• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Švp - Expedícia Belianske Tatry

      V pondelok sme sa spolu s lesnými pedagógmi vyhrali na nenáročnú túru, aby sme sa zoznámili s okolím, naučili sa o živote vzácneho bobra, základné informácie o Belianskych Tatrách a zahrali hry so zameraním na ekológiu. Večer nám horský záchranár porozprával poučné zaujímavosti o práci horskej služby.

     • DofE - príprava cvičnej dobrodružnej expedície

      Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu, spoločne s nemeckým pedagógom a veľkým propagátorom zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom a vedúcim prvej úspešnej expedície na vrchol Everestu lordom Huntom.

      Prvotným cieľom programu bolo poskytnúť britským chlapcom, z ktorých mnohí prišli počas druhej svetovej vojny o svojich otcov, možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému, najmä v období medzi dokončením školskej dochádzky a nástupom na vojnu. Už dva roky po svojom založení bol program otvorený aj dievčatám a rýchlo sa rozšíril po celom svete. V roku 1980 sa posunutím horného vekového limitu na 24 rokov a zmenou niektorých kritérií ustanovil program DofE tak, ako je známy dnes. Následne bola v roku 1988 založená The Duke of Edinburgh's International Awards Association, ktorá podporuje fu

     • Prijímacie skúšky - 2.kolo

      Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, oznamuje uchádzačom o štúdium na našej škole, že:

      - počet voľných miest v osemročnom štúdiu je: 0

      - počet voľných miest v štvorročnom štúdiu je: 6

      Uchádzači o štvorročné štúdium, odošlú prostredníctvom EduPage elektronicky prihlášku do 14.06.2023.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20.06.2023

     • Klíma sa ťa týka - Tercia

      24.05.2023 sa terciáni zamýšľali nad budúcnosťou našej planéty. V ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde v rámci interaktívneho vzdelávacieho programu ,,Klíma sa Ťa týka" diskutovali o klimatických zmenách a klimatických prvkoch, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad týchto zmien. Rozprávali aj o klimatických prvkoch, ktoré sa nám podarilo vybudovať v našej školskej klimatickej záhrade a ich význame. Domov odchádzali nielen s vedomím, že klimatická kríza tu je a treba ju riešiť, ale aj s čerstvými bylinkami na prípravu čaju.

     • Športový deň

      Dňa 23.05.2023 sa žiaci Prímy - Kvarty zapojili do športových aktivít, ktoré pre nich zorganizovali naši učitelia TSV spolu s kvintánmi a 1.G, ktorí pomáhali pri rozhodovaní súťažných zápolení.

     • Prajeme všetko najlepšie, Oktáva

      23.05 a 24.05. 2023 sa na našej škole konali ÚFIČ MS 2023. Sedemnásť oktávanov predstupovalo pred skúšobnú maturitnú komisiu, aby prezentovali svoje vedomosti vo vybraných maturitných predmetoch. Dnes vám s hrdosťou oznamujeme, že sedmenásť študentov ukončilo vzdelávanie na našom gymnáziu úspešným vykonaním maturitnej skúšky, a to takto:

     • Kvarta, Kvinta a 1.G v Tatranskej Lesnej

      V tretí májový týždeň sa študenti tried Kvarta, Kvinta a 1.G zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lesnej. V rámci spoznávania tatranskej prírody študenti prebádali okolie Tatranskej Lesnej, Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a tiež absolvovali výstup k Vodopádom Studeného potoka, Bilikovej a Rainerovej chate. Taktiež si vyskúšali nočné hry a orientáciu v lese ako aj rôzne logické a kvízové súťaže a na záver sa zregenerovali v akvaparku AquaCity Poprad.

     • SPPravme To - Sexta má svoj záhon

      Dňa 19.05.2023 strávili Sextáni tri hodiny kreovaním a výstavbou vlastného záhona. Venovali svoj čas rozvoju troch úrovní: 1. zlepšiť ovzdušie v priestore pred budovou školy, 2. nadizajnovať pozemok tak, aby mal výtvarno-funkčný zmysel, 3. darovať vlastný čas všetkým, ktorí denne okolo verejného pozemku pred budovou školy chodia. Dobrá práca, Sexta

     • Deň otvorených záhrad

      V piatok, 21.04.2023 sa dvere našej školskej záhrady otvorili nielen pre našich žiakov, ale aj pre dospelých návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sa nám v nej zatiaľ podarilo vybudovať. Po záhrade ich sprevádzali vyškolení sprievodcovia Noemi Vašigová a Alex Vysokai z tercie a ukázali im napr. ovocný sad, kvetinovú lúku, jedlý les, či bylinkové záhony a vysvetlili ako tieto prvky pomáhajú klíme.

     • SPPravme To ... a spravili to Kvinta, 1.G a Sexta

      28.04.2023 Kvinta a 1.G vysadili svoj dlho upravovaný záhon, ktorý týždne zbavovali urputných invazívnych ľalioviek. V stredu 26.04.2023 si študenti v záhradníctve nakúpili nové rastlinky, ktoré vysadili spolu s letničkami, ktoré si vlastnoručne dopestovali v triede, v čase 02 - 04/2023.

      Sextáni sa rozhodli, že chcú mať tiež vlastný záhon, a dnes a pustili do boja s ľaliovkami. Záhon si vyčistili a je pred nimi v blízkej budúcnosti, nová výsadba.

     • Keď dnes stretnete šišku, bude určite zatvorená

      Kvarta v laboratórnom experimente simulovala správanie šišky vo vlhkom a suchom počasí. Šišky ihličnanov sú za vlhka zatvorené a za sucha otvorené. Otváranie a zatváranie šišiek spôsobujú hygroskopické pohyby. Princíp týchto pohybov je spôsobený dvomi typmi polysacharidov ktoré vo vode len napučiavajú. Podstata spočíva v tom, že bunkové steny na vonkajšej strane šupiny šišky sú tvorené hemicelulózami a preto prijímajú viac vody, ako vnútorné celulózové šupiny. Keď šiška schne, vonkajšie časti strácajú vodu rýchlejšie ako vnútorné a šiška sa otvorí. (Mr celulóza = 2*Mr hemicelulóza)

     • KK Olympiáda kritického myslenia

      Dňa 28.03.2023 reprezentovali našu školu žiaci kvinty, 1.G, sexty a septimy v krajskom kole Olympiády kritického myslenia.

      Z krajského kola postúpili do celoslovenského kola traja žiaci. Najlepšie výsledky v súťazi dosiahli títo naši žiaci:

      kategória 1 - 103 žiakov:

      10.miesto - Samuel Tomčo,

      25. miesto - Šimon Behun,

     • Deň narcisov

      20. apríla študenti Kvinty a Septimy pomáhali, ako dobrovoľníci v rámci verejno – prospešnej zbierky na pomoc a podporu ľuďom trpacim onkologickým ochorením organizovanej Ligou proti rakovine. Pripomenuli nám všetkým, aké dôležité je dokázať sa pozrieť na život aj z druhej strany a pomôcť ľuďom , ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. Ďakujeme im aj Vám všetkým, ktorí ste boli solidárni a pripli si kvet narcisu.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje