• Krajské kolo - Dejepisná olympiáda

     • V piatok 19.4. 2024 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ Košice prebiehalo krajské kolo dejepisnej olympiády. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu zameraného na komplexné znalosti histórie a obhajoby práce napísanej na určenú tému. Témou bola : Migrácia - ,, svet v pohybe ". Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková, študentka kvinty. Vo svojej práci opísala život nemeckej menšiny na Spiši a jej nemalú úlohu, ktorú zohrala pri rozvoji tohto regiónu. Nataša úspešne svoju prácu prezentovala a bravúrne zvládla aj test. Natašine umiestnenie si veľmi vážime aj preto, že v tejto súťaži nie sú vekové kategórie a žiak musí zvládnuť učivo celého gymnázia. V náročnej konkurencii získala 3. miesto a k  dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme.

     • Deň narcisov 2024 - rozvoj dobrovoľníctva a solidarity

     • Naša škola sa aj tento  rok rozhodla podporiť zbierku organizovanú „Ligou  proti rakovine".  Žiaci  kvinty  sa 18.4.2024  stali dobrovoľníkmi a  podporili túto krásnu myšlienku. Liga proti rakovine SR je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. ". Sme rady, že aj my sme mohli byť súčasťou tohto veľkého výnimočného projektu.

     • Naši žiaci spojili príjemné s užitočným - rozvoj športového ducha a dobrovoľníctva

     • V sobotu dňa 20.4.2024 sa žiaci našej školy zo septimy a oktávy opäť zúčastnili v rámci blokovej výučby výletu do Slovenského krásu. Naša trasa nabrala reálne kontúry a nepokazilo ju ani počasie. Vlakom sme sa dostali do Turne nad Bodvou a odtiaľ už po vlastných na Turniansky hrad. Popri turistike sme pomohli aj dobrej a správnej veci, keď sme sa všetci zapojili do vynášky stavebného materiálu na hrad. Odtiaľto sme si to peši namierili na Hájske vodopády. V rámci prechádzky sme “zablúdili” do dediny Háj, kde sme si nemohli nechať újsť pohľad na sochu anjela, ktorou je táto dedina preslávená. Socha “hájskeho” anjela bola použitá v americkom filme - Za nepriateľskú líniou. Bol to príjemne strávený deň, v príjemnom prostredí. Tešíme sa aj nabudúce.

     • Matematická olympiáda - Príma a Sekunda

     • Žiaci Samuel Brotka a Aleš Hlaváč z prímy, Jozef Michalec, Maroš Antolík a Oliver Špilár zo sekundy sa v tomto šk.roku pustili do boja s úlohami matematickej olympiády. Prebojovali sa z domáceho do školského kola, zo školského do okresného kola. Úlohy v okresnom kole boli náročné, avšak Samko Brotka a Jožko Michalec dokázali byť úspešnými riešiteľmi aj v tomto kole a umiestnili sa na krásnom 6.tom mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že robia dobré meno škole.

       

       

       

     • Divadlo Jonáša Záborského - ŤAPÁKOVCI

     • 15.04.2024 žiaci Kvinty - Septimy navštívili prešovské divadlo  Jonáša Záborského, aby zhliadli veselohru Ťapákovci, ktorú  na motívy novely Boženy Slančíkovej Timravy napísal Silvester Lavrík.

      Malý svet lenivej ťapákovskej rodiny prevráti Iľa a jej nové móresy. Koľko lenivosti sa zmestí do jednej rodiny, koľko nelásky sa dá uniesť, koľko vlastného smútku prehryznúť, koľko oviec rozumne nakúpiť a koľko modlitieb vyprosiť aj pre Anču Zmiju? Známe postavy jednej z najznámejších noviel Ťapákovci sa vrátili na prešovské javisko po viac ako 35 rokoch a teraz v netradičnej novej úprave.

     • Online stretnutie s kamošmi z Krakowa

     • Poveľkonočný aprílový týždeň sa žiaci prímy a sekundy mali možnosť nanovo online stretnúť
      s online kamošmi z Krakowskej školy. Po intenzívnej komunikácii prostredníctvom e mailov
      a správ sme sa tentoraz porozprávali a odprezentovali naše národné jedlá – žiaci si vymenili
      svoje postrehy a každopádne dozvedeli sme sa A naučili sme niečo nové. Komunikačným
      jazykom bola aj tentoraz angličtina čím žiaci mali možnosť nadobudnúť zručnosť rýchlej
      a pohotovej reakcie.
      Zlatú bodku nášho stretnutia uzatvoril kvíz z poľskej a slovenskej národnej kuchyne, ktorý
      mal pozitívny ohlas a obe strany si ho s veľkou zábavou užili.
      Tešíme sa na koncomájové stretnutie a na ďalší balíček nových poznatkov zo zahraničia.

     • Krajské kolo OKM

     • Naši žiaci, úspešní riešitelia školského kola a postúpivší do krajského kola, súťažili spolu so spolužiami SŠ v Olympiáde kritického myslenia. Najlepší traja žiaci z krajského kola postúpili na celoslovenské finále.

      Úlohou OKM je rozvoj kritického myslenia a žiaci riešia tieto oblasti: 

      Over obrázok

      Over rebríček

      Over článok

      Porovnaj ideologické pozície organizácie

      Over historický článok

      Over tweetOver TikTok video

      Over text pesničky

      Nájdi zdroj správy

      Interpretácia grafu - PISA

      Interpretácia grafu - DEKK

      Korelácia a kauzalita

      Interpretácia prieskumu

      Argumentačné chyby v texte

      Vedecké pojmy

      Argumentácia s influencerom

      Argumentácia so súdnym rozhodnutím

       

      Naši žiaci s najlepším umiestnením a titulom "úspešný riešiteľ" sú:

      kategória 1 (1.a 2.ročník, kvinta a sexta SŠ):

      Matúš Brndiar - úspešný riešiteľ,  70%

       

      kategória 2 (3.a 4.ročník, septima a oktáva SŠ):

      Adam Kovalčík - úspešný riešiteľ,  71%

      Adam Vrba - úspešný riešiteľ, 62%

      Oliver Fejczo - úspešný riešiteľ,  60,3%

      Samuel Tomčo - úspešný riešiteľ, 58%

       

     • Olympijský odznak zdatnosti

     • Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola súťaže “Olympijský odznak všestrannosti”. Konkurencia bola veľká, súťažilo 40 škôl z celého Košického kraja. Žiaci sa umiestnili na 33. mieste. Ďakujeme! 

     • Zážitkové učenie histórie

     • Źiaci primy až kvarty sa zúčastnili v utorok 9.4.2024, štylizovanej hodiny dejepisu z cyklu – CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU : Od Sama po Štefana v podaní šermiarsko – divadelnej skupiny Via Historica. Mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty z našich národných dejín.

     • DofE - školenie Červeného kríža

     • Žiaci kvinty, 1.G a sexty, zapojení do súťaže o bronzový a strieborný odznak vojvodu z Edinburghu, absolvovali dňa 03.04.2024 povinný kurz 1.pomoci. Tento kurz im dal nové zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy. 

     • pbl/ESET: Žiak učiteľom a učiteľ žiakom

     • 27.03.2024 si študentská rada našej školy pripravila pri príležitosti Dňa učiteľov, pre nás prekvapenie. Žiaci a učitelia si vymenili roly. Bolo zaujímavé byť opäť žiakom. Bolo zaujímavé byť učiteľom.