• Matematicko-fyzikálne súťaže

     • Žiaci  našej školy aj tento rok sa zapojili do rôznych súťaží týkajúcich sa matematiky a fyziky.

      FYZIKÁLNY NÁBOJ - študenti septimy a oktávy zmerali svoje vedomosti fyziky s inými školami z Košického kraja. Bolo to náročné, ale sa nevzdali a bojovali.

      PYTAGÓRIADA - všetci žiaci prímy, sekundy a tercie sa zúčastnili školského kola, kde ďalej postupili len ti najlepší. V okresnom kole nás reprezentovali nasledovní žiaci : z prímy: Michalec, Špilár, Milčak; zo sekundy: Behunová; z tercie: Doro, Kočiš, Justin. Úspešným riešiteľom okresného kola boli z prímy Michalec a z tercie Justin, ktorí postupili do krajského kola, kde už vyberali len tých najlepších do celoslovenského kola, nám sa to tento rok nepodarilo, ale gratulujeme im a držíme im palce do ďalšieho roka.

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - v tomto roku na danom súťaží nás reprezentovali žiaci prímy: Antolík, Špilár, Michalec; zo sekundy: Bodnár; z kvarty: Kovalčíková, Kolcunová. Ceníme ich odvahu a sme radi, že sa zapojili a skúsili to.

      MATEMATICKÝ NÁBOJ - študenti sexty, septimy a oktávy zmerali svoje vedomosti z matematiky s inými školami z košického kraja. Bolo to náročné, ale sa nevzdali a bojovali. Neposlednom rade sme sa aj tento rok zúčastnili súťaže

      MATEMATICKÝ KLOKAN, kde po roku mohli znova žiaci preveriť svoje vedomosti. Úspešným riešiteľom gratulujeme, samozrejme gratulácia patrí aj ostatným šikovným študentom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže aj tento školský rok. Blahoželáme

     • FCE

     • Usilovní študenti, ktorí preukážu znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že úspešne zvládnu Cambridgeskú skúšku, získajú medzinárodne uznávaný certifikát s doživotnou platnosťou. Tento certifikát spĺňa požiadavky na štúdium na univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách. Srdečne gratulujeme septimánom Kike, Adamovi, Maxovi a Robovi.

     • Letná škola - STU Bratislava

     • Študentky Septimy Simona Hildebrandová a Kristína Šimková sa v dňoch 26.06. - 30.06.2023,  zúčastnili Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dievčatá o svojom pobyte na univerzite povedali: "Počas týždňa sme absolvovali dvanásť laboratórnych prác zameraných na anorganickú, organickú chémiu, biochémiu a fyziku. V pondelok nás rozdelili do dvanástich štvorčlenných skupín, vďaka čomu sme spolupracovali a zároveň spoznali ostatných účastníkov Letnej školy. Koordinátori LŠ nám priradili laboratórne práce, na ktorých sme počas týždňa pracovali. Ocenili sme prístup profesorov,  ktorí sa venovali osobitne každej skupine počas laboratórnych práce. Taktiež sme sa zúčastnili exkurzie v Slovnafte a výstupu na hrad Devín. Každej štvorčlennej skupine bola pridelená jedna laboratórna práca, ktorú sme na konci týždňa prezentovali sa slávnostnej finálnej ceremónii priamo na univerzite. Na týchto finálnych prezentáciách boli prítomní aj sponzori LŠ, zástupcovia spoločností Slovnaft, Mondelez a Duslo. Na ceremónii boli ocenené tri najlepšie tímy, výberom vedenia fakulty a zástupcov spoločností."  Simona s prácou Membránová extrakcia sa umiestnila so svojim tímom medzi tromi víťaznými.