• Čo je to Dneperská obývačka?

     • Žiaci Sexty a 2.G si v rámci projektovej hodiny vytvorili dočasné  reklamné štúdiá. Ich cieľom je natočiť pre vás krátky film o nových funkcionalitách našej obývačky. Scenáre majú pripravené, režiséri, kameramani a účinkujúci započali filmové práce. 

     • pbl/ESET - protichodné cesty sa musia niekde stretnúť

     • Dňa 27.03.2024 ukončujeme praktické práce na projekte Ako zlepšiť ekosystém našej školy. Študenti zapojení do projektu dokončujú záverečné umelecké dielo. Nosnou myšlienkou nášho konceptu je vyrušiť vás vo vašej komfortnej zóne a zneistiť vaše zvyčajné spôsoby vnímania. Svet je miesto, ktoré vzniká a existuje z veľkej časti v našich predstavách. Uhol pohľadu je priestorom zneistenia, ale aj novej skúsenosti. Je to priestor, ktorý má potenciál na chyby, zmeny nastavenia, narušenie stereotypov a obmedzenie strachu. Ak si nedočítate text v učebnici, literárne dielo, otázku, zadanie, textovú správu, nevenujete čas pozorovaniu obrazu, správate sa podobne,  ako keby ste piekli niekým cudzím zjednodušený recept na Sacherovu tortu. Už to nie je sacherka, len jej derivát. 

     • pbl/ESET - všetko má svoj čas

     • Už sme neverili, že vyrastú, a mysleli sme si, že zemina pôjde s listami do kompostu. Príroda nám ukazuje, že to dáva aj v neštandardných  podmienkach. Prvé redkvičky rastú v sekunde, v zborovni a v kvinte/1.G. Dáme im ešte čas, a veríme, že aj v ostatných triedach sa  rozbehnú.

     • pbl/ESET - AMU funguje

     • Nataša Kovalčíková, žiačka Kvinty  vyrobila a naprogramovala tri meracie stanice  AMU, s cieľom zaznamenávať a vyhodnocovať hodnoty CO2, CO, vlhkosť a teplotu/limitné hodnoty. Nataša AMU umiestnila  v zborovni gymnázia. Ďalšie dve meracie stanice umiestni v školskej kuchyny a v triede Sexta/2.G.  Natašin systém zbiera dáta z troch rôznych miest, ukladá ich na server, ktorý si Naty vyrobila.  S dátami vieme pracovať, tieto prostredníctvom iných funkcionalít  vyhodnocovať a riešiť aj prostredníctvom grafov. Je zaujímavé vidieť na konkrétnych dátach, ako sa mení množstvo napr CO2 vo vzduchu v miestnosti v závislosti od množstva ľudí, teploty a vlhkosti vzduchu. Tento program umožňuje získavať odpovede na množstvo otázok, ktoré sme si začali klásť vo chvíli, keď sme dnes pozorovali meniace sa informácie z AMU. Srdečne ďakujeme mentorovi projektu Tiborovi Radačovskému zGlobalLogic a tiež Adamovi Kovalčíkovi, ktorý v závere mentorsky spolupracoval s Naty  na vyriešení problému cesty dát AMU - server - monitor

     • OČAP: Príma - Septima

     • Prvý jarný deň sme privítali tak, ako sa patrí - v prírode. Objednali sme si počasie a vybrali sme sa kochať výhľadom na Košice zo Sla*kovského štítu. Študenti prímy až septimy rozhýbali svoje "zimné kosti" a ukázali nám: never, never give up!

     • pbl/ESET finišujeme

     • Dňa 20.03.2024 sme mali projektový deň, postupne finišujeme. Žiaci kvinty, 1.G, 2.G a sexty, ktorí sa zapojili do súťažnej výzvy, dnes celý deň pracovali a doťahovali detaily produktov mikrotímov, ktoré si sami navrhli a  realizovali s finančnou pomocou,  úspešného mikrograntu dvoch našich učiteľov, donora Nadácia ZSE. Vkladom našich žiakov do úspešnej realizácie projektu bol  ich vlastný, dobrovoľne venovaný čas (11/2023 - 03/2024) pretavený do diskusií, kreatívnych nápadov a ich tvrdej práce v prospech komunity. Veľmi pekne ďakujeme p.Lukáčovi za čas, ktorý nám venoval a spolu s Peťom vyrobili box určený na zber papiera. Súčasne ďakujeme RNDr.Bosákovi za finančný príspevok na nákup sedačky. Keď si sadnete do našej školskej obývačky a budete pozorovať naše abstrakto-dadaistické  umelecké dielo, viďte vašimi očami príbeh, ktorý sme vám chceli vyrozprávať. 

     • pbl/ESET - Redkvičky

     • Pestujeme/te redkvičky, pozorujeme rast, vidíme rôzne výsledky, porovnávame svetelnosť, hlbku zeminy vo vedierkach a hľadáme odpovede na Prečo? Ako? Kde? Čo?

     • Futsalový turnaj 2024

     • Dňa 7.3.2024 sa naša škola zúčastnila futsaloveho turnaja s názvom Podpor pohyb CUP. Školu reprezentoval výber chlapcov z Gymnázia a Základnej školy.  

      Družstvo tvorili títo chlapci: Peter Žiak, Daniel Kozák, Yacoub Kolesár (Gymnázium), Lukáš Palenčár a Tomáš Maďar (ZŠ). V oklieštenej zostave sme na turnaji obsadili 3. miesto zo 16 prihlásených škôl. Týmto dosiahnutým výsledkom sme sa stali treťou najlepšou školou v Košiciach vo futsale. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov. 

     • PBL/ESET - Sexta, 2.G - BOOK SHARING

     • Pripravili sme pre vás priestor na zdieľanie kníh - prines a vezmi. Ak máte doma knihy, ktoré ste už prečítali a chcete ich posunúť, prineste ich. Ak uvidíte v polici knihu, ktorá vás zaujala, vezmite si ju. 

      Čítanie kníh posilňuje takmer všetky oblasti myslenia. Zvyšuje našu jazykovú gramotnosť, čo má za následok, že vieme lepšie formulovať vety a obohacuje sa naša slovná zásoba. Veľký vplyv má čítanie aj na gramaticky správne vnímanie slov. Aj preto ľudia, ktorí veľa čítajú sú inteligentnejší, vedia sa lepšie vyjadrovať a majú lepší písomný prejav. 

     • EkoSexta2G

     • V septembri sme spolu vysadili desiatky cibúľ hortenzií, narcisov a tulipánov. Dnes im Sexta a 2.G odkryla perinu z lístia.