• Recykláčik navštívil škôlku
          • Recykláčik navštívil škôlku

          • Baška Vargová zo Sexty, tímlíderka projektovej skupiny zameranej na zvýšenie citlivosti verejnosti voči plastovému odpadu navrhla a realizovala svoj nápad. Vyrobila pracovný zošit a postavičku Recykláčika pre škôlkárov. Spolu s Lujzou Bodnárovou navštívili 19.5. Súkromnú škôlku na Alejovej v Košiciach a pre deti pripravili zážitkové dopoludnie, ktorého cieľom bolo podporiť ich vzťah a zodpovednosť k prostrediu v ktorom  žijú. Za túto aktivitu im patrí veľké poďakovanie. Ukázali nám, že nie je ľahké meniť myslenie ľudí v mikropriestore, ale entiziazmus Baške vlastný nám ukázal, že všetko je možné :)