• Precvičili sme si mozgové závity

     • V škole aj v živote sú tie najjednoduchšie riešenia častokrát lepšie než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde nie je. Nuž, niekedy nie je na škodu zapojiť svojskú logiku, sedliacky rozum a oprášiť aj vedomosti zo školských lavíc.Mozgové závity a šikovné prsty si mohli naši žiaci precvičiť v štvrtok 17.12.2020 pri riešení rôznych logických úloh. Bola medzi nimi aj známa Einsteinova hádanka, ktorú podľa neho vraj dokážu vyriešiť iba 2% populácie - dneperskí žiaci s tým nemali žiaden problém, zvládli to hravou zadnou. Logiku a šikovnosť prstov potrénovali pri hádankách so špajchľami a strihaní Möbiovho pásu. Postreh si overili pri hre "elektrika", v ktorej signál šírili tľapkaním - je to o niečo pomalšie, ako elektro-magnetický signál, ale zábavy je pri tľapkaní určite viac. Konštruktérske schopnosti prejavili v leteckej polhodinke, ktorá začala tvorbou lietadiel rôznej konštrukcie z papiera, ich zalietavaním a nakoniec súťažou na presnosť pristátia. Deň v škole ukončili úspešným vylúštením Sudoku.Počasie nám síce neprialo, ale zo školy aj tak dneperčatá odchádzali s dobrou náladou.

     • Mirka Kuľková a septima vytvárali hoaxy

     • Dnes sa žiaci septimy zúčastnili workshopu s Mirkou Kuľkovou zo Starportu na tému "Rozvoj mediálnej gramotnosti". ŽIaci z nižších ročníkov sa snažili identifikovať kritériá podľa ktorých dokážeme odlíšiť kriticky fakty od názorov. My, septimáni sme pokročili a išli na to opačne. Zahrali sme sa na konšpirátorov. Dozvedeli sme sa  ako sa dajú rozpoznať falošné správy. Taktiež nám Mirka popísala rôzne znaky hoaxov a diskutovali sme o známych príkladoch. Neskôr sme si mohli vytvoriť vlastnú nepravdivú správu, ktorá by odrážala najčastejšie a najpopulárnejšie témy súčasného obdobia. Dnešný workshop nás viedol k hlbšiemu zamysleniu sa vo vzťahu ku  kritickému  príjmaniu rôznych informácií.

     • Vedomostný kvíz AJ-MAT-BIO-SVK-USA

     • 16.12.2020 sme sa prešli popri Hornáde. Počasie nám síce neprialo, ale teplý čaj v škole to napravil. Rozdelili sme sa do troch tímov a súťažili sme vo vedomostnom kvíze, ktorý prevetral naše vedomosti v témach: AJ, matematika, ľudské telo, Slovensko, USA. 

     • Čo je to za jazero? Aha, veď je to naše Jazero

     • Aj s takouto otázkou sa stretli naši gymnazisti v dnešný druhý školský deň súc „odlepení“ od monitorov počítačov a užívajúc si konečne prítomnosť spolužiakov, kamarátov, rovesníkov. Aj keď sa dnes slniečku nedarilo presadiť a bolo sychravo, ako sa na 15. december patrí, nebránilo nám to v tom, aby sme si užili príjemnými rozhovormi naplnenú prechádzku okolo Jazera. Všetci si pozorne všímali školu a jej okolie. Bola to totiž jedna z avizovaných tém v našom dnešnom kvízovom predpoludní. Nebolo to zas až také jednoduché – otázky bolo treba na chodbách a v triedach najprv nájsť, potom zaloviť v pamäti v priečinkoch zvaných dejepis a občianska náuka a napokon bolo treba aj čítať – a to nie len tak, ale s porozumením. Dievčatá zo sexty dnes podporil aj Samo a opäť boli skvelou organizačnou pomocou , priam pravou rukou učiteľov. Sladká odmena po skvelo strávenom dni si napokon našla svoje zaslúžené miesto u všetkých zúčastnených.
       

     • Čo je najväčší poklad dneperskej?

