• "Zahrievacie kolo" GO máme úspešne za sebou

     • V utorok 18. 12. 2018 sa u NÁS uskutočnilo školské kolo 47. ročníka geografickej olympiády kategórie E a F. Traja najlepší z každej kategórie si vybojovali postup do okresného kola.

      Do okresného kola postupujú: BALÁŽ Jakub, KOSCELÁNSKY Oliver, LEVICKÁ Katka v kategóriie E a VRBA Adam, SEMANCOVÁ Emily, BEHUN Šimon v kategórii F. Všetkých súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme 7. 2. 2019 v okresnom kole palce!

     • Juvenes Translatores

     • Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky. Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy. V dnešnej dobe dopyt po preklade a prekladateľoch v Európe neustále rastie. A aj naši študenti cudzích jazykov by na to mali byť pripravení! Súťaž Juvenes Translatores zvyšuje povedomie o dôležitosti prekladateľských zručností a o tom, že je potrebné prehodnotiť význam prekladu ako prostriedku „mediácie“ medzi jazykmi v kontexte jazykového vzdelávania. Aj naše gymnázium zorganizovalo školské kolo týkajúce sa tejto súťaže a do súťaže sa zapojili študenti Sexty a Septimy, zanietení pre cudzí jazyk.

      Mená ako Milan Marčák, Samuel Hudák, Richard Padyšák, Alex Kocper, Matej Ondrejkovič, Štefan Kando, Róbert Frič, Katarína Mihoková, Kamil Valko a Paula Šmihulová v čase 120 minút objavovali úskalia a zákutia prekladu. Práca hodnotiteľov bola o to ťažšia. Víťazný preklad Milana Marčáka zo Septimy mu umožní zúčastniť sa špecializovaného seminára pre mladých prekladateľov, ktorý sa uskutoční pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie 8. februára 2018.

     • Informatický bobor úspešne zdolaný;)

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do informatickej súťaže, založenej pôvodne v Litve, s názvom "Informatický bobor". V rámci aktuálneho ročníka sa súťaže na Slovensku zúčastnilo celkovo 77 928 súťažiacich, vrátane 32 od nás, z 979 škôl, spolu s tou našou:)

      Medzi úspešnými riešiteľmi súťaže, ktorej symbolom je usilovný, inteligentný a čulý bobor, nechýbalo ani 19 žiakov našej školy. Medzi nimi výrazne dominovali sekundán Šimon Behúň, ktorý v kategórii Benjamín zaznamenal 100% úspešnosť a sextán Samuel Hudák, za ktorým v kategórii Junior zaostalo 99% zúčastnených súťažiacich zo Slovenska. k Dosiahnutým výsledkom blahoželáme!

     • Best in English

     • Dňa 30. 11. 2018 sa naša škola už po druhýkrát zapojila do on-line jazykovej súťaže Angličtinár roka 2018 – Best in English 2018.

      Ide o medzinárodnú súťaž, ktorú organizuje agentúra Institute for Competencies Development and Czech-us v spolupráci s Partnermi projektu. Test vytvorilo známe centrum pre Cambridge English Exams-AKCENT International House Prague. Naši angličtinári triedy Septima, Sexta si mali možnosť preveriť svoje vedomosti v oblasti gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B1-C1. Maximálne skóre bolo 122 bodov. Na oficiálne výsledky v rámci umiestnenia Európy si ešte nejaký ten týždeň počkáme, ale zatiaľ uvádzame získané skóre našich žiakov. Aj tento rok sa potvrdili výborné vedomosti našich študentov - najväčším jazykovým talentom v tejto súťaži disponoval a svoje vynikajúce vedomosti potvrdil študent septimy Dávid Korečko. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy, gratulujeme k pekným výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov. Viac informácií o súťaži ako aj on-line testovanie môžete nájsť na stránke bestinenglish.org