• Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov

     • Pri píležitosti Dňa učiteľov, bola ocenená Mgr.Marta Vojtková zria´dovateľom školy, RNDr.Boákom a starostkou mestskej časti Košice Nad Jazerom. 

      Prečo sme navrhli Mgr.Vojtkovú?

      • toto ocenenie je veľkým poďakovaním za mimoriadne zodpovedný a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie
      • jej práca je prínosom pre Súkromné gymnázium
      • je moderný pedagóg, vo svojej práci používa inovované prostriedky, ktoré spolu s jej empatiou umožňujú žiakom zvládnuť úskalia anglického  a nemeckého jazyka
      • aj zásluhou Mgr.Vojtkovej naši študenti získavajú úspechy na olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku

      Mgr.Vojtková má výborný vzťah k žiakom, zaujíma sa o nich, povzbudzuje a motivuje ich. Je spravodlivá a čestná, má pozitívne myslenie. Vytvára príjemnú atmosféru, má zmysel pre humor. Má veľké nároky na žiakov. Nerobí zo seba neomylnú, je schopná sebareflexie. Učiteľstvo je ňu poslanie a prejavuje sa to v týchto vlastnostiach: pracuje s entuziazmom, má vysokú motiváciu a zodpovednosť za prácu, majstrovsky ovláda didaktiku, ovláda rôzne vzdelávacie koncepcie a metódy, vytvára si však aj vlastné tvorivé vyučovacie metódy, prepojené do reálneho života, spolupracuje s kolegami, vie komunikovať so študentmi a ich rodičmi, váži si aj iných kolegov - odborníkov