• NMR spektroskopia - be ready fot the future

     • Na ďalšom stretnutí nadšencov chémie na PrF UPJŠ, sme navštívili  NMR lab (Nukleárna Magnetická Rezonancia). Táto analytická metóda, ktorá na základe absobcie rádiofrekvenčného žiarenia vzorky v silnom magnetickom poli, nám poskytuje informácie o štruktúre skúmanej látky.  Tato metóda je v chémii veľmi dôležitá. Poskytuje nám informácie potrebné jednak ku štúdiu nízkomolekulových, ale tiež veľkých molekúl (DNA, RNA). Vo fyzchem labe sme reálne pracovali tiež s tekutým dusíkom a pozorovali  jeho správanie v rôznych prostrediach.

     • Valentínsky ples 2020

     • Veľké poďakovanie Riškovi a Paule za organizovanie tradičného Valentínskeho plesu, veľké poďakovanie všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a veľmi príjemne strávený večer. Veľká gratulácia kráľom plesu Miškovi a Maťovi. Heslo večera: aj vaše gardedámy odchádzali dojaté:) Ako povedal Maťko, nebol to len dobrý ples ... bol najlepší, lebo práve vy ste najlepší :)

     • Lyžiarsky so všetkým, čo k tomu patrí;)

     • Posledný januárový pondelok nebol pre všetkých žiakov nášho gymnázia bežným dňom. Väčšine osadenstva tercie, kvinty a časti sexty sa v to ráno dokonca chcelo vstávať! Boli sme síce trochu nervózni, či sme na niečo nezabudli, ale plní očakávaní, aké zážitky nám prinesie práve sa začínajúci 5 – dňový lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku Mlynky – Biele vody. Parkovisko pri splave sa utešene zapĺňalo kompletne vystrojenými účastníkmi lúčiacimi sa s rodičmi. Čoskoro sme sa mohli v plne obsadenom autobuse vybrať v ústrety dobrodružstvám na zjazdovkách južnej časti Slovenského raja.
      Po príchode, ubytovaní a výbornom obede sme odkráčali na blízky svah a výcvik sa naplno rozbehol. Po rozdelení do troch skupín mal každý možnosť naučiť sa v lyžovaní niečo nové – rovnako tí, ktorí mali úplne prvú skúsenosť s týmto športom, ako aj skúsení lyžiari.  Zjazdovku v tesnej blízkosti Hotela Mlynky sme brázdili denne od rána až do neskorého popoludnia, pričom obedňajšia prestávka bola príjemným a očakávaným oddychom. V stredu poobede sme z tohto pravidla urobili výnimku. Nelyžovali sme. Po nákupe dobrôt v blízkom obchodíku dostala priestor naša kreativita: Na rozľahlej lúke neďaleko hotela sme mohli využiť všetok sneh na vytvorenie trojrozmerných „umeleckých diel“ Snehu bolo síce poskromne, ale s nápadmi a realizáciou to bolo určite lepšie. Autentické fotografie napovedia viac.
      Večerný spoločný program nám tiež priniesol množstvo zaujímavých zážitkov. Na chodbách školy sme sa doteraz stretávali možno bez bližšieho záujmu jeden o druhého. Počas týchto piatich fantastických dní sme však zistili, že si máme čo povedať, aj keď nás delí nejaký ten rok, alebo dva.
      Štvrtkové preteky v slalome, v ktorých sme predviedli, čo sme sa naučili a zmerali si svoje sily, boli predzvesťou blížiaceho sa záveru nášho kurzu. V piatok po príchode domov sme tento spoločne strávený týždeň zaradili medzi podujatia, na ktoré budeme radi a dlho spomínať.

     • Fázové diagramy - be ready for the future

     • Na ďalšom stretnutí na PrF UPJŠ sme realizovali experimenty, v ktorých sme pozorovali rovnovážne stavy látky medzi rôznymi skupenstvami v trojzložkovej sústave dioxán - benzén - voda. Reálne sme videli, ako ovplyvňuje zmena stavových veličín chemickú rovnováhu. Napr. v jednozložkovej sústave dichlórmetán znížením tlaku, tento vrel už pri laboratórnej teplote (t varu dichlórmetánu za norm.podmienok  je  39,6°C). V diskusii o užitočnosti  týchto vedomosti sme sa dozvedeli, ako sa teto vlastnosti využívajú pri výrobe parfumov.

     • #dneperskekocky alebo búrame mýty o ženách v IT

     • Aj keď to tak vo všetkých našich triedach nevyzerá (pozdravujeme Sextu;) postupne, ale isto sa nám spoločne darí búrať mýty o ženách vo svete IT. Dôkazom toho sú naše #dneperskekocky, ktoré sa už druhý školský rok, týždeň čo týždeň, pravidelne stretávajú po vyučovaní vo výlučne "dámskom klube", aby spoločne odhaľovali tajomstvá sveta počítačov. A kto vie? Možno čo nevidieť, uzrú svetlo sveta projekty, na ktorých usilovne pracujú;)