• Titrácie a spektrometria - be ready for the future

     • 19.12.2019 oktaváni a Paula v laboratóriu PrF UPJŠ  kvantitatívne determinovali Mg2+ a Ca2+ a spektrometrom stanovili kvantitatívne množstvo NH4+.vo vlastných vzorkách. Overili si, že vody z rôznych mestských častí sú naozaj kvalitné.

     • Umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

     • Jazz je sloboda, komunikácia a energia. Košickí konzervatoristi nám poslali energiu. My sme im ju vrátili v podobe úsmevu, nohy vyklopkávajúcej rytmus, potlesku, či vytancovanej p.Kozákovej. 

     • Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

     • 12.12.2019 Oktaváni sa v špeciálnom fyzchem labe na PrF UPJŠ dozvedeli o výskume lítia, o vývoji lítiových batérií, o otázkach, ktoré z výskumu a európskeho zadania vo vzťahu k zelenej chémii riešia. Zelená chémia sú procesy, ktorých cieľom o.i.je napr. markantne zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý v meste denne dýchame. Študenti mali možnosť pracovať s Li v špeciálnom zariadení plnenom argónom. Prečo Ar? Lebo pre prácu s Li potrebujeme prostredie, v ktorom nie je ani jediná molekula vody. Prečo žiadna voda? Lebo: spomeň si na pokus sodík a voda😉 

     • Najlepší angličtinári v súťaži "Best in English"

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári z Oktávy zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín. Najlepší žiak bol z Estónska. Naša škola sa umiestnila na 422. mieste z celosvetového rebríčka, v rámci Slovenska na 46. mieste, v regióne na 8. mieste  Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Dávid zo Septimy s počtom bodov, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1875. mieste.
      Priebežne tohtoročné výsledky sú tiež optimistické. Oktávania ako Katarína (99,5b zo117), Dávid (99b), Milan (98) a Ján (87,5) zaútočili na popredné miesta.
      Veríme, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

     • Voda naša každodenná - "be ready for the future"

     • 10.12.2019 na PrF UPJŠ študenti kvinty a septimy kvantitatívne a kvalitatívne merali zloženie vlastných vzoriek vôd. Konkrétne stanovili: titračne hmotnosť prítomného Ca a Mg , vodivosť a pH vôd, množstvo chloridov,dusičnanov,dusitanov,fosfátov a amoniaku.

     • Prvý dotyk so slobodou

     • Ten,kto vie matematiku,rozumie aj výrokom. Ten kto rozumie výrokom, vníma udalosti v súvislostiach. Predstavme si históriu ako ženu, ktorá má 2 002 019 rokov. Táto žena história, zažíva cyklicky opakujúce sa udalosti, túžby, pocity. Predstavme si dieťa,ktoré malo kontakt s vriacou vodou. Pri najbližšom kontakte s ňou, ruku istotne odtiahne. Pýtame sa preto, prečo sa žena história nepoučí? Čítajme a rozumejme historickým prameňom a vyvarujme sa opakovaným chybám, ktoré nás brzdia.

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Nadšenci geografie si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti tejto mimoriadne obľúbenej súťaže. Držíme všetkým palce no postúpiť do okresného kola môžu len prví traja najlepší.

     • Matematika je spoločným jazykom pre všetky vedné disciplíny

     • Žiaci prímy až tercie mali možnosť 5.12.2019 zažiť radosť pri objavovaní sveta čísel spôsobom, ktorý by ich možno ani nenapadol. Medzinárodná interaktívna výstava Aha! Krásna matematika v Prešove im ukázala matematiku z iného uhla pohľadu a mohli na nej zažiť nekonečno množstvo zábavy.

      Výstava vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov či loptičiek, a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mali možnosť zistiť, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počas tohto dňa žiaci mali možnosť si rozvíjať svoju matematickú gramotnosť a okrem iného sa pozreli na Pytagorovu vetu, Eulerovu kružnicu či Ludolfovo číslo trochu inak – prakticky a inovatívne, cez pokusy s jednoduchými špagátikmi. Každý zo žiakov si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

     • Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

     • Takýmto príkladom sú aj študenti Sexty, ktorí na hodine biológie pozorovali stavbu kvetu rastlín známej skupiny magnoliorastov. Sledovali kvetné obaly generatívne orgány kvetu ako sú tyčinky a piestik. Pozorované následne vyjadrili kvetným vzorcom a kvetným diagramom.

     • Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

     • Keď si myslíte, že steny telesa ponoreného do mydlového roztoku sa pokryjú filmom na jeho stenách, overte si to experimentom a matematickým výpočtom.  Štvorsten s hranou dlhou 5 cm by mal plochu filmu natiahnutú na štyroch stenách 43,3 cm2.  Film zložený zo šiestich trojuholníkov zaberá plochu len 26,5 cm2. To je dôvod, prečo je pre mydlovú vody výhodnejší film vzniknutého tvaru – má takmer dvakrát menšiu plochu, a menšiu povrchovú energiu.  
       

     • Juvenes Translatores - Dneperskí prekladatelia v akcii

     • Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores, súťaže pre najlepších mladých prekladateľov Európskej únie. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov mohli zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Naša škola mala to šťastie, že spomedzi množstva stredných škôl na Slovensku bola vylosovaná a dostala sa do výberu so spolu dvanástimi zvyšnými. Dňa 21. 11.2019 sa naši septimáni - Samo, Kamil, Paula, Rišo a Matej Ondrejkovič popasovali s tohtoročným prekladovým textom. Témou bolo, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Držíme prsty, aby ich preklady postúpili do užšieho výberu;)  .

     • Dlhodobý projekt "Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future"

     • Súkromné gymnázium v spolupráci s PrF UPJŠ dáva možnosť našim študentom pravidelne experimentovať priamo na univerzite. V utorky (Kvinta a Septima), vo štvrtky (Oktáva) realizujú pokusy v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom týchto cvičení je získať experimentálne zručnosti,  merať dáta a stanoviť závery na základe správne prečítaných dát. Na zoznamovačke sme videli oddeľovanie polárnych a nepolárnych zložiek z  kávy v tuhom skupenstve pomocou extrakcie. Pozorovali sme oddeľovanie zložiek kvapaliny plynovým chromatografom. Na budúcej hodine budú žiaci pracovať už samostatne. Ich úlohou bude kvalitatívne stanovenie zložiek vo vlastných vzorkách zo studní a vodovodnej siete. Cieľom bude porovnať množstvo fosfátov, amoniaku, dusičnanov, minerálnych solí v závislosti od umiestnenia vodného zdroja v priestore.