• DOD 2018

     • Veľké poďakovanie tímu učiteľov a študentov SG Dneperská za veľmi vydarený DOD 2018. Všetci ste ukázali to najlepšie, čo vo vás je, ukázali ste nám veľký kus vlastného nadania!

     • #DODneperska štvrtok 22. 2. 2018 od 10:00 do 17:00

     • Inšpirujte sa aj VY! Navštívte nás spolu s Vašimi deťmi 22. 2. 2018 počas Dňa otvorených dverí.

      Program:

      10:00 - 12:30 Otvorené vyučovacie hodiny

      10:00 - 16:00 "Cesta poznania" alebo ... Board Games English, IT English, English Tea, Dramatizácia Bitky pri Rozhanovciach, Spoločenskovedný trojboj, Zaujímavé pokusy, Vymodeluj si svoj svet, Robotika, Java nie je len ostrov, Keramická dielňa ...

      10:00 - 17:00 Informácie o štúdiu

     • Opäť umiestnenie v angličtine - krajské kolo!

     • Počas sviatku sv. Valentína (14. 2.) prišiel ďalší úspech v anglickom jazyku! Dávid Korečko zo Sexty získal 3. miesto v krajskom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2A stredných škôl. Blahoželáme!

     • Valentínsky ples 2018

     • Valentínsky ples organizuje pre našich študentov od roku 2003 Mgr. Pliešovská spolu so staršími študentmi. Slávnostný Valentínsky ples 2018 organizačne pripravili Barbara Vargová, Lujza Bodnárová a Vickey Mrázková. Celý večer sa niesol v tanečnom duchu, spríjemnili ho zábavné hry a zaujímavé ceny v tombole napr. večera pre dvoch, zájazd podľa vlastného výberu, scrabble, antiskúšací kupón a podobne. Kráľovnou a kráľom plesu sa stali Tánička Kohúteková a Janko Taššik. Svieži vietor priniesli aj naši bývalí spolužiaci z Oktávy Dr. Sokolskej. Mladé dámy, mladí páni - ďakujeme za krásny večer!

       

       

     • Prednáška - Mgr. Matúš Tomko: Výpočtový model synaptickej plasticity na CA1 pyramidálnej bunke v hipokampe

     • Mgr. Matúš Tomko, náš bývalý žiak, nám dnes predstavil svoju dizertačnú prácu - Hipokampus predstavuje kľúčovú mozgovú štruktúru - ktorá sa podieľa na formovaní dlhodobej pamäti. Základom všetkých druhov pamätí je synaptický prenos, teda prenos nervových vzruchov (impulzov) medzi nervovými bunkami. Termín synaptická plasticita označuje schopnosť nervových buniek meniť silu týchto spojení. Výpočtový model nám umožňuje modelovať a simulovať pravidlá synaptickej plasticity v rôznych podmienkach a získané výsledky porovnať s reálnymi experimentami.

     • Prednáška - Ema Marína Bodnárová: VÍRUS CHRÍPKY (INFLUENZAVIRUS)

     • Ema Marína Bodnárová, študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, naša bývalá žiačka, dnes študentom sexty - oktávy vysvetlila mechanizmus chrípky - genóm chrípky, stavbu viriónu, replikáciu viriónov a antigénne variácie viriónov. Téma chrípky je v súčasnom období veľmi aktuálna a Emka nám zodpovedala o.i. na mnoho praktických otázok. Srdečne ďakujeme :) Sme vždy radi, keď sa môžeme naučiť od múdrych ľudí opäť niečo nové.