• Kvarta - stretnutie s odborníčkou z oblasti prevencie

      Kvarta dnes absolvovala preventívne stretnutie s npor. Ing. Emíliou GLOVČÍKOVOU, špecialistkou zo Skupiny prevencie vnútorného oddelenia na OR PZ v Košiciach. Cieľom dnešného stretntia bolo uvedomiť si vzťah medzi šikanou a kyberšikanou, naučiť sa chrániť vlastnú identitu, uvedomiť si trestno-právnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nevnímať virtuálny priestor, ako priestor anonymný, v ktorom je všetko dovolené. Zistili sme, že nikdy nesmieme zdieľať, posielať elektronickou poštou akékoľvek naše citlivé údaje.

     • Online marketing s odborníkom z praxe

      Dnes mali tercia, kvarta a kvinta prednášku k téme online marketing.

      Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii. Digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je spojená s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho.

     • #dneperskekocky búrajú mýty o ženách v IT

      Prišli, videli, zvíťazili ... Aj takto by sa dal opísať nedávny úspech skupinky dievčat z našej školy. Tím #dneperskekocky v podaní – Nataše Kovalčíkovej, Liliany Kolcunovej a Esther Šiňanskej - sa stal vo svojej vekovej kategórii celoslovenským víťazným tímom súťaže v programovaní ScratchMatch. V duchu myšlienky „Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu“ súťaž od roku 2017 organizuje občianske združenie Aj Ty v IT. Tento rok sa do nej zapojilo 92 dievčat a spolu poslalo 68 projektov. Naše „kočky“ odbornú porotu zaujali vlastnou počítačovou hrou zo sveta peňazí s názvom „PiggyBank“ vytvorenou v prostredí spomínaného programovacieho nástroja Scratch. K neuveriteľnému úspechu blaželáme a už teraz sa tešíme, na nové "ženské" IT nápady;)

     • Už cez víkend nás čaká celoslovenské finále

      Vďaka celkovému 1. miestu v regionálnom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge ako jednej z troch divízií FIRST LEGO League čaká už tento víkend náš tím G4+2 v zložení: Matej, Mišo, Ondro, Naty, Lili, Esthi účasť v celoslovenskom finále.
      FIRST LEGO League vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa deti učia budovať a programovať vlastného robota a potom vykonávať rôzne misie v súťaži robotov. Každý rok, FIRST LEGO League Challenge má inú výzvu. Témou tejto sezóny 2020-2021 je RePLAYSM.

     • Na začiatku bola detská zvedavosť ...

      Nevinná detská zvedavosť či skôr záľuba v rozoberaní hračiek ho časom priviedla až k navrhovaniu a výrobe dosiek plošných spojov a programovaniu mikrokontrólerov. Tak takto nejako by sa dala jednou vetou opísať cesta nášho septimána Michala Nováka k jeho tohtoročným úspechom v podobe 1. miesta v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Elektrotechnika, hardvér, mechatronika a úspešného absolvovania celoslovenského kola tejto súťaže. K dosiahnutým úspechom blahoželáme a už teraz sme zvedaví, s akým ďalším projektom nás o rok Miško prekvapí;)

     • Aktivity v prírode - príma a sekunda

      Žiaci primy a sekundy sa zúčastnili turistického pochodu v okolí školy. Vyrážali sme od školy, popri Hornáde na štrkovisko v Krásnej. Tam sme si urobili súťažno- zábavnú prestávku. Žiaci si zmerali sily v hádzaní "žabiek", rýchlosti zjedenia želatínových "žížaliek" bez použitia rúk. Následne sme sa pohli smerom ku Krásnej, kde sme si urobili prestávku na občerstvenie. Po krátkom oddychu sme sa vrátili do školy na zaslúžený obed. Deti tak zvládli pochod dlhý približne 10 km.

     • MDD v prírode

      Od Štadióna Lokomotívy cez začiatok Čermeľského údolia a ponad Kavečany na Chatu Hrešná viedla cesta našich žiakov v krásny slnečný štvrtý júnový deň. Tento darček k Medzinárodnému dňu detí si všetci užívali v jeho príjemných detailoch. Či už v tieni dvoch statných líp pri kaplnke s výhľadom na mesto, alebo pri chate, kde sa v priebehu niekoľkých minút po príchode rozhorel oheň na troch ohniskách a rozvoniavať začali špekáčiky a iné dobroty. Po výdatnom občerstvení, posedení a dokonca loptových hrách nás napokon čakal zostup k zastávke autobusu po zjazdovkách lyžiarskeho strediska. Blízko mesta a predsa uprostred prírody – pre viacerých možno inšpirácia pre ďalšie letné výlety.

     • MDD a matematika

      Dnes sme s primou zažili matematiku hrou. Keďže je deň detí, tak sme sa trochu zahrali. Miesto "nudného" opakovania v laviciach, sme si učivo zopakovali hravou formou. Skladali sme domino rimsko- arabských čísel, hľadali sme v obrázku štvorce, kocky, zamaskované čísla a vlastnosti trojuholníkov. Spojili sme hru a učenie. Nakoniec sme vybitým mozgovými bunkám dodali trochu cukru, aby fungovali zvyšok dňa ako sa patrí.

     • Testovanie 9 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠ SR v súvislosti s termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka, minister školstva SR rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - sexta

      Študenti sexty dnes absolvovali blok ANJ-CHE v prírode. Rozdelili sa na tri skupiny, Každá skupin pracovala s časťou odborného textu k téme: Bol raz jeden život v čase pandémie, alebo čo sa deje v tele od vpichu vakcíny až po plnú imunitu proti covidu. Úlohou každej skupiny bolo pochopiť text, prezentovať obsah v logickej štruktúre, prezentovať logické procesy v anglickom jazyku a vytvoriť z prírodnín animáciu, resp. 3D vzdelávací plagát ako podklad k prezentáciám. V každom z nás, bez ohľadu na vek sa skrýva hravá duša. Každá skupina študentov prezentovala svoje úlohy s vlastným kreatívnym vkladom, všetky tímy spolupracovali a fantáziu využili naplno. Jednu tému pozorovali z rôznych uhlov pohľadu. Na záver nás chlapci prekvapili a rozosmiali. Spontánne vymysleli a predviedli divadelný skeč, v ktorom nám uvedené biochemické procesy zahrali.

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - tercia a kvarta

      Dnešné vyučovanie sme rozložili do dvoch blokov. Prvé tri vyučovacie hodiny sme pracovali v škole. Ostatné hodiny sme sa učili v prírodnom areáli Nad jazerom. Študenti tercie a kvarty absolvovali blokovú výučbu ANJ-DEJ. Vyučovanie vonku prináša mnoho podnetov nielen pre naše zmysly, ale rozvíja aj abstraktné myslenie. Dnešný deň bol pre nás pilotný. Po dlhom čase, ktorý sme trávili virtuálnym spájaním sa v rámci dištančnej výučby, budeme v stredy organizovať výučbu aj v škole, aj v prírode. Sme presvedčení, že spojenie so skutočným svetom nám umožní znova upevniť pocit zmysluplnosti vzdelávania. Svet za našimi oknami nie je len o striedaní ročných období. Je plný príbehov z dejín, fyziky, geografie, matematiky, biológie a chémie. A úplne dokonalé je, keď tieto príbehy vieme prerozprávať rôznymi jazykmi.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok28. 09.
   • Polievka fazuľová s fliačkami (180/200/220/250)
    Bravčové stehno dusené na paprike (SK) (66/82/103/119)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát uhorkový (60/90/90/120)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje