• Nemôžu urobiť všetko, ale môžu urobiť niečo - tercia

     • A preto žiaci Tercie pripravili zbierku pre útulok pre zvieratká v Haniske. Žiaci priniesli pamsky, granule, deky, uteráky a čistiace prostriedky. Naúpili si ingreidencie a v školskej kuchynke, dňa 15.12.2023 upiekli keksíky pre psíkov a muffiny pre ľudí. ktorí sa o psíkov v útulku dobrovoľne starajú. Všetko osobne doručili do útulku, psíkom venovali svoj čas a lásku. Zamestnanci utulku boli VEĽMI milo prekvapení muffinmi, ktoré im chutili. Poďakovali a pochválili našich terciánov.

       Veľká poklona, Tercia.  Veľké poďakovanie Radke, ktorá celú aktivitu zorganizovala. 

     • Poďme spoločne meniť svet - kvinta, sexta, 1.G, 2.G

     • Nadácia ESET spolu s občianskym združením BUILD Slovensko, prináša v školskom roku 2023/2024  pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBLMedzinárodný festival STARMUS prichádza na Slovensko a v dňoch 12. – 17. mája 2024 bude Bratislava miestom stretnutia najväčších svetových vedeckých kapacít, laureátov Nobelovej ceny, astronautov aj svetoznámych umelcov a hudobníkov. Festival Starmus je hlavným partnerom PBL Výzvy. Témou festivalu, oslavy spojenia vedy a umenia, je vo svojom siedmom ročníku „Budúcnosť našej domovskej planéty“.  Tím žiakov 1.G, 2.G, Kvinty a Sexty,  dňa 15.12.2023, odoslaním vlastného projektového zámeru Kvalitné prostredie = kvalitné vzdelanie vstúpil do tejto súťaže, a bude riešiť čiastkové aktivity, ktoré si v projekte nadizajnovali. 

     • Best in English 2023

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English 2023 sa konala 20.novembra 2023, avšak konečné výsledky a vyhodnotenie boli zverejnené až koncom decembra. Táto nesmierne populárna súťaž pozostáva z otázok zameraných na preverenie jazykových vedomostí a zručností stredoškolákov na celom svete. Online test obsahoval úlohy na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením a tento rok sa ho zúčastnilo 22 779 študentov stredných škôl z 34 rôznych krajín.

       

      Našu školu reprezentovali študenti sexty, septimy a oktávy. Pred odchodom na vianočné prázdniny sa oboznámme s najlepšími angličtinármi:

       

      1. Katarína Levická 86%

      2. Samuel Kolcun - 83%

      3. Max Pružinský - 82%

      4. Adam Kovalčík - 81%

      5. Michal Regenda - 78%

      6. Tomáš Paternák 77%

      7.Bruno Rod 76%

      8. Adam Vrba - 72%

      Žaneta Vadelová-70%

      Srdečne blahoželáme našim víťazom a ďakujeme všetkým študentom, ktorí si prišli overiť svoje jazykové zručnosti a reprezentovať našu školu.

       

