• Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. To sa uskutoční dňa 18.06.2019. Viac informácií TU.

     • Učíme mladších recyklovať

     • V piatok 17. mája 2019 naši študenti Paula Šmihulová, Evka Melichová, Lucka Tomková, Tánička Kohúteková, Dávid Demko a Dávid Tandlich navštívili Materskú škôlku Pod gaštanmi, kde prezentovali projekt Recykláčik - Planetáčik. Naučili deti ako dodržiavať farebnú abecedu triedenia. Na konkrétnych aktivitách hľadali faktory, ktoré poškodzujú našu Zem. Spolu hľadali kroky, ktorými ich môžeme pomôcť eliminovať.

     • Transsylvánia a Sedmohradsko

     • Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť - si povedali naši žiaci a vybrali sa do krajiny, o ktorej sa práve učia. Prešli regióny Transylvániu a Sedmohradsko - rozmýšľajte, v ktorom štáte boli. Navštívili hlavné mesto Sedmohradska - Kluž, kde videli rodný dom kráľa Mateja Korvína. Potom boli vo vychýrenej soľnej bani Turda Salina. V krásnom stredovekom mesto Sighisoara videli rodný dom kniežaťa Drakulu. Neušlo im ani horské mestečko Sinaia a kráľovský zámok Peleš, Draculov hrad Bran, mesto Brašov s Čiernou katedrálou, mestečko Alba Ilulia s románskou katedrálou, kde sa nachádzajú hroby Hunadyovcov a veľkolepý hrad Mateja Korvína Hunedoara. Už viete, ktorý európsky štát navštívili? Áno - Rumunsko. A viete čo? Nie je nič lepšie ako presvedčiť sa na vlastné oči, že tí učitelia si na vyučovacích hodinách nevymýšľajú.

     • Deň narcisov

     • Ďakujeme všetkým, ktorí v príšernom počasí opäť dokázali, že myslieť na iných je oveľa dôležitejšie, ako myslieť na seba. ... tu fotka dobrovoľníkov a v preposlanej správe oficiálne poďakovanie od Ligy proti rakovine