• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • KK Dejepisná olympiáda

      V pondelok 3.4.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž bola realizovaná na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková z Kvarty. Táto súťaž je náročná a je potrebné naštudovať mnoho historických prameňov a faktov. Nataša získala 6.miesto, ktoré vzhľadom na vysokú náročnosť súťaže, veľmi oceňujeme. Nataša, gratulujeme

     • Medzinárodný deň florbalu

      12.apríla 2023 sme si hodinách telesnej výchovy pripomenuli Medzinárodný deň florbalu. Žiaci mali možnosť si medzi sebou zmerať sily vo florbale počas telesnej výchovy. S chuťou si zabehali. Nesmela chýbať pri tom rivalita a smiech, pretože šport, pohyb a zábava sú skvelé v akejkoľvek podobe. #medzinarodnydenflorbalu

     • Študentská vedecká odborná konferencia

      13.04.2023 sa uskutočnil na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU KE, dvadsiaty deviaty ročník Študentskej vedeckej odbornej konferencie. Hlavným poslaním konferencie je, okrem prezentácií vedeckých a odborných prác študentov, rozšírenie ich vedomosti prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej diskusie. Sme veľmi radi, že táto odborná platforma umožňuje prezentovať vedecké projekty aj stredoškolákom. Naši žiaci dnes mali možnosť prezentovať svoj vlastný projekt pred auditórioum vysokoškolských študentov a v diskusii obhájiť výsledky projektu odpoveďami na otázky odborníkov nielen z TU KE, ale aj priamo z praxe.

     • KK SOČ - Adam Kovalčík získal 3.miesto

      Dňa 31.03.2023 sa v Košiciach uskutočnilo Krajské kolo SOČ, v ktorom v sedemnástich odboroch súťažilo 228 projektov.

      Našu školu reprezentovali štyria septimáni Adam, Kika, Simi, Veronika a Žany v piatich odboroch (viď príloha). Ísť do súťaže SOČ znamená, nájsť problém, nájsť riešenie a pretaviť riešenie do produktu. Tieto procesy je potrebné popísať v písomnej práci v predpísanom rozsahu a forme. Okrem toho si študenti musia pripraviť prezentáciu, prezentovať projekt a argumentačne obhájiť jeho opodstatnenie pred odbornou komisiou.

     • Sexta na KK SOČ

      Sextáni sa zúčastnili 31.03.2023 v role pozorovateľov na KK SOČ. Podľa vlastného záujmu si vyberali z ponuky prác v sedemnástich odboroch, tie, ktoré ich zaujímali. Cieľom dnešného pracovného popoludnia bolo vidieť stredoškolákov a ich nápady pretavené do projektov, pozorovať prezentácie v komunite študentov košického kraja. Návšteva KK SOČ sextánov obohatila o informácie z rôznych odborov, ktoré môžu byť v budúcnosti predmetom ich štúdia, alebo vlastného projektu.

     • Sexta v Štátnom divadle

      V pondelok 27.03.2023 sa sextáni v rámci predmetu Umenie a kultúra, vybrali spolu s triednou učiteľkou Mgr.Pliešovskou a Mgr.Olejárovou do Šátneho divadla v Košiciach. Študenti si vyskúšali spoločenskú etiketu v praxi a zabávali sa na hre Georga Bernarda Shawa - Pygmalion, podľa ktorej vznikol aj úspešný muzikál My Fair Lady. Skvelé predstavenie, skvelá atmosféra aj herecké výkony.

     • Odznak všestrannosti

      Naši žiaci z kvarty (Tomáš, Jiaqi), tercie (Peter, Darina), sekundy (Filip, Sofia) a prímy (Jozef, Viola) sa dňa 28.3.2023 pod vedením Mgr. Bodnára zúčastnili krajského kola odznaku všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor. Na tomto krajskom kole sme obsadili konečné 17. miesto z 33 zúčastnených škôl. Ďakujeme žiakom, ktorí nás hrdo reprezentovali a dosiahli pekný výsledok

     • Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

      Darinka Kolesárová, žiačka Tercie, sa v termíne 24.3.-26.3. 2023 zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise. Darinka súťažila vo svojej vekovej kategórii a aj medzi ženami. Vo svojej vekovej kategórii získala úžasné 1. miesto. A medzi ženami sa výrazne posunula v celkovom rebríčku žien na Slovensku. Darinke blahoželáme k perfektnému úspechu a držíme palce v ďalších súťažiach.

     • Kvarta - Bankov

      Žiakom Kvarty všetci držíme palce. Zajtra ich čaká Testovanie 9 2023. Od septembra tvrdo pracovali, spolu so svojimi učiteľmi, na rozvoji a upevnení vedomostí z matematiky a slovenského jazyka. Dnes absolvovali jarnú relaxačnú túru na Bankov. Kvarta, prajeme vám, nech je zajtrajší deň pre vás úspešný, ukážte, čo ste sa naučili. Ste šikovní, múdri a rozhľadení.

     • Maturantom tieto dni držíme palce

      Dnes naši maturanti spolu s Mgr.Bélohlávkom absolvovali relaxačnú túru. Do posledných dní tvrdo pracovali so svojimi učiteľmi na príprave pre úspešné absolvovanie EČ a PFIČ MS 2023. Dnes si vyvetrali hlavy, usporiadali myšlienky a vedomosti do správnych "šuflíkov" aby ich v dňoch 14. - 16.03.2023 vytiahli a správne zapísali do maturitných testov a slohov. Držte sa, ukážte čo je vo vás.

     • Eko Nádych pre Mladých a Mladších

      04.03.2023 boli naši septimáni Kika, Simi, Veronika, Sebo, Zlatko a Jakub v MŠ Dneperská. Simi a Kika overovali prakticky environmentálny program sebarozvoja medzi škôlkármi. Spolu so septimánmi, si deti vysadili vlastné semienka letničiek. O tieto sa budú sami starať v škôlke. V apríli ich naši študenti pod vedením Simi a Kiky vysadia na záhone, ktorý pre MŠ Dneperská vybudujeme. Dievčatá vyrobili pre škôlkárov aj pracovné zošity, v ktorých sú jednoduché pokusy, tajničky, osemsmerovky, bludiská a enviro nápady, ktoré môžu spolu s rodičmi realizovať. Cieľom tohto dlhodobého projektu je upriamiť pozornosť na ekosystém, v ktorom žijeme, pretože - HOVORÍ SA, ŽE TREBA ZANECHAŤ LEPŠIU PLANÉTU PRE BUDÚCU GENERÁCIU, podľa autoriek projektu JE TREBA ZANECHAŤ LEPŠIU GENERÁCIU PRE BUDÚCU PLANÉTU.

     • Hosť z Egypta

      V rámci prierezovej témy multikultúrna výchova sme na našej škole privítali možnosť mať besedu so sprievodcom slovenských turistov v Egypte, rodeným Egypťanom. Pán sprievodca nám prišiel porozprávať o tejto krajine z hľadiska histórie a geografie a pohotovo reagoval na zaujímavé otázky študentov. Bolo to pre nás veľmi podnetné a poučné stretnutie.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje