• Výsledky EČ MS anglický jazyk B2 - Košický kraj

     • 1. Gymnázium Poštová - 77,7

      2. Súkromné gymnázium Katkin park - 71,2

      3. Gymnázium Javorová,  Sp.N.Ves - 69,9

      4. Súkromné gymnázium, Dneperská 1 - 68,8

      5. Gymnázium Trebišovská 12 - 68,0

      6. Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava n/Bodvou - 66,9

      7. Gymnázium Park mládeže - 65,8

      8. Gymnázium Šrobárova - 64,4

      9. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 63,1

      10. Gymnázium Alejová - 61,9

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

     • Výsledky EČ MS slovenský jazyk - Košický kraj

     • Výsledky EČ zo slovenského jazyka - Košický kraj:

      1. Gymnázium Poštová - 76,4

      2. Súkromné gymnázium Dneperská 1 - 72,7

      3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského - 70,3

      4. Súkromné gymnázium Katkin park - 70,2

      5. Gymnázium Šrobárova - 68,8

      6. Gymnázium Krompachy - 68,7

      7. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 68,6

      8. Gymnázium P. J. Šafárika - Sp. N. Ves - 67,6

      9. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Gymnázium Park mládeže - 67,4

      10. Gymnázium Trebišovská 12, Gymnázium Školská Sp. N. Ves - 66,4

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

       

     • Naše septimánky to dali


     • Lujza Bodnárová, Baška Vargová a Nasťa Zaytseva svojim motivačným listom, dobrovoľníckou prácou v rámci Recykláčika a svojimi študijnými výsledkami presvedčili odbornú komisiu a boli vybrané na Letnú školu chemického inžinierstva, ktorá sa uskutoční 25.-29. 6. 2018 v Bratislave, Organizátorom je Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava.

      Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu, finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a SLOVNAFT, a.s. Program Letnej školy: 

      Cyklus prednášok

      Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum

      • Chemické inžinierstvo, prečo nie? - prof. Ľ. Jelemenský
      • Reaktory okolo nás - prof. Ľ. Jelemenský
      • Fyzika a chémia priemyselného reaktora - Ing. M. Variny

      Obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd

      • Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie - prof. Ľ. Jelemenský
      • Ochrana životného prostredia v SR - prof. J. Derco

      Exkurzia - prof. M. Drtil

      Čistiareň odpadových vôd Hamuliakovo a Vodné dielo Gabčíkovo

      Bioinžinierstvo a biotechnológia

      • Bunka ako výrobné zariadenie - Ing. V. Illeová
      • Laboratórne a priemyselné bioreaktory - Ing. M. Gramblička
      • Návrh priemyselného fermentora - doc. P. Ačai

      Laboratórne práce

      Účastník absolvuje v troch predpoludniach šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandmi, s garanciou vedúcich výskumných skupín. Z vybranej laboratórnej práce účastník v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi vypracuje a prednesie prezentáciu.

      1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
      2. Anaeróbny rozklad organických materiálov
      3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
      4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
      5. Membránová extrakcia
      6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
      7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
      8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
      9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
      10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
      11. Chromatografia
      12. Stanovenie enzýmovej aktivity