      PK cudzích jazykov

     • Stužková slávnosť 2023

     • 1.decembra 2023 sme sa zúčastnili na Stužkovej slávnosti Oktávy. Triedna profesorka Mgr.Hana Laktičová slávnostne odovzdala svojim žiakom zelenú stužku, symbol mladosti a nádeje. Študenti nás viedli slávnostným večerom, ktorý bol veľmi príjemným a milým stretnutím rodičov, študentov a ich učiteľov. Naši Oktaváni si zaslúžia naše poďakovanie za ich prístup k vzdelávaniu a k mimoškolským aktivitám, ktoré realizovali jednak ako jednotlivci a jednak ako tím. Pomohli na našej škole vytvoriť úplne nové postupy smerom k dobrovoľníctvu a solidarite s mladšími ročníkmi. Zapojili sa do súťaží a projektov SOČ, DofE, FLL, AMAVET, OKM, ECDL, Fyzikálny náboj,  matematické a environmentálne súťaže. Našu školu reprezentovali na univerzitách, nielen na Slovensku prostredníctvom ŠVOČ,  ale tiež na dlhodobej  stáži v Prahe, či európskej environmentálnej súťaži v Brne. Tím Oktáva začal pretvárať v rámci dobrovoľníctva verejný priestor pred budovou školy a niet väčšieho ocenenia ako fakt, že strhli aj ďalšie ročníky, ktoré sa k ich iniciatíve pridali realizáciou vlastných záhonov. Keď sa pozrieme na Oktávu, vidíme nielen budúcich inžinierov, vedcov, umelcov, programátorov, ekonómov, právnikov, učiteľov, kreatívcov, a podnikateľov, ale vidíme predovšetkýcm milých a láskavých ľudí s veľkým srdcom a obrovským potenciálom. Drahí naši Oktaváni, ďakujeme Vám za krásny večer. Prajeme Vám veľa síl a chuti do práce, ktorá Vás čaká pred najdôležitejšou skúškou, ktorá zavŕši Vaše štúdium na našom gymnáziu - obhájiť Vaše štúdium úspešnou maturitnou skúškou.

     • Mikuláš 2023

     • Niektorý deň v škole sme sa so Šimonom rozprávali o tom,  že by bolo dosť cool, keby prišiel Mikuláš na gymnázium. A bolo by ešte viac cool, keby sme ho robili my. Minulý rok na Mikuláša sme chodili neoficiálne po niektorých triedach,  rozdávali sme arašidy a nečakane nás to extrémne bavilo. Tento rok sa Šimon rozhodol ísť za vedením gymnázia. Požiadal o podporu  a vyšlo to. Takže tento rok sme to už robili oficiálne. Všetci štyria sme si to tento rok veľmi užili.  Sme veľmi radi zato že si to s nami užili všetci učitelia aj žiaci. Myslím si že na tohto Mikuláša určite budeme spolu všetci spomínať ešte dlho a na ďalší rok si to určite chceme znova zopakovať. Ďakujeme,že ste sa pridali a urobili super atmosféru.

      Gratulujeme víťazom, ktorých vybrať bolo extrémne ťažké, lebo snažili ste sa všetci.

      Najvianočnejšie nadizajnovaná trieda: PRÍMA

      Najviac mikulášsky nastajlovaní žiaci: SEXTA

      Organizátori: Simi,Samko,Filip,Šimon/Kvarta

       

     • Mikulášska súťaž - vyzývateľ Kvarta

     • Milí spolužiaci a učitelia,

      v prvom adventnom týždní najkrajšieho zimného mesiaca,  sme si pre Vás pripravili súťaž. Inšpiráciou našej výzvy pre nás bola Sexta a 1.G, ktorí v našej škole zorganizovali úspešný Halloween 2023. Našim cieľom je podporiť vianočného ducha v Mikulášsky deň a preto vyhlasujeme súťaž:

      Termín súťaže: 06.12.2023

      Čo budeme hodnotiť?

      1. Trieda/výzdoba: atmosféra vianočnej výzdoby v triede, vianočný duch triedy prostredníctvom vianočnej výzdoby, kreatívna výzdoba, výzdoba, ktorá má myšlienku

      2. Trieda/žiaci: spolužiaci Prímy -Oktávy,  podporte Mikulášsky deň a oblečte sa civilne, avšak použite čo najviac vianočných farieb a vlastných kreatívnych nápadov, hodnotiť budeme triedu v ktorej je čo najviac žiakov s  kreatívnym nápadom. 

      Kedy budeme hodnotiť?

      2. VH- Príma, Kvarta a Tercia

      3. VH- Sekunda, Sexta+2.G

      4. VH- Septima

      5. VH- Kvinta+1.G, Oktáva

      Veľké vyhodnotenie súťaže bude v Dneperskej obývačke (školská chodba) o 12:20

      Organizátori: Šimon, Simonka, Samko a Filip