     • Dnes, 14.12.2020 súťažili žiaci prímy - tercie v hre "Čo je najväčší poklad dneperskej?" Slniečko nám prialo. Sextánky Baška, Mirka a Romanka vymenili na chvíľu pozície študentiek za profesorské. Viedli žiakov na stanovištiach a v rozstrele si pripravili pre nich experimenty, ktorých riešenia určili celkovú víťazku, ktorou sa stala Laura Šimová :) Výborný deň pre všetkých zúčastnených. Naše oči si na chvíľu odpočinuli od monitorov,  čerstvý vzduch nám prevetral "šedé bunky mozgové", slniečko nám pomohlo prostredníctvom UVB z provitamínu 7-dehydrocholesterolu endogénnou reakciou v koži produkovať vitamín D3.  Aby sme nezabudli - viete čo je najväčší poklad dneperskej? Ste to vy, naše deti. Bez vás by dneperská nebola dneperskou, školou do ktorej radi chodíme. 

     • Matematická Pytagoriáda 2020

     • Dňa 10.12.2020 sme súťažili v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda takto:

      kategória P6 - trieda Príma: zúčastnilo sa 8 žiakov, z toho úspešní: 4

      kategória P7 - trieda Sekunda - zúčastnilo sa 5 žiakov, z toho úspešní: 3

      Úspešní riešitelia boli:

      Darina Kolesárová

      LilianaKolcunová

      Daniel Justin

      Zuzana Justinová

      NoemiVašigová

      Nataša Kovalčíková

      Natália Tornauerová

       

      Gratulujeme !

       

       

      Organizátor súťaže je Iuventa, Slovenský inštitút mládeže

      https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT.alej

     • Teoretické fyzikálne modely a ich simulácie

     • Na dnešnej on-line besede sme sa stretli s prof.RNDr. Milanom Žukovičom, spolugarantom doktorandského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Teoretická fyzika. Jeho predchádzajúce akademické pôsobiská boli Slovenská akadémia vied, Technická Univerzita v Košiciach, Univerzita Kyushu v Japonsku a Technická univerzita Kréty v Grécku.  Zistili sme, že časticové správanie a fyzikálne zákonitosti  implementujú fyzici do simulácií dnes prakticky vo všetkých odboroch. Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií. 

     • Internetová matematická olympiáda

     • V utorok 24.novembra 2020 sme sa zúčastnili 13.ročníka internetovej matematickej olympiády,

      v ktorej súťažilo 118 tímov z Čiech a Slovenska.

       

      Našu školu reprezentovali dva tímy:

      Tím septimánov sa umiestnil celkovo na 38.mieste, v rámci Slovenska na 15.mieste a v rámci Košického kraja na 3.mieste. V tíme spolupracovali:

      Matej Olekšák 

      Michal Novák 

      Frederik Tóth 

      Jakub Tomáš Palovčík

      Ondrej Varga

      Marek Fekete

      Oliver Poliačik

       

      Tím sextánovsa umiestnil celkovo na 118.mieste, v rámci Slovenska na 46.mieste a v rámci Košického kraja na 6.mieste. V tíme spolupracovali

      Róbert Švihla

      Martin Doro

      Róbert Lukač

      Miriam Melišová

      Jakub Regenda

      Patrik Žihala

      Peter Šafranko

       

      Srdečne gratulujeme !

      Súťaž organizoval Ústav matematiky,  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brne

      https://matholymp.fme.vutbr.cz

     • Matematická súťaž Attomat

     • 27.11.2020 sme sa zúčastnili individuálnej matematickej súťaže Attomat, kde sme uspeli takto:

      Natália Tornauerová (Prima): 54/10    umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

       

      LilianaKolcunová(Sekunda): 48/4      umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

      Dievčatá, skvelé ste,srdečne gratulujeme !

      Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp.

      Prímu až Kvartu OG.  Súťaž organizuje nezisková organizácie P-MAT so sídlom Bratislave

     • Všetko môže byť inak, ako sa na prvý pohľad zdá ...

     • V piatok 4.12. 2020 po vzore sexty a kvinty, aj  žiaci kvarty  diskutovali s Miroslavou Kuľkovou v rámci workshopu združenia Starport. Názorne a vecne im ukázala potrebu kritického prístupu k médiami prinášaným informáciám. Uvedomujeme si, že nie je dôležité len byť informovaný, ale aj disponovať informáciami objektívnymi. Ďakujeme za podnetnú a rozvíjajúcu hodinu.