• AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA

     • Na základe prihlášky a výberového procesu (z celého Slovenska 26 škôl) sa našej škole podarilo zapojiť do projektu a stať sa účastníkom programu EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Znamená to, že počas školského roka sa môžeme s 5-10 zvolenými junior-ambasádormi zaujímavými aktivitami uchádzať o plaketu a následne navštíviť miesta ako Strassburg Brussel. Pani prof. Kováčová – Kolesárová a pán prof. Bělohlávek sa 17. 9. 2018 zúčastnili slávnostného otvorenia 3. ročníka. Mali možnosť vypočuť si diskusie s europoslancami a akademické prednášky, týkajúce sa Európskej únie.

      Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v pokoji, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí! Veríme, že sa staneš aj ty súčasťou tohto projektu a posunieš hranice tvojho vnímania a spoločnosti.

     • POZNÁVACÍ ZÁJAZD - ANGLICKO

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Dovoľujeme si informovať vás o príprave poznávacieho zájazdu do Anglicka – Južný Devon a Cornwall (Plymouth), ktorý plánujeme zrealizovať v júni šk. roku 2018/2019. Prečo do Plymouth? - Objavíte nádhernú prírodu Devonu a Cornwallu, vydáte sa po stopách anglickej námornej histórie do miest, odkiaľ vyplávali moreplavci Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh alebo Pilgrim Fathers a navštívite najväčšie morské akvárium Spojeného kráľovstva. Čítajte VIAC - kliknite na Anglicko.pdf

    • Keramický krúžok pre dospelých
     • Keramický krúžok pre dospelých

     • Milí rodičia a priatelia!

      Radi by ste si zhotovili vlastný keramický výrobok pre potešenie seba alebo svojich blízkych? Máte možnosť svoje zručnosti vyskúšať na krúžku keramiky v mesiacoch október – jún 2018/2019 v priestoroch našej školy. Stačí, ak svoj záujem potvrdíte záväznou prihláškou, ktorú nájdete na stránke školy. Krúžok začne svoju činnosť od 5. 10. 2018 (t.j. v piatok) od 16.00 do 17.30 hod. Podmienkou je naplnenie počtu minimálne siedmymi záujemcami.

      Prihláška na keramický krúžok pre dospelých

       

      Meno a priezvisko:...........................................................................................

      Bydlisko:............................................................  číslo mob: ............................

      Záväzne sa prihlasujem na keramický krúžok pre dospelých s činnosťou v mesiacoch október - jún 2018/19. Termín: piatok od 16.00 do 17.30hod.

       

                                                                  podpis:......................................................

       

      Termíny stretnutí:   5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.,  7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 22.2., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4.,  26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 14.6., 21.6.

      Za jedno stretnutie je poplatok 5 €/os., stretnutí je spolu 32.

      Vyplnenú prihlášku stačí odovzdať na prvom stretnutí 5. 10. 2018.

      Bude zabezpečená: keramická hlina, glazúry, náradie a pomôcky. Výrobky budú vypaľované v keramickej peci: 1. výpal, po glazovaní aj 2. výpal.

      Na úžitkovú či dekoratívnu keramiku budeme hľadať inšpirácie a zrealizujeme ich spoločne alebo individuálne.

      Na stretnutie s Vami sa teší                           Mgr. Jana Medvecová

     • ...a nový školský rok môže začať :)

     • Nová fasáda školy, vymaľované triedy i telocvičňa, natreté zárubne, vyčistené priestory, vypraté záclony, kde-tu, čo-tu opravené, vymenené, premiestnené, skrátka aj také bolo pomaly, ale isto končiace leto 2018. A nezabudnite - pondelok 03.09.2018 09:00 kultúrne stredisko Jazero (známe ako Malibu), začíname...