• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Geografická olympiáda

      V piatok 19. 1. 2024 sa uskutočnil 52. ročník Geografickej olympiády. V školskom online kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie.Postup do okresného kola si v kat. E vybojovali Laura Behunová, Noemi Vašigová, Šimon Doro. V kat. F postupuje Jozef Michalec, Aleš Hlaváč a Oliver Špilár. Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Poďme spoločne meniť svet - kvinta, sexta, 1.G, 2.G

      Nadácia ESET spolu s občianskym združením BUILD Slovensko, prináša v školskom roku 2023/2024 pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBL. Medzinárodný festival STARMUS prichádza na Slovensko a v dňoch 12. – 17. mája 2024 bude Bratislava miestom stretnutia najväčších svetových vedeckých kapacít, laureátov Nobelovej ceny, astronautov aj svetoznámych umelcov a hudobníkov. Festival Starmus je hlavným partnerom PBL Výzvy. Témou festivalu, oslavy spojenia vedy a umenia, je vo svojom siedmom ročníku „Budúcnosť našej domovskej planéty“. Tím žiakov 1.G, 2.G, Kvinty a Sexty, dňa 15.12.2023, odoslaním vlastného projektového zámeru Kvalitné prostredie = kvalitné vzdelanie vstúpil do tejto súťaže, a bude riešiť čiastkové aktivity, ktoré si v projekte nadizajnovali.

     • Best in English 2023

      Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English 2023 sa konala 20.novembra 2023, avšak konečné výsledky a vyhodnotenie boli zverejnené až koncom decembra. Táto nesmierne populárna súťaž pozostáva z otázok zameraných na preverenie jazykových vedomostí a zručností stredoškolákov na celom svete. Online test obsahoval úlohy na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením a tento rok sa ho zúčastnilo 22 779 študentov stredných škôl z 34 rôznych krajín.

     • Stužková slávnosť 2023

      1.decembra 2023 sme sa zúčastnili na Stužkovej slávnosti Oktávy. Triedna profesorka Mgr.Hana Laktičová slávnostne odovzdala svojim žiakom zelenú stužku, symbol mladosti a nádeje. Študenti nás viedli slávnostným večerom, ktorý bol veľmi príjemným a milým stretnutím rodičov, študentov a ich učiteľov. Naši Oktaváni si zaslúžia naše poďakovanie za ich prístup k vzdelávaniu a k mimoškolským aktivitám, ktoré realizovali jednak ako jednotlivci a jednak ako tím. Pomohli na našej škole vytvoriť úplne nové postupy smerom k dobrovoľníctvu a solidarite s mladšími ročníkmi. Zapojili sa do súťaží a projektov SOČ, DofE, FLL, AMAVET, OKM, ECDL, Fyzikálny náboj, matematické a environmentálne súťaže. Našu školu reprezentovali na univerzitách, nielen na Slovensku prostredníctvom ŠVOČ, ale tiež na dlhodobej stáži v Prahe, či európskej environmentálnej súťaži v Brne. Tím Oktáva začal pretvárať v rámci dob

     • Mikuláš 2023

      Niektorý deň v škole sme sa so Šimonom rozprávali o tom, že by bolo dosť cool, keby prišiel Mikuláš na gymnázium. A bolo by ešte viac cool, keby sme ho robili my. Minulý rok na Mikuláša sme chodili neoficiálne po niektorých triedach, rozdávali sme arašidy a nečakane nás to extrémne bavilo. Tento rok sa Šimon rozhodol ísť za vedením gymnázia. Požiadal o podporu a vyšlo to. Takže tento rok sme to už robili oficiálne. Všetci štyria sme si to tento rok veľmi užili. Sme veľmi radi zato že si to s nami užili všetci učitelia aj žiaci. Myslím si že na tohto Mikuláša určite budeme spolu všetci spomínať ešte dlho a na ďalší rok si to určite chceme znova zopakovať. Ďakujeme,že ste sa pridali a urobili super atmosféru.

     • KOSIT exkurzia - Tercia

      Žiaci tercie navštívili Kosit Košice, a dozvedeli sa množstvo informácií: rozprávali nám o dôležitosti separovania odpadu, zhodnocovania odpadu, ukázali nám celý proces od triedenia plastov a papiera. Žiaci si mohli vyskúšať manipuláciu s ramenom. Žiaci sa tiež dozvedeli, že teplo dodávané na sídlisko Nad jazerom pochádza zo spaľovne ako produkt recyklácie komunálneho odpadu, zvyšok komunálneho odpadu po spálení pokračuje v ďalšom spracovaní.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje