• Testovanie 9 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠ SR v súvislosti s termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka, minister školstva SR rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - sexta

      Študenti sexty dnes absolvovali blok ANJ-CHE v prírode. Rozdelili sa na tri skupiny, Každá skupin pracovala s časťou odborného textu k téme: Bol raz jeden život v čase pandémie, alebo čo sa deje v tele od vpichu vakcíny až po plnú imunitu proti covidu. Úlohou každej skupiny bolo pochopiť text, prezentovať obsah v logickej štruktúre, prezentovať logické procesy v anglickom jazyku a vytvoriť z prírodnín animáciu, resp. 3D vzdelávací plagát ako podklad k prezentáciám. V každom z nás, bez ohľadu na vek sa skrýva hravá duša. Každá skupina študentov prezentovala svoje úlohy s vlastným kreatívnym vkladom, všetky tímy spolupracovali a fantáziu využili naplno. Jednu tému pozorovali z rôznych uhlov pohľadu. Na záver nás chlapci prekvapili a rozosmiali. Spontánne vymysleli a predviedli divadelný skeč, v ktorom nám uvedené biochemické procesy zahrali.

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - tercia a kvarta

      Dnešné vyučovanie sme rozložili do dvoch blokov. Prvé tri vyučovacie hodiny sme pracovali v škole. Ostatné hodiny sme sa učili v prírodnom areáli Nad jazerom. Študenti tercie a kvarty absolvovali blokovú výučbu ANJ-DEJ. Vyučovanie vonku prináša mnoho podnetov nielen pre naše zmysly, ale rozvíja aj abstraktné myslenie. Dnešný deň bol pre nás pilotný. Po dlhom čase, ktorý sme trávili virtuálnym spájaním sa v rámci dištančnej výučby, budeme v stredy organizovať výučbu aj v škole, aj v prírode. Sme presvedčení, že spojenie so skutočným svetom nám umožní znova upevniť pocit zmysluplnosti vzdelávania. Svet za našimi oknami nie je len o striedaní ročných období. Je plný príbehov z dejín, fyziky, geografie, matematiky, biológie a chémie. A úplne dokonalé je, keď tieto príbehy vieme prerozprávať rôznymi jazykmi.

     • V nohách máme ďalšie kilometre

      Dnes sme cez Oázu pokoja vyrazili na prieskum lesa, ktorý je medzi sídliskom Nad jazerom a údolím rieky Torysa. Po včerajšom daždi sme občas vhupli do blata, ale slniečko nad nami a občasné výhľady na Sady nad Torysou, Košickú Polianku, Vyšnú a Nižnú Hutku nám vylepšovali náladu. Do školy sme sa vrátili cez Krásnu nad Hornádom. V nohách máme ďalších (asi) 10 prírodných kilometrov.

     • Turisticko-športový deň, alebo dostávame sa do formy

      Návrat do školy je spojený aj s obnovovaním našich zručností a to nielen vo vedomostnej rovine. Dňa 28.04.2021 sme využili krásne počasie a v dvoch skupinách sme sa vybrali na túru, počas ktorej sme pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu, navštívili sme konskú farmu a zahrali sme si športové hry. A hlavne sme sa rozprávali a rozprávali :) Každá skupina podľa veku prekonala inú vzdialenosť. Mladší žiaci v tento deň pokorili 7km. Starší žiaci 10km. V tejto aktivite budeme pokračovať aj budúci týždeň. Dneperská sa dostávy do formy a pracuje aj na svojej fyzičke.

     • ... aby Príma bola príma ;)

      Novinka pre našich budúcich prvákov už dnes!

      Milí piataci, spolu s vašimi rodičmi máte už takmer za sebou neobyčajný školský rok. Učili ste sa sami na diaľku z domu, čo mohlo byť pre niektorých z vás náročné.

      My na Dneperskej to vieme! Preto sme sa rozhodli, že žiakom v našej novej Príme (ako aj ich rodičom), uľahčíme prvý polrok u nás tým, že si spoločne zopakujeme učivo ich neobyčajného piateho ročníka.

     • Úprava školného

      Vážení rodičia,
      na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 01.03.2021 sme ako škola, na znak vzájomnej podpory počas mimoriadnej celospoločenskej situácie v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, pristúpili k úprave školného na aktuálny školský rok 2020/2021. Výška školného za I. polrok školského roka 2020/2021 ostáva nezmenená. Výška školného za II. polrok školského roka 2020/2021 sa znižuje na 100,- eur/polrok. V prípade, že už bolo školné za školský rok 2020/2021 uhradené v pôvodnej plnej výške, vzniknutý preplatok Vám bude automaticky započítaný do školného na ďalší školský rok. Akékoľvek neočakávané závažné životné situácie s dopadom na schopnosť hradiť školné je možné, tak ako doteraz, riešiť individuálne. V prípade ďalších otázok, či nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať mailom (madarova@dneperska.sk), či telefonicky (+421 907 456

     • Diskusia so študentmi VUT v Brne

      Dnes, 18.02.2021 zavitali medzi nás naši bývalí študenti Tánička Kohúteková, študentka Biomedicinskej techniky a bioinformatiky na fakulte elektrotechniky a komunikacnych technologii a Dávid Tandlich, študent Chémie a technológie materiálov na Fakulte chemickej, obaja z VUT v Brne (Vysoké učení technické). Porozprávali nám o svojich skúsenostiach z univerzitného štúdia a tiež o možnostiach pracovať v rôznych študentských spolkoch, ktoré sa spolupodieľajú na komplexnej príprave študentov. Súčasťou ich štúdia je aj program praxe, ktorú absolvujú povinne mimo školu, t.z. Tánička v nemocnici alebo v medicínskej firme a David vo výskumných laboratóriách konkrétnych výrobných firiem. Veľmi radi sme si tiež vypočuli, že nie sme sami v dištančnom štúdiu, a občas máme podobné pocity. Niekedy sú chvíle, keď aj vysokoškolským študentom sa veľmi nechce, ale podstatné je, že aj oni, aj my vieme

     • Oktáva aj naďalej dištančne

      Vážení rodičia, milí študenti Oktávy,

      od 8. februára 2021 pokračujeme v končiacom ročníku (Oktáva) v dištančnom vzdelávaní. Zriaďovateľ školy takto rozhodol na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice, ktorí odporučili neotvárať prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Košiciach a okolí.

     • Precvičili sme si mozgové závity

      V škole aj v živote sú tie najjednoduchšie riešenia častokrát lepšie než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde nie je. Nuž, niekedy nie je na škodu zapojiť svojskú logiku, sedliacky rozum a oprášiť aj vedomosti zo školských lavíc.Mozgové závity a šikovné prsty si mohli naši žiaci precvičiť v štvrtok 17.12.2020 pri riešení rôznych logických úloh. Bola medzi nimi aj známa Einsteinova hádanka, ktorú podľa neho vraj dokážu vyriešiť iba 2% populácie - dneperskí žiaci s tým nemali žiaden problém, zvládli to hravou zadnou. Logiku a šikovnosť prstov potrénovali pri hádankách so špajchľami a strihaní Möbiovho pásu. Postreh si overili pri hre "elektrika", v ktorej signál šírili tľapkaním - je to o niečo pomalšie, ako elektro-magnetický signál, ale zábavy je pri tľapkaní určite viac. Konštruktérske schopnosti prejavili v leteckej polhodinke, ktorá začala tvorbou lietadiel rôznej konšt

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Piatok 24. 3. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok24. 03.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje