• Festival vedy Praha 2022

      Žiaci Sexty a Septimy navštívili Festival vedy v Prahe. Na festivale sa prezentovalo 101 fakúlt českých univerzít. Zúčastnili sme sa tiež odborných prednášok, ktoré organizovala FEL ČVUT:

      1. DDoS - kybernetické útoky pre každeho? alebo 5 tipov, ako sa nestať obeťou kyberzločinu

      2. Čítala som to na inetrnete, tak to musí byť pravda. Alebo nie?

     • Kika a Simi postúpili do medzinárodného kola v environmentálnej súťaži

      Cez víkend sa Simi a Kika zúčastnili na česko-slovenskej environmentálnej súťaži v Brne, ktorú organizovala česká environmentálna nadácia Nadace partnerství. Do súťaže išli dievčatá s nápadom spojiť komunity študentov prostredníctvom prírody. Súťažilo 11 vybraných tímov, každý tím predstavil vlastný originálny nápad. Podstatou súťaže bolo odprezentovať a obhájiť projekt - výstavbu záhonu na našej škole v zmysle permakultúry. Súčasťou prezentácie bolo aj dievčatami kompletne vytvorené video, ktoré zachytáva dynamiku prác na záhone od začiatkov až po finálny výsledok. Po záverečných obhajobách, porota vybrala tri najlepšie tímy, medzi ktorými je aj projekt EkoNádychPreMladých 2022, autormi ktorého je Kika, Simi a Tibor. Dievčatám srdečne blahoželáme k postupu a držíme im palce

     • MUDr.Ivo Pető nás dnes previedol mozgom

      Dr. Ivo Peto is a neurosurgeon in Tampa, Florida. He received his medical degree from Charles University in Prague Faculty of Medicine and has been in practice between 11-20 years.

      Specialty:

      Neurosurgery: Neurosurgeons treat disorders of the brain and nervous system, meninges, skull, pituitary gland, spinal cord, meninges and vertebral column, and cranial and spinal nerves. They use minimally invasive surgery, neuroradiology imaging like CT, MRI, PET, MEG. Patients may go to a neurosurgeon for conditions like hemorrhages, hydrocephalus, head or spinal cord trauma, spinal disc herniation, infections and tumors.

     • Jeden z najkrajších dní v roku – 1.jún – MDD

      41 študentov Prímy – Septimy prežilo príjemný športovo-relaxačný deň v prírode MČ Nad Jazerom. Ukázali svojho súťaživého ducha na Workoutovom ihrisku, futbalu, či stolnotenisovej naháňačky sa tiež nezľakli. Oprášili aj pravidlá šachu, či spôsoby zakladania ohňa, ktorý niektorí využili na opekanie voňavých špekáčikov. Veľmi nás zaujal odborný výklad rybárov, ktorí práve v dnešný deň doviezli cez 1000ks rýb (pstruh duhový) priamo do nášho Jazera a študenti mali možnosť vidieť, ich prepravu pomocou rybárskeho toboganu. Po prechádzke Jazerom sme sa tešili z veľmi príjemného dňa.

     • Sa vymyslelo na Deň detí

      1.júna 2022 sa vybralo 86 študentov Prímy-Septimy, 1 abiturient Oktávy 2022, 6učiteľov, 3 zlaté mamičky z Prímy do Vysokých Tatier. A pozor, zvládli sme: prepravu vlakom, prepravu náhradnou autobusovou dopravou, trasu: KE-PP-Starý Smokovec-Hrebienok (asfalt) - Bilikova chata-Reinerova útulňa - vodopády-Bilikova chata, Hrebienok(zjazdovka)-Starý Smokovec-PP-KE. Výborný deň: skvelí ľudia - statočná príma - trénované nohy - neboli sme z cukru - vlak mal meškanie len 11minút a luxusné počasie.

     • Dneperské hodnoty NÁM priniesli 2. miesto

      V sobotu 28.05.2022 sa náš Dneperský "D1 Team" zúčastnil národného finále medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge v sezóne 2021/2022 s podtitulom "CARGO CONNECT".

      V súťaži spočívajúcej v turnaji pozostávajúcom zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu, Základné hodnoty, to našemu Dneperskému tímu v zložení Adam, Arthur, Katka, Lili, Lucka, Maxo, Miška, Naty a Samo "spolu natoľko ladilo", že sa v kategórii "Základné hodnoty" umiestnil na 2. mieste. Spomedzi 14 zúčastnených tímov z celého Slovenska patrí našemu D1 Team-u celkovo 6. miesto. K dosiahnutým výsledkom úprimne blahoželáme a už teraz sa teším na sezónu 2022/2023 s prívlastkom "SUPERPOWERED" ;)

     • Výberové konanie na riaditeľa školy

      DOBRÁ ŠKOLA n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice, ako zriaďovateľ školy, vyhlasuje na základe ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia, Dneperská 1, 040 12 Košice.

     • Maturity 2022

      Prežívali sme to spolu s Vami, milí naši maturanti, drahí absolventi nášho gymnázia. S dojatím sme pozerali na Vaše tváre a s hrdosťou sme počúvali Vaše odpovede. Úprimne sa tešíme, že ste maturitnú skúšku zvládli so cťou a dôstojne. Srdečne Vám blahoželáme k dosiahnutým úspechom. Na Vašej ďalšej ceste Vám prajeme tak, ako po tieto dva dni pevnú myseľ, slobodné rozhodovanie a silný morálny kredit. Prajeme Vám len to najlepšie.

     • AntiHybrid

      Študenti Sexty a Septimy sa dnes zúčastnili veľmi poučnej a dôležitej besedy pod vedením plk. Kovaříka z Ministerstva vnútra a vzácnej návštevy z americkej FBI, agenta Deeba. Študenti s nimi diskutovali o hybridných hrozbách, hoaxoch, falošných správach ale aj o tom ako je možné spolupracovať s FBI.

     • Ázijské kravaty

      Prímani sa na geografii učia o ázijských štátoch.Na dnešnej projektovej hodine prezentovali veľmi pekne a zodpovedne, vedomosti, ktoré sa o štátoch v Ázii dozvedeli. Každý z nich si vyrobil aj kravatu, ktorá symbolizovala tú ktorú krajinu.

     • ANTIHYBRID

      Dnes nám v dneperskej obývačke pribudla nová panelová výstava. Je upútavkou k prednáške a diskusii, ktorú v utorok 24.05.2022 absolvujú študenti Septimy a Sexty. Lektorom prednášky ANTIHYBRID bude je Deeb, Christian L. z expozitúry FBI v Prahe a plk. Peter Kovařík, poradca ministra vnútra. Obsahom prednášky bude rozvoj kritického myslenia, ropoznávanie hoaxov a dezinformácií, hybridná vojna a jej dosahy.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok28. 09.
   • Polievka fazuľová s fliačkami (180/200/220/250)
    Bravčové stehno dusené na paprike (SK) (66/82/103/119)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát uhorkový (60/90/90/120)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje