na ktorom v škole chýbali. Preto sa Peter a Maťa rozhodli, že tri mesiace, jedenkrát v týždni budú navštevovať komunitné centrum a pomôžu deťom s úlohami, ktoré oni sami ovládajú a dokážu im s nimi pomôcť.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

      Matúš, Miro, Filip a Bruno si vybrali dobrovoľnícku aktivitu v lokalite sídlisko Nad jazerom. Po dohode s vedením mestskej časti im bol pridelený mentor, ktorý pre nich týždenne vyberá kritické oblasti na tomto sídlisku, t.z. časti, kde sa nahromadil odpad. Dobrovoľnícku aktivitu budú chlapci realizovať tri mesiace, jej plnením zabojujú o bronzovú úroveň Ocenenia vojvodu z Edinburghu. Táto aktivita má veľa plusov: pomôcť prírode, pravidelne a vytrvalo pracovať na vlastnom sebarozvoji, vnímať svoje okolie, zistiť, že vieme konať dobro (pochvala od okoloidúcich vždy poteší) a inšpirovať ľudí. Možno je zaujímavé si uvedomiť, že uprataný byt/dom nemá zmysel, ak nie je súčasťou usporiadaného ekosystému, ktorého sme súčasťou.

     • Septima a Oktáva na Skoku

      V sobotu dňa 12.11. sa triedy Septima a Oktáva vybrali spolu na jesenná turistiku k vodopádu Skok. Počasie nám prialo, vďaka inverzii natoľko , že sme mali pocit ako by to bolo v lete. Turistika nám dala zabrať, no ten pocit na konci bol neopísateľný . Už teraz sa tešíme na ďalší spoločný výlet v super kolektíve .

     • Kúzelná fyzika

      „Komu sa zdá fyzika ťažká?“ Takúto otázku dostali žiaci SEKUNDY a TERCIE od popularizátora fyziky, ktorý chodí po Slovensku s programom Kúzelná fyzika a dokazuje deťom i dospelým, že fyzika sa nachádza všade okolo nás. Žiaci si vyskúšali, že fyzika ako odbor prírodných vied sa síce prezentuje cez zložité poučky, ale keď sa fyzikálne javy ukážu pomocou jednoducho vysvetlených pokusov, tak je to odrazu neuveriteľné dobrodružstvo.

     • Halloween ako súčasť vyučovania

      Príma a Sekunda mali 27.10.2022 tematické vyučovanie. V rámci hudobnej výchovy sme počúvali soundtracky z halloweenských rozprávok, rozprávali sme sa o legende Jack-o'-lantern podľa čoho sa dodnes vyrezávajú tekvice. Na anglickom jazyku si posedeli pri tradičnom čaji a konverzovali o histórii Halloweenu, ktorú začali Kelti na území dnešného Írska, v osemsmerovke sme hľadali halloweenske slová a následne ich vysvetľovali v angličtine.

     • Rozhýb svoju školu;)

      Dobré ráno „Dneperská“;)

      Tak ako po víkende? O hodinu dlhšie oddýchnutí a pozitívne naladení? Máme pre NÁS všetkých neopakovateľnú VÝZVU. O2 Športová akadémia Mateja Tótha na DNEPERSKEJ sa môže stať skutočnosťou, a to aj vďaka NÁM.

      Stačí JEDEN HLAS DENNE do 30. novembra 2022 a odborné športové vedenie jednej 20 člennej skupiny pre naše deti z 1. stupňa zákldnej školy na celý školský rok zadarmo sa môže stať skutočnosťou. Matej Tóth olympijský víťaz bude osobne účastný. Hlasovanie je už spustené. Hlasovať môže ktokoľvek. Link priamo na našu školu: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/12561

     • Festival vedy a techniky AMAVET

      V piatok 21.10.2022 sme sa boli so študentmi kvarty, kvinty a sexty pozrieť na najprestížnejšiu
      projektovú súťaž žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty
      UPJŠ v Košiciach. Súťažné projekty boli nápadité a zaujímavé. Veríme, že táto skúsenosť
      motivovala aj našich študentov do budúcich školských rokov súťaženia.

     • Poznávacia exkurzia v Poľsku

      V dňoch 20. a 21. októbra 2022 študenti Kvarty, Kvinty, 1.G., Sexty a Septimy v rámci dejepisnej poznávacej exkurzie navštívili Koncentračný tábor Auschvwtz - Birkenau a tichou spomienkou si uctili obete holocaustu. Piatok bol venovaný návšteve hradného vrchu Wawel, potulkám po krásnych uličkách kráľovského mesta Krakow a návšteve soľnej bane vo Wieliczke.

     • Imatrikulácia 2022

      13.10.2022 študenti Oktávy slávnostne prijali našich nových prímanov do študentského cechu. Súčasťou imatrikulácie bolo tiež udelenie štipendií najaktívnejším študentom za ich sebarozvoj a prínos pre školu. Štipendisti za šk.rok 2022/23 sú: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Simona Hildebrandová a Kristína Šimková. Srdečne gratulujeme

     • Príma a Sekunda v SteelParku

      Žiaci Prímy a Sekundy navštívili dňa 13.10.2022 zábavné technické centrum SteelPark. V rámci návštevy žiaci prešli interaktívne exponáty z oblasti fyziky, hutníctva, strojárenstva a ďalších iných odborov, ktorými sa mohli aj pohrať a okrem toho sa zúčastnili dvoch labákov s názvom Ako oklamať svoje zmysly a Tiene známe - neznáme. Pracovali s pomôckami, tabletmi, merania zaznamenávali a vyhodnocovali do pracovných listov. Exkurzia prehĺbila ich vedomosti a spestrila vyučovanie.

     • Aj my sme pomáhali

      Naši gymnazisti sa zapojili do zbierky pri príležitosti Dňa nezábudiek. Táto zbierka je určená na pomoc ľuďom trpiacim duševnými chorobami. Naša škola spolupracuje v rámci preventívnych aktivít s Psychosociálnym centrom v Košiciach. Šesť chlapcov zo Sexty dobrovoľníčilo ochotne s úsmevom .

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje