• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Robot víťazného "D1 Team-u" smeruje do Bratislavy

      Náš gymnaziálny "D1 Team" to opäť dokázal! Ako celkový víťaz regionálneho kola v Košiciach medzinárodnej robotickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge si ako jediný vybojoval vstupenku do celoslovenského kola tejto súťaže.

      V stredu 01.02.2023 sa na pôde Prirodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach konal regionálny turnaj medzinárodnej technologickej súťaže First Lego League. Témou aktuálnej sezóny 2022/23 je SUPERPOWERED. Počas nej sa tímy zameriavali na budúcnosť udržateľnej energie, skúmali, odkiaľ energia pochádza a ako sa distribuuje, skladuje a využíva – svoju kreativitu využili na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť. Náš Dneperský "D1 Team" v zložení - Adam, Nataša, Lucka, Arthur, Filip, Riško, Maxim, Damian a Theo sa celkovo umiestnil na 1. mieste a už o mesiac si svoje sily zmeria s najlepšími z najlepších v celoslovensko

     • No Backpack Day 2023

      Sextáni nám dali výzvu, ktorou chceli podporiť myšlienku No Backpack Day a upriamiť našu pozornosť na deti, ktoré žijú vo vylúčených oblastiach, vojnových zónach, vo vojnou zničených krajinách, v ťažko dostupných vysokohorských oblastiach, v regiónoch ohrozených cyklónmi a zemetraseniami. Deti, ktoré nemajú školskú aktovku a musia vymyslieť čím ju nahradia.

     • OZNAM O ÚPRAVE POPLATKU ZA STRAVU

      Vážení stravníci, rodičia študentov Súkromného gymnázia,

      Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1, Košice, Vám oznamuje, že od 01.01.2023 došlo k zvýšeniu

      nákupných cien potravín a úprave poplatku za stravu na jedno jedlo podľa vekových kategórií

      študentov, nasledovne:

      Poplatky za stravu od 01.01.2023_SG_Dneperská:

     • A víťazom Angličtinár roka 2022 sa stáva....

      Každoročne koncom novembra (30.11. 2022) sa naše gymnázium zapojilo pod vedením PK cudzích jazykov do jazykovej súťaže The BEST IN ENGLISH alias Angličtinár roka, a tak využíva príležitosť porovnať si svoje výsledky s ďalšími strednými školami doma na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 779 študentov z 34 krajín a zo 704 škôl. Tohtoročným víťazom sa stáva....KATARÍNA LEVICKÁ zo septimy, ktorá sa umiestnila v rámci sveta na 726 mieste a v rámci Slovenska na 115 mieste.

     • Sme hrdí, že Matej bol študentom nášho gymnázia

      Ing. Matej Gazda, TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022, z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia a ním navrhnutý nový model je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. V 2022 ho pozvali ako vedeckého pracovníka do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborná činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch. zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10952

     • Violka Hreňo boduje

      Naša študentka, prímanka Violka Hreňo trénuje športovú gymnastiku v klube Fusion Fitnes.

      V športovej gymnastike sa jej darí náramne a predchádzajúce víkendy reprezentovala Slovenskú republiku

      s takýmito úspechmi:

      27.11.2022 v Budapešti na Ritmuscsapatok Akrobatikus získala v spoločnej zostave zlatú medailu,

     • S Rusom o Rusku

      V súčasnosti určite nemáme každodennú možnosť rozhovoru s občanmi Ruskej federácie. Takáto
      príležitosť sa v deň Mikuláša naskytla našim žiakom tried sexta, septima a oktáva.

      Využili ju naplno a množstvom otázok zahrnuli nášho vzácneho hosťa Filippa Sedova, pôsobiaceho už
      dlhšiu dobu na Slovensku.

      Z diskusie s našimi gymnazistami vyplynula nádej, že Ukrajina bude čoskoro opäť krajinou, ktorá slobodne rozhoduje o svojom osude.

     • Geografická olympiáda

      V stredu 23. 11. 2022 sa uskutočnil 51. ročník Geografickej olympiády. V školskom online kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie.Postup do okresného kola si v kat. E vybojovali Marcus Koterle, Aoqi Sun, Liliana Kolcunová. V kat. F postupuje Samuel Pavlikovský, Samuel Buchanec, Theodor Šiňanský. Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Náboj Junior 2022

      V piatok 25.11.2022 sa uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR, ktorá je určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac gradujúcich úloh. Úlohy sú netradičné, náročné a vyžadujú veľkú dávku dôvtipu, logické myslenie, originálny prístup a efektívnu tímovú spoluprácu.

     • FiNNkvíz 2022

      Dňa 23.11.2022 sme sa zapojili do novej súťaže FiNNkvíz. Súťaž vyhlásila Nadácia NN ľuďom a bola
      plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. Našu školu reprezentovali Samuel Kvokačka, Max
      Pružinský a Filip Legath zo sexty a Miroslav Kolesár, Martin Luterančík, Roland Duch, Matúš Brndiar
      a Filip Fedič z kvinty. Všetci naši študenti boli úspešnými riešiteľmi Krajského kola. Najlepší výsledok
      dosiahol Samuel Kvokačka, ktorý sa umiestnil na krásnom 23.mieste z vyše 990 zapojených študentov
      Košického kraja. Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a Samkovi blahoželáme
      k najlepšiemu výsledku.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje