• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Máme výborných prekladateľov? Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores 2023

      Dňa 23. novembra 2023 sa uskutočnila každoročná prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, v
      ktorej naše gymnázium reprezentovali žiaci septimy - Filip Legáth, Max Pružinský, Šimon Behún a
      Michal Varga. Všetci štyria chlapci prekladali z anglického jazyka do slovenčiny a držíme im palce, aby
      za svoje práce boli odmenení EU komisiou pre preklad.
      Do súťaže sa prihlasujeme ako škola každý rok, no tentokrát nás po náhodnom losovaní konečne aj
      vybrali spomedzi tisícok škôl a naši študenti si mohli zasúťažiť so žiakmi z celej Európskej únie.
      A o čo vlastne ide?
      Od roku 2007 každoročne usporadúva Generálne riaditeľstvo pre preklad v školách po celej Európe
      súťaž Juvenes Translatores. Prekladateľská súťaž ponúka mladým prekladateľom príležitosť vyskúšať
      si prácu prekladateľa, motivuje ich k štúdiu cudzích jazykov a môže ich inšpirovať k tomu, aby sa stali
      profesionálnymi prekladateľmi.

     • Online stretnutie s partnerskou školou v Krakove

      Minulý týždeň žiaci prímy a sekundy privítali v priestoroch nášho gymnázia online formou 16 žiakov a 1 pani učiteľku z našej partnerskej školy v Krakowe. Cieľom tohto online stretnutia bolo nielen predstaviť svoju školu, ale predovšetkým spoznať sa a vyjadriť v komunikačnom anglickom jazyku svoje záľuby a naučiť sa navzájom slovenské a poľské frázy. Týmto stretnutím projekt určite neskončil, naopak - iba začíname. Prvou úlohou bude po výmene e mailových adries nadviazať písomnú komunikáciu v anglickom jazyku na dohodnutú tému. Tešíme sa na ďalšie Vianočné online stretnutie.

     • Florbalový turnaj

      Dňa 15.11. 2023 sa naši žiaci zúčastnili florbalového turnaja SŠ v Košiciach. Turnaj sa konal na SOŠ IT Ostrovského Košice. V skupine sme sa stretli zo školou Gymnázium Poštová, Gymnázium Šrobárova a Gymnázium Tomáša Akvinskeho. Všetkým žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme veľa dalších úspechov.

     • Týždeň vedy a techniky - Kvarta

      V rámci Týždňa vedy a techniky nás v stredu 8.11.2023 sprevádzala na chémii RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD., odborná asistentku Katedry organickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá sa v rámci výskumnej činnosti venuje problematike asymetrickej organokatalýzy, so zameraním na sacharidové deriváty, sériou zaujímavých pokusov, ktorými sme sa presvedčili, že chémia je všade okolo nás.

     • Celoslovenský festival vedy a techniky 2023

      V dňoch 09.-10.11.2023 sa uskutočnil 26.ročník celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 v Bratislave. Našu školu reprezentovali Samuel Haus z Tercie a Adam Kovalčík z Oktávy.

      V súťaži najlepších projektov získal Adam Kovalčík s projektom Termoelektrický článok ako jeden z osemnástich zo všetkých finalistov, možnosť prezentovať svoj projekt na konferencii "Mladá nádej slovenskej vedy" na zámku v Smoleniciach, ktorý organizuje Slovenská akadémia vied. Týmto podujatím SAV odmeňuje a podporuje vybraných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na celoslovenskom kole AMAVET alebo v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti. Konferencia je príležitosťou prezentovať vlastný projekt, zdieľať vlastné skúsenosti, vypočuť si zaujímavé prednášky a diskutovať o zaujímavých témach s vedkyňami a vedcami zo Slovenskej akadémie vied.

     • Turistika - Zamkovského chata

      Už tradične v sobotu sa žiaci Septimy a Oktávy zúčastnili blokovej výučby vo Vysokých Tatrách. Tentokrát sme sa boli pozrieť na turistami obľúbenú Zamkovského chatu. Počasie nám opäť prialo a hoci to nebolo nádherné slnečné počasie, napriek tomu sme mali výhľady do Malej aj Veľkej studenej doliny a na známy Lomnický štít. Hoci na Zamkovského chate prebieha do začiatku zimnej sezóny rekonštrukcia, bola pre nás našťastie otvorená a dopriali sme si na nej krátky odpočinok na doplnenie energie. Po ceste z chaty na Hrebienok nás ešte osviežil pohľad na Obrovský vodopád a na konci túry v Starom Smokovci sme mohli len konštatovať, že sme bohatší o ďalší skvelý zážitok.

     • Halloween na Dneperskej

      Milí žiaci, učitelia a aj naša pani riaditeľka,

      chceme vám všetkým veľmi pekne poďakovať za účasť v našej súťaži. Všetci ste mali úžasné kostýmy, či už kúpené alebo ručne vytvorené, a nám sa veľmi páčili. Síce je nám ľúto, že ste všetci nemohli dostať cenu, pretože sme videli ako ste sa snažili s prípravou vašich kostýmov, stále sme však radi, že ste si Halloweensky piatok užili a dúfame, že možno aj na ďalší školský rok si túto akciu budeme môcť zopakovať!

     • CyberSecurity - Tercia

      Dňa 27.10.2023 sa žiaci Tercie Sofia, Klaudia, Juraj a Matej zúčastnili podujatia CyberSecurity Day pre ZŠ na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, kde sa zúčastnili workshopov týkajúcich bezpečnosti na internete. Na konci podujatia si mohli overiť svoje vedomosti pomocou kvízu, ktorá sa týkala rôznych oblastí nielen bezpečnosti. V kvíze vyhral Juraj prve miesto, Matej druhé a Sofia s Klaudiou 4. miesto. V súťaži bolo odmenených najlepších päť miest z 21 tímov.

     • Blokové vyučovanie - Sliezsky dom

      To, že Velická dolina má svoje čaro sa presvedčili študenti ročníkov Septimy a Oktávy. Sobotňajšia akcia dňa 21.10.2023 dopadla nad očakávanie, keďže počasie sa nám znova neotočilo chrbtom a poväčšine nás sprevádzalo polooblačno až polojasno bez zrážok. Žiaci skvele zvládli dohromady 10 km túru z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom a mali možnosť obdivovať aj krásne výhľady na Gerlachovský štít, Velické pleso a Velický vodopád. Spoznali sme tak ďalšie výnimočné miesto vo Vysokých Tatrách a obohatili sme sa novým pekným zážitkom. Už teraz sa tešíme na spoločný novembrový výlet na Zámkovského chatu.

     • Krajský festival vedy a techniky 2023

      Dňa 20.10.2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil 26.ročník Krajského festivalu vedy a techniky. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

      Samuel Haus z Tercie s projektom: Medové cukríky bez chémie

      Adam Kovalčík z Oktávy s projektom: Termoelektrický článok

      Obaja žiaci svojou prezentáciou v teoretickej aj praktickej časti presvedčili porotu a vybojovali si postup na celoštátne finále do Bratislavy. Počas neho budú súťažiť o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly. FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri euró

     • S Rusom o Rusku

      Dnes k nám opäť zavítal Filipp Sedov, ktorý žiakom kvinty, 1.G, 2.G a sexty, vyrozprával svoj príbeh o tom, prečo prišiel na Slovensko; popísal ako vojna ovplyvnila jeho vzťahy v rodine a medzi známymi a tiež nám vysvetlil, prečo on ako ruský občan verejne vyjadruje podporu Ukrajine. Žiaci mali možnosť pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú.

     • Európsky deň  jazykov  netradične

      Posledný septembrový týždeň si študenti gymnázia Dneperská prišli na svoje, pretože ho strávili v metropole Francúzska v Paríži. Vďaka v spolupráci s CK bol tento spoznávaní pobyt skvelou príležitosťou ako spoznať nielen anglickú, ale aj francúzsku kultúru a pamiatky.

      Navštívili sme Latinskú štvrť, Panteón, ktorý ukrýva hrobky významných vedcov a básnikov, Luxemburské záhrady, katedrálu NotreDame – skvost gotickej architektúry, Justičný palác a po nábreží rieky Seiny sme sa dostali k najväčšiemu múzeu na svete Louvru. Nevynechali sme ani Versailles, ktorý patrí medzi najväčšie kráľovské paláce a je považovaný za vrchol zámockej architektúry. V umeleckej štvrti Montmarte sa nám od chrámu SacreCoeur, postavený z bieleho travertínu, naskytol malebný pohľad na Paríž. Podvečerná plavba na Seine a vysvietená Eiffelová veža ukončil náš vyčerpávajúci, ale o to na zážitky bohatší deň.

     • Slávnostná ceremónia DofE

      Dňa 05.10.2023 si naši úspešní dofáci Monička, Katka, Kika, Simi, Adamko, Mirko, Maťo a Matúš prevzali bronzovú medailu a ocenenie vojvodu z Edinburghu. Slávnostná ceremónia sa konala v Historickej radnici pre 230 ocenených dofákov z košického a prešovského kraja. Študentom za ich prínos pre seba a komunitu poďakoval generálny riaditeľ DofE a prostredníctvom telemostu aj Prince Edward, Duke of Edinburgh. Srdečne blahoželáme našim ôsmim študentom za odvahu zapojiť sa ako prví z našej školy do tohto programu, a tiež za ich vytrvalosť, odvahu a statočnosť pri plnení náročných výziev.

     • Environmentálny projekt z Tercie

      Žiačky Tercie si z vlastnej iniciatívy pripravili malý environmentálny projekt, aby šírili povedomie o znečisťovaní morí a oceánov. Materiály, ktoré použili (papier a lepiacu pásku) mali hlbšiu myšlienku o obsahu jednorazových - papierových či plastových predmetov, so zdôraznením na mikroplasty prítomné vo vode a následne aj v samotných živočíchoch, ktoré napokon konzumujeme. Atrament bol použitý na zobrazenie ropnej škvrny, ktoré toxicky zakalí prirodzené prostredie vody. Navyše projekt odprezentovali v anglickom jazyku.

     • Slovakia Tech Expo 2023

      Študenti Oktávy, Sexty a 2. G sa dňa 19.09.2023 zúčastnili konferencie Slovakia Tech Expo. Cieľom je prepájanie škôl, vedy a priemyslu. Tento rok bola hlavnou témou umelá inteligencia, zelená energia a elektromobilita. Nabité prednášky, interaktívne prezentácie a množstvo nových podnetov - to všetko nás približuje k naozajstnému 21. storočiu.

     • OČAP - príma, sekunda, kvinta, sexta, septima

      Žiaci Prímy, Sekundy, Kvinty, Sexty a Septimy kvapky dažďa nepredbehli, pretože príroda ako najvyššia moc rozhodla, že im pôjdu oproti. Na lúkach pod Horným Bankovom sme všetci statočne odolali dažďu, ktorý sa odrazu spustil. Úkryt nám v cieli poskytli turistické prístrešky.

      Po horúcom čaji si môžeme užiť krásny víkend. Akiste bude aj slnečný. Veď už sa vypršalo ... a v ten „správny“ čas. Skvelo ste to žiaci zvládli, boli ste úžasní!

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje