• Prijímacie skúšky na šk.rok 2024/25

   V budúcom školskom roku vám ponúkame štvorročné a osemročné štúdium na našej škole. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Tešíme sa na to, čo spolu dosiahneme.
   Čítať viac
     • Krajské kolo - Dejepisná olympiáda

      V piatok 19.4. 2024 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ Košice prebiehalo krajské kolo dejepisnej olympiády. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu zameraného na komplexné znalosti histórie a obhajoby práce napísanej na určenú tému. Témou bola : Migrácia - ,, svet v pohybe ". Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková, študentka kvinty. Vo svojej práci opísala život nemeckej menšiny na Spiši a jej nemalú úlohu, ktorú zohrala pri rozvoji tohto regiónu. Nataša úspešne svoju prácu prezentovala a bravúrne zvládla aj test. Natašine umiestnenie si veľmi vážime aj preto, že v tejto súťaži nie sú vekové kategórie a žiak musí zvládnuť učivo celého gymnázia. V náročnej konkurencii získala 3. miesto a k dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme.

     • Naši žiaci spojili príjemné s užitočným - rozvoj športového ducha a dobrovoľníctva

      V sobotu dňa 20.4.2024 sa žiaci našej školy zo septimy a oktávy opäť zúčastnili v rámci blokovej výučby výletu do Slovenského krásu. Naša trasa nabrala reálne kontúry a nepokazilo ju ani počasie. Vlakom sme sa dostali do Turne nad Bodvou a odtiaľ už po vlastných na Turniansky hrad. Popri turistike sme pomohli aj dobrej a správnej veci, keď sme sa všetci zapojili do vynášky stavebného materiálu na hrad. Odtiaľto sme si to peši namierili na Hájske vodopády. V rámci prechádzky sme “zablúdili” do dediny Háj, kde sme si nemohli nechať újsť pohľad na sochu anjela, ktorou je táto dedina preslávená. Socha “hájskeho” anjela bola použitá v americkom filme - Za nepriateľskú líniou. Bol to príjemne strávený deň, v príjemnom prostredí. Tešíme sa aj nabudúce.

     • Matematická olympiáda - Príma a Sekunda

      Žiaci Samuel Brotka a Aleš Hlaváč z prímy, Jozef Michalec, Maroš Antolík a Oliver Špilár zo sekundy sa v tomto šk.roku pustili do boja s úlohami matematickej olympiády. Prebojovali sa z domáceho do školského kola, zo školského do okresného kola. Úlohy v okresnom kole boli náročné, avšak Samko Brotka a Jožko Michalec dokázali byť úspešnými riešiteľmi aj v tomto kole a umiestnili sa na krásnom 6.tom mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že robia dobré meno škole.

     • Divadlo Jonáša Záborského - ŤAPÁKOVCI

      15.04.2024 žiaci Kvinty - Septimy navštívili prešovské divadlo Jonáša Záborského, aby zhliadli veselohru Ťapákovci, ktorú na motívy novely Boženy Slančíkovej Timravy napísal Silvester Lavrík.

      Malý svet lenivej ťapákovskej rodiny prevráti Iľa a jej nové móresy. Koľko lenivosti sa zmestí do jednej rodiny, koľko nelásky sa dá uniesť, koľko vlastného smútku prehryznúť, koľko oviec rozumne nakúpiť a koľko modlitieb vyprosiť aj pre Anču Zmiju? Známe postavy jednej z najznámejších noviel Ťapákovci sa vrátili na prešovské javisko po viac ako 35 rokoch a teraz v netradičnej novej úprave.

     • Online stretnutie s kamošmi z Krakowa

      Poveľkonočný aprílový týždeň sa žiaci prímy a sekundy mali možnosť nanovo online stretnúť
      s online kamošmi z Krakowskej školy. Po intenzívnej komunikácii prostredníctvom e mailov
      a správ sme sa tentoraz porozprávali a odprezentovali naše národné jedlá – žiaci si vymenili
      svoje postrehy a každopádne dozvedeli sme sa A naučili sme niečo nové. Komunikačným
      jazykom bola aj tentoraz angličtina čím žiaci mali možnosť nadobudnúť zručnosť rýchlej
      a pohotovej reakcie.
      Zlatú bodku nášho stretnutia uzatvoril kvíz z poľskej a slovenskej národnej kuchyne, ktorý
      mal pozitívny ohlas a obe strany si ho s veľkou zábavou užili.
      Tešíme sa na koncomájové stretnutie a na ďalší balíček nových poznatkov zo zahraničia.

     • Zážitkové učenie histórie

      Źiaci primy až kvarty sa zúčastnili v utorok 9.4.2024, štylizovanej hodiny dejepisu z cyklu – CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU : Od Sama po Štefana v podaní šermiarsko – divadelnej skupiny Via Historica. Mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty z našich národných dejín.

     • pbl/ESET - protichodné cesty sa musia niekde stretnúť

      Dňa 27.03.2024 ukončujeme praktické práce na projekte Ako zlepšiť ekosystém našej školy. Študenti zapojení do projektu dokončujú záverečné umelecké dielo. Nosnou myšlienkou nášho konceptu je vyrušiť vás vo vašej komfortnej zóne a zneistiť vaše zvyčajné spôsoby vnímania. Svet je miesto, ktoré vzniká a existuje z veľkej časti v našich predstavách. Uhol pohľadu je priestorom zneistenia, ale aj novej skúsenosti. Je to priestor, ktorý má potenciál na chyby, zmeny nastavenia, narušenie stereotypov a obmedzenie strachu. Ak si nedočítate text v učebnici, literárne dielo, otázku, zadanie, textovú správu, nevenujete čas pozorovaniu obrazu, správate sa podobne, ako keby ste piekli niekým cudzím zjednodušený recept na Sacherovu tortu. Už to nie je sacherka, len jej derivát.

     • pbl/ESET - AMU funguje

      Nataša Kovalčíková, žiačka Kvinty vyrobila a naprogramovala tri meracie stanice AMU, s cieľom zaznamenávať a vyhodnocovať hodnoty CO2, CO, vlhkosť a teplotu/limitné hodnoty. Nataša AMU umiestnila v zborovni gymnázia. Ďalšie dve meracie stanice umiestni v školskej kuchyny a v triede Sexta/2.G. Natašin systém zbiera dáta z troch rôznych miest, ukladá ich na server, ktorý si Naty vyrobila. S dátami vieme pracovať, tieto prostredníctvom iných funkcionalít vyhodnocovať a riešiť aj prostredníctvom grafov. Je zaujímavé vidieť na konkrétnych dátach, ako sa mení množstvo napr CO2 vo vzduchu v miestnosti v závislosti od množstva ľudí, teploty a vlhkosti vzduchu. Tento program umožňuje získavať odpovede na množstvo otázok, ktoré sme si začali klásť vo chvíli, keď sme dnes pozorovali meniace sa informácie z AMU. Srdečne ďakujeme mentorovi projektu Tiborovi Radačovskému zGlobalLogic a tiež Adam

     • OČAP: Príma - Septima

      Prvý jarný deň sme privítali tak, ako sa patrí - v prírode. Objednali sme si počasie a vybrali sme sa kochať výhľadom na Košice zo Sla*kovského štítu. Študenti prímy až septimy rozhýbali svoje "zimné kosti" a ukázali nám: never, never give up!

     • pbl/ESET finišujeme

      Dňa 20.03.2024 sme mali projektový deň, postupne finišujeme. Žiaci kvinty, 1.G, 2.G a sexty, ktorí sa zapojili do súťažnej výzvy, dnes celý deň pracovali a doťahovali detaily produktov mikrotímov, ktoré si sami navrhli a realizovali s finančnou pomocou, úspešného mikrograntu dvoch našich učiteľov, donora Nadácia ZSE. Vkladom našich žiakov do úspešnej realizácie projektu bol ich vlastný, dobrovoľne venovaný čas (11/2023 - 03/2024) pretavený do diskusií, kreatívnych nápadov a ich tvrdej práce v prospech komunity. Veľmi pekne ďakujeme p.Lukáčovi za čas, ktorý nám venoval a spolu s Peťom vyrobili box určený na zber papiera. Súčasne ďakujeme RNDr.Bosákovi za finančný príspevok na nákup sedačky. Keď si sadnete do našej školskej obývačky a budete pozorovať naše abstrakto-dadaistické umelecké dielo, viďte vašimi očami príbeh, ktorý sme vám chceli vyrozprávať.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2022/2023
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Richard Horváth, Filip Bodnár, Maxim Farkaš, Theodor Šiňanský, Damian Mihok,
   • 2021/2022

     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalćík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Lucia Levická, Arthur Petro, Lili Kolcunová, Michaela Matejová
   • Medzinárodné kolo

     • Simona Hildebrandová, Kristína Šimková, Tibor Mitro

     • Víťazný tím
     • Climate Heroes · Medzinárodné kolo · 2021/2022
   • Celoštátne kolo

     • Dneperské kočky

     • 3. miesto (kat. Tím - staršie dievčatá)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Esther Šiňanská
     • D1 Team

     • 1. miesto (kat. Teamwork výzvy)
     • FIRST Global Slovakia · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
     • D1 Team

     • 2. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Zloženie tímu: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Samuel Kolcun, Nataša Kovalčíková, Arthur Petro, Lucia Levická, Liliana Kolcunová, Michaela Matejová
   • 2020/2021

   • Regionálne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Inovačný projekt)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 1. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Dizajn Robota)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Základné hodnoty)
     • FIRST® LEGO® League · Regionálne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celosvetové kolo

     • Tím "G4+2"

     • 3. miesto (kat. Robot Dizajn)
     • FIRST® LEGO® League · Celosvetové kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
   • Celoštátne kolo

     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Celkoví víťazi)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "G4+2"

     • 2. miesto (kat. Robot Game)
     • FIRST® LEGO® League · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Zloženie tímu: Michal Novák, Matej Olekšák, Ondrej Varga, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Esther Šiňanská
     • Tím "Dneperské kočky"

     • 1. miesto (kat. Staršie dievčatá - tím)
     • Scratch Match · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: PiggyBank (hra z oblasti finančnej gramotnosti v prostredí Scratch)
      Zloženie tímu: Liliana Kolcunová, Nataša Kavalčíková, Esther Šiňanská
     • Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šlachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista

     • 2. miesto (kat. S)
     • IHRA · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Michal Novák

     • Úspešný riešiteľ (Odbor: 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika)
     • Stredoškolská odborná činnosť · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: Riadiaci systém auta na diaľkové ovládanie
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • 3. miesto (kat. JuniorAPP)
     • Junior Internet Amavet · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
     • Ondrej Varga, Michal Novák, Matej Olekšák

     • Cena Dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
     • Konferencia IT v praxi 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov projektu: BorderWander
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Jedálny lístok

   • Streda24. 04.
   • Polievka bryndzová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (SK) (106/127/148/169)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Mandarínky (96/150/150/200)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje