• Školský výlet - Príma, Kvarta

     • Bližší sa koniec školského roka a je čas na triedne výlety, preto triedy Kvarta a Príma sa vybrali spoznávať Košice. Tento raz to bola prechádzka v okolí parku Anička pri rieke Hornád v Košiciach. Je to jedna z najnavštevovanejších rekreačných oblastí mesta, známej aj kvôli minerálnemu prameňu "Gajdovka". Počas pobytu v parku žiaci hrali rôzne loptové hry, porozprávali sa so spolužiakmi a odychovali po náročnom školskom roku.

       

       

       

       

     • Laboratórna prax - VŠCHT, Praha

     • V dňoch 15.06. - 26.06.2023 absolvovali Katarína Levická a Adam Kovalčík laboratórnu prax na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT Praha. Študenti pracovali denne 7-8hodín v laboratóriách Analytickej chémie, Fyzikálnej chémie a inštrumentálnej analýzy. Samostatne pracovali na vlastných zadaniach, a zberom dát nachádzali odpovede na otázky, ktoré viedli k záverom. Adama viedol doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Katku viedol doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., obaja z Ústavu analytickej chémie. Projekt dlhodobej laboratórnej praxe na univerzite sme realizovali prvýkrát. Tento projekt bol náročný a dynamický. Reálne sme zistili, že študenti 21.storočia využívajú komplexné znalosti, ktoré inak ako usilovným a sústavným štúdiom nezískajú.  Mali sme možnosť realizovať laboratórne zadania, v ktorých naši študenti využívali svoje znalosti z matematiky, fyziky, chémie a informatiky. Kriticky mysleli, analyzovali dáta, hľadali vhodné stratégie, pracovali veľmi tvrdo a precízne. Obaja docenti v závere laboratórnej praxe, vyslovili veľkú pochvalu Katke a Adamovi za ich ukážkový prístup a chuť pracovať nad rámec obsahu vzdelávania. Táto pochvala patrí aj Súkromnému gymnáziu Dneperská a všetkým vám, študenti, ktorí ste vytrvalí a zanietení v práci vo svojom odbore.

       

     • Príma a Sekunda - zážitkové učenie

     • Príma a Sekunda v botanickej záhrade a v knižnici Na dnešný deň „plánovaný“ dážď mal našťastie meškanie a tak si mohli naši najmladší žiaci v pokoji prezrieť nielen vnútorné priestory – skleníky Botanickej záhrady UPJŠ, ale aj jej rozsiahly a biodiverzitou priam prekypujúci vonkajší areál. Tam to lákalo aj niektoré motýle zo známej výstavy, ktoré sa pokúšali dostať von sediac na našom oblečení. Ani jeden však neunikol pozornému oku zamestnancov pri „výstupnej kontrole“. Beletria, odborná literatúra, oddelenie časopisov, študovňa a množstvo zaujímavostí nás potom postretlo na Hviezdoslavovej ulici pri prehliadke Verejnej knižnice Jána Bocatia. Veríme, že k už registrovaným a služby knižnice využívajúcim žiakom po dnešnom dni pribudnú ďalší nadšení čitatelia.

     • Školský výlet - Sexta

     • Po prácou naplnenom školskom roku prichádza zaslúžený čas letných prázdnin. Sexta zahájila letnú sezónu triednym výletom na Zemlínskej Šírave.

     • SPPravme To

     • Záverečné video ukončuje realizáciu nášho projektu nadácie SPP, grantový program SPPravme To, v ktorom sme realizovali spolu s dobrovoľníkmi rôzne environmentálne aktivity v interiéri našej školy a na verejnom priestranstve pred budovou našej školy. 

     • SPPravme to - ukončenie projektu

     • 21.06.2023 ukončili Simi a Kika vybudovaním posledného záhona pred vstupom do našej školy, praktickú časť 7-mesačného projektu Eko Nádych pre mladých a Mladších, ktorý realizovali spolu s dobrovoľníkmi z Kvinty, 1.G, Sexty a Septimy, prostredníctvom finančnej pomoci Nadácie SPP, grantový program SPPravme To. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a prispeli kultivovaním verejného priestoru k zlepšeniu ovzdušia a ekosystému v zmysle permakultúry. 

     • LAND ART II - Sekunda

     • Zvyšujeme deťom povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia. Sekunda prostredníctvom obrazov z prírodných materiálov, upriamuje našu pozornosť na environmentálne videnie nášho sveta. 

      Príbehy obrazov:

      Kvet, ktorý nemusíme odtrhnúť

      Ekologický prístrešok

      Prírodný komín, na konci ktorého plastové vrece zobrazuje znečisťovanie

      Domček v strome aj so zariadením

      Láska k prírode

      Obraz, na jednej strane živá príroda a na druhej zničená... sklo zobrazuje, ako sa znečistenie vkráda do prírody.

     • DofE - cvičná expedícia - náš tábor

     • Za dva dni a jednu noc dvanásť dofákov z Kvinty, Sexty a Septimy zistili, že:

      - batoh musí byť len tak plný, aby nás neprevážil,

      - musíme mať v batohu len to, čo naozaj potrebujeme - v strmom teréne to oceníme,

      - vieme si naplánovať, nakúpiť a uvariť,

      - oheň má vyššiu výhrevnosť ako propán-bután,

      - jeden veľký stan pre päťčlenný tím, je lepšia stratégia, ako dva malé + jeden veľký,

      - vieme spolupracovať,

      - funkčné prádlo ráno o tretej pomôže,

      - zemiaky do pahreby potešia,

      - cyklisti a turisti sú na tejto trase disciplinovaní, žiadny odpad sme nenašli,

      - jeden čaj sa dá uvariť na prvý alebo x-tý pokus,

      - sekerka a búrkové zápalky vo vetre sú neoceniteľné,

      - sú skvelí, dokážu zaťať zuby a vyniesť svoj batoh na trase 15km, utáboriť sa, navariť si, zabaviť sa, 

      Ďakujeme navigátorom za plán cesty, logistikom za splnenie plánu cesty, materialistom za strategický plán potrebných pomôcok, medikom za empatickú a konkrétnu zdravotnú pomoc,  provianťákom za to, že sme nehladovali a naopak hodovali, dokumentaristom za dokumentáciu cesty a informátorom za informácie, ktoré o zaujímavostiach našej trasy zistili. Boli ste skvelí

       

     • LAND ART - Sekunda

     • Príroda v hlavnej úlohe kreácií v krajine. Pre umelca neexistuje v prírode nič škaredé. Príroda je umenie.

     • Švp - Expedícia Belianske Tatry

     • V pondelok sme sa spolu s lesnými pedagógmi vyhrali na nenáročnú túru, aby sme sa zoznámili s okolím, naučili sa o živote vzácneho bobra, základné informácie o Belianskych Tatrách a zahrali hry so zameraním na ekológiu. Večer nám horský záchranár porozprával poučné zaujímavosti o práci horskej služby. 

      V utorok ráno sme sa vybrali spoznávať Monkovu dolinu pomocou Geocashing-u. Túru dlhú 8,5km, sprevádzanú osviežujúcou prehánkou, sme zakončili na Strednici, kde sme našli poslednú sladkú "kešku" s poslaním "Poznaj a chráň prírodu". Podvečer čakáme horského sprievodcu, ktorý nás naučil, čo nesmie chýbať v batohu správneho turistu. 

      Stredajšie doobedie sme strávili v Belianskej jaskyni. Poobede nás lesní pedagógovia sprevádzal do lesa, kde sme v skupinách simulovali orientáciu v lese v tme, vzájomnú spoluprácu a maskovanie zvierat v prírode. Po večeri sme si vypočuli poučnú prednášku o medveďoch, ich správaní, živote a ako sa správať a nesprávať pri stretnutí s medveďom hnedým. 

      Štvrtok bol oddychový deň, ktorý sme strávili príjemnou prechádzkou Javorovou dolinou. Pozreli sme si drevený kostol, v ktorého blízkosti si deti poopekali a prešli sme sa ku Loveckému zámočku kniežata Hohenlohe. Večer sa deti uvolnili na rozlúčkovej party.

     • DofE - príprava na cvičnú expedíciu

     • 09.06.2023 si dvanásť dofákov vyskúšalo postaviť stany, hodnotiteľky skontrolovali obsah príručných batohov, skontrolovali si denné plány a úlohy tímových rolí. Sú pripravení na expedíciu. Veľa šťastia

     • SPPravme to - Tretí záhon

     • Simi, Kika, Robko a dobrovoľníci zo Sexty dnes vystavali posledný, tretí záhon, ktorý využijú vo vlastnom workshope pre škôlkárov. Spolu vysadia nové rastliny a naučia najmladšiu generáciu prečo a ako sa starať o ekosystém v ktorom žijú.   

     • DofE - príprava cvičnej dobrodružnej expedície

     • Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu, spoločne s nemeckým pedagógom a veľkým propagátorom zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom a vedúcim prvej úspešnej expedície na vrchol Everestu lordom Huntom.

      Prvotným cieľom programu bolo poskytnúť britským chlapcom, z ktorých mnohí prišli počas druhej svetovej vojny o svojich otcov, možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému, najmä v období medzi dokončením školskej dochádzky a nástupom na vojnu. Už dva roky po svojom založení bol program otvorený aj dievčatám a rýchlo sa rozšíril po celom svete. V roku 1980 sa posunutím horného vekového limitu na 24 rokov a zmenou niektorých kritérií ustanovil program DofE tak, ako je známy dnes. Následne bola v roku 1988 založená The Duke of Edinburgh's International Awards Association, ktorá podporuje fungovanie programu v krajinách mimo Veľkej Británie.

      Prvý milión účastníkov dosiahol tento program v roku 1975, neskôr v roku 1989 bola prekročená hranica dvoch miliónov účastníkov. Dodnes sa programu zúčastnilo takmer osem miliónov mladých ľudí vo viac ako 130 krajinách celého sveta.

      Našich 11 odvážnych a statočných dofákov z Kvinty a Septimy,  ktorí tento týždeň dokončia všetky svoje aktivity, musia prekonať k získaniu bronzovej medaily vojvodu z Edinburghu, poslednú, asi najťažšiu skúšku - dve dobrodružné expedície: cvičnú a kvalifikačnú. Každá expedícia musí trvať dva dni a jednu noc, každý dofák si môže vziať so sebou len tieto povolené pomôcky

      ✓  Expedičná skupina musí mať 4 – 7 členov (8 u tandemových aktivít) rovnakej úrovne programu a približne rovnakého veku; nie všetci musia byť účastníkmi programu, ale všetci musia dodržiavať jeho pravidlá.

      ✓  Plánovanie expedície je úplne na expedičnej skupine a podieľa sa na ňom celý tím

      ✓  Expedičný tím musí byť plne sebestačný – k pohybu nesmú využívať motorizované vozidlá; všetko vybavenie a zásoby jedla si účastníci nesú sami; behom expedície si nesmú nič kupovať, nemali by byť závislí na modernej technológii (GPS či internet) a mobilné telefóny by mali byť využívané iba v prípade núdze.

      ✓  Ubytovanie musí byť zabezpečené v prenosných stanoch alebo iných jednoduchých príbytkoch bez poskytovanej stravy.

      ✓  Každá expedícia musí mať jasne definovaný účel (vzdelávací cieľ).

      ✓  Každá expedičná skupina musí absolvovať expedičný výcvik a minimálne jednu cvičnú expedíciu.

      ✓  Každá expedícia musí obsahovať minimálny počet hodín cieleného úsilia (podľa zvolenej úrovne).

      ✓  Expedičná skupina je v ideálnom prípade iba pod vzdialeným dohľadom Školiteľa a Hodnotiteľa expedícií.

      ✓ Zhodnotenie expedície a potvrdenie splnenia všetkých pravidiel má za úlohu kvalifikovaný Hodnotiteľ, ktorému po dokončení expedície musia účastníci odovzdať záverečnú správu (blog, fotografie, prezentáciu), ktorá sa vzťahuje k účelu expedície

      Táto aktivita bude náročná a preverí naše schopnosti prežiť v prírode. Naše dva tímy si pripravili vlastný program, stanovili ciele a trasu. Absolvovali školenie Červeného kríža, prácu s mapami. V piatok si v škole na ihrisku natrénujú skladanie stanov, a absolvujú povinnú kontrolu výbavy účastníka cvičnej expedície.

      Držíme im palce, zatiaľ to robia skvelo :)

       

     • Prijímacie skúšky - 2.kolo

     • Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, oznamuje uchádzačom o štúdium na našej škole, že:

      - počet voľných miest v osemročnom štúdiu je: 0

      - počet voľných miest v štvorročnom štúdiu je: 6

       

      Uchádzači o štvorročné štúdium, odošlú prostredníctvom EduPage elektronicky prihlášku do 14.06.2023.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20.06.